Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

§ 27 Forskellige anlæg

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Anmeldeskema til § 27

Ved anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af anlæggene nævnt nedenfor, uden der i øvrigt ændres i staldindretningen på eksisterende husdyrbrug, kan dette skema til anmeldelse af forskellige anlæg efter § 27 bruges.

  • Halmlade
  • Maskinhal
  • Malkeanlæg
  • Malkestald
  • Kornlager
  • Foderlager

Ved brug af anmeldeskemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.

Miljøstyrelsen har endnu ikke udarbejdet yderligere vejledning om anmeldeordningen for forskellige anlæg.


Version 2.0 - 14. januar 2011