Til forsiden

Kronologisk liste over afgørelser, som Miljøklagenævnet har truffet efter 1. december 1997:

 

Miljøbeskyttelseslov

Havmiljølov

Vandforsyningslov

Kem. stof. og prod.

Jordforureningslov

Aktindsigt i miljøoplysninger

Lov om husdyrbrug

Genteknologilov

Lov om miljømål

     

 

Efter lov om miljøbeskyttelse:

Link til ældre afgørelser: Dec. 1997 og 1998 1999 2000 2001 2002

2003

2004 2005 2006    

 
   
Seneste afgørelser :  

2010

J.nr. Beskrivelse.
23.12.10 MKN-103-00053 Udledning af overfladevand fra Breelte og Stampeengen via U7 til Donse Å (PDF).
21.12.10 MKN-100-00734 Tidsbegrænset tilladelse til udbringning af fiskeolieholdigt spildevand fra Pronova Biopharma Danmark A/S på Egemarke Gods, Nykøbingvej 59, Snertinge, Føllenslev (PDF).
21.12.10 MKN-100-00733 Tidsbegrænset tilladelse til udbringning af fiskeolieholdigt spildevand fra Pronova Biopharma Danmark A/S på Abildgård, Tystrupvej 21, St. Fuglede (PDF).
21.12.10 MKN-100-00425 Miljøgodkendelse af produktion af 60.000 tons asfalt om året på batchanlæg til Arkil A/S Asfalt, Industrivej 71, Ringe (PDF).
21.12.10 MKN-100-00788 Vilkårsændring af Haslev Jagtforenings skydebane på Kaisholm, Bråbyvej 77 A, Haslev (PDF).
15.12.10 MKN-100-00423 Midlertidig tilladelse til at udlede mekanisk renset spildevand fra Gedser Renseanlæg til Østersøen (PDF).
15.12.10 MKN-100-00613 Miljøgodkendelse til FAYARD A/S, Lindøalleen 150, Munkebo (PDF).
15.12.10 MKN-100-00393 Afslag på ansøgning om ændring af vilkår i tilslutningstilladelse til frostlager hos Naajaq Seafood A/S (PDF).
15.12.10 MKN-100-00359 Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen og driftstiden til Tican a.m.b.a. svineslagteri i Thisted (PDF).
15.12.10 MKN-100-00747 Klage vedrørende udsivning af spildevand og kloakaffald til engareal (PDF).
15.12.10 MKN-100-00801 Ekspropriation på ejendommen Mogensbanke 9, Kalundborg (PDF).
15.12.10 MKN-100-00653 Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion, Klosterhedevej 25, Struer (PDF).
15.12.10 MKN-100-00575 Miljøgodkendelse af gylleseparations- og forbrændingsanlæg, Assensvej 41, Aarup (PDF).
09.12.10 MKN-100-00602 Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion, Grønhøj Skivevej 112, Karup (PDF).
08.12.10 MKN-100-00752 Miljøgodkendelse af Maabjerg BioEnergy Drift A/S til etablering af en omladestation (PDF).
08.12.10 MKN-100-00804 Afslag på udtræden af kommunalt kloakfællesskab, Særslev Øster 2, Horbelev (PDF).
08.12.10 MKN-100-00799 Afgørelse om afslag på udtræden af kloakfællesskab, Lundeskolevej 8, Stubbekøbing (PDF).
07.12.10 MKN-100-00605 Miljøgodkendelse til Tirstrup og Omegns Jagtforening, Møllebækvej, Ebeltoft (PDF).
03.12.10 MKN-100-00642 Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion, Baunehøjvej 3, Vinderup (PDF).
03.12.10 MKN-100-00551(2) Tillæg til miljøgodkendelse af skydebaneanlæg, Brommevej 25, Gudhjem (PDF).
30.11.10 MKN-100-00595 Afgørelse om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau på Shell Raffinaderiet Egeskovvej 265 og Havneterminalen, Kongensgade 113, Fredericia (PDF).
30.11.10 MKN-100-00015 Påbud om ændrede vilkår for tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell Service, Mileparken 37, Herlev (PDF).
30.11.10 MKN-100-00014 Påbud om ændrede vilkår for tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell Service, Hækmosen 31, Herlev (PDF).
30.11.10 MKN-100-00013 Påbud om ændrede vilkår for tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell Service, Hjortespringvej 115, Herlev (PDF).
30.11.10 MKN-100-00335 Miljøgodkendelse til udvidelse af Randers Flyveplads (PDF).
29.11.10 MKN-100-00412 Vedrørende miljøgodkendelse af svineproduktion på Bjerge Landevej 3, St. Fuglede (PDF).
26.11.10 MKN-100-00796 Afgørelse vedrørende virksomheden beliggende Håndværkervej 3, Hårlev (PDF).
25.11.10 MKN-420-00005 Vedrørende miljøgodkendelse af husdyrbrug, Bredvang, Solevadsvej 33-35, Tommerup (PDF).
23.11.10 MKN-100-00791 Afslag på udtræden af kloakfællesskab for ejendommen Møllebjergvej 24, Jystrup (PDF).
22.11.10 MKN-104-00083 Påbud til Sillerupvæld Dambrug om overholdelse af fosforkvote og udtagning af egenkontrol (PDF).
22.11.10 MKN-104-00082 Påbud til Ansø Dambrug om overholdelse af fosforkvote og udtagning af egenkontrol (PDF).
22.11.10 MKN-104-00081 Påbud til Vrads Dambrug om overholdelse af fosforkvote og udtagning af egenkontrol  (PDF).
22.11.10 MKN-100-00117 Tilladelse til udledning af spildevand med indhold af medicin og hjælpestoffer fra Skærskov Dambrug  (PDF).
22.11.10 MKN-100-00118 Tilladelse til udledning af spildevand med indhold af medicin og hjælpestoffer fra Graunbjerg Dambrug (PDF).
22.11.10 MKN-100-00604 Afgørelse om ikke at meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 til Storemarksvej 30, Rødvig Stevns (PDF).
22.11.10 MKN-100-00793 Afslag på udtræden af kloakfællesskab for ejendommen Møllebjergvej 29, Jystrup (PDF).
19.11.10 MKN-100-00809 Udledning af drænvand og overfladevand fra stitunnel og del af Kongevejen til Egebækken (PDF).
18.11.10 MKN-100-00495 Miljøgodkendelse af Herning Jagtcenter, Bredvigvej 6, Ørre, Herning (PDF).
17.11.10 MKN-103-00073 Påbud om reviderede vilkår for AV Miljø, Avedøreholmen 97, Hvidovre (PDF).
16.11.10 MKN-100-00787 Afslag på at meddele påbud til Hellerup Cykler om nedbringelse af støj (PDF).
12.11.10 MKN-100-00363 Ændring af åbningstiden på genbrugsstationen Toppevadvej 28, Stenløse (PDF).
10.11.10 MKN-100-00805 Påbud om ændring af fyringsanlæg, Vipperødvej 9, Tølløse (PDF).
09.11.10 MKN-100-00765(1) Midlertidig miljøgodkendelse af Turebyholm Flyveplads, delafgørelse (PDF).
04.11.10 MKN-100-00810 Anmodning om genoptagelse af klage over støj fra Tårnstien 9, Vejby (PDF).
03.11.10 MKN-100-00797(1) Genanvendelse af lettere forurenet jord i en støjvold på matr. 6a Juelsberg Hovedgård, Aunslev, delafgørelse om opsættende virkning (PDF).
02.11.10 MKN-100-00510 Revision af miljøgodkendelse af Albertslund Motorsports Center (PDF).
29.10.10 MKN-100-00017 Udledning af spildevand fra Mørke Centralrenseanlæg (PDF).
26.10.10 MKN-100-00449 Vilkårsændring af Kirke-Stillinge og Omegns Jagtforenings flugtskydebane, Bildsøvej 211, Slagelse (PDF).
25.10.10 MKN-100-00744 Nedsivning fra kildesorterende toiletter, Haveforeningen KANA, Hillerød (PDF).
21.10.10 MKN-100-00597 Påbud om driftsvilkår, Vesterlund Efterskole (PDF).
21.10.10 MKN-100-00634 Etablering af fredningsbælte omkring vandforsyningsbrønd, matr. nr. 4a, Svalebølle By, Bøstrup (PDF).
18.10.10 MKN-100-00371 Miljøgodkendelse af produktionsudvidelse på Fole Dambrug (PDF).
15.10.10 MKN-100-00743 Gartneriet Gartnerboden, Bramming, påbud (PDF).
15.10.10 MKN-100-00454 Miljøgodkendelse til BR Miljø-Entreprise ApS, Hovedvejen 42, Brørup (PDF).
15.10.10 MKN-100-00589 Afgørelse om ikke at pålægge ejer af Tårnstien 9, Vejby, krav om støjdæmpning (PDF)
14.10.10 MKN-100-00286 Miljøgodkendelse af svinebrug, Stougårdsvej 13, Ulstrup (PDF).
14.10.10 MKN-100-00786 Placering af vindmøller ved Lyngsmosevej i Ringkøbing-Skjern Kommunen (PDF).
14.10.10 MKN-100-00750 Påbud om vilkår for udledning af opspædet spildevand til Marselisborg Lystbådehavn (PDF).
11.10.10 MKN-103-00008 Miljøgodkendelse af Gribskov Jagtforenings flugtskydebane (PDF).
08.10.10 MKN-100-00474

MKN-100-00545

Dispensation til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, Næsby Maskinfabrik A/S (PDF).
07.10.10 MKN-100-00587 Tidsbegrænset miljøgodkendelse af Roskilde Kompost- og Erhvervsgenbrugscenter (PDF).
05.10.10 MKN-100-00513 Drift af virksomheden Dansk Overflade Teknik A/S, Køge (PDF).
05.10.10 MKN-100-00367 Tillæg til miljøgodkendelse til FDM Sjællandsringen (PDF).
01.10.10 MKN-100-00187 Påbud om ændringer af multibane på Vestervang Skole, Viborg (PDF).
28.09.10 MKN-100-00364 Biokraft A/S, Rønnevej 48, Aakirkeby (PDF).
28.09.10 MKN-100-00726 Ændring af afgørelse af 24. januar 2008 (MKN-100-00029) om godkendelse af AMU-Djursland (PDF).
22.09.10 MKN-100-00372 Tillæg til miljøgodkendelse til Fårup Sommerland (PDF).
22.09.10 MKN-100-00719 Ekspropriation, Holbækvej 236, Ringsted (PDF).
16.09.10 MKN-100-00048 Miljøgodkendelse af Volstrup Dambrug (PDF).
15.09.10 MKN-100-00759 Støj fra papegøjer, Birketvej 338, Stokkemarke (PDF).
15.09.10 MKN-100-00687 Miljøgodkendelse af Bispeengen Genbrugsstation (PDF).
14.09.10 MKN-441-00005 Støj fra vindmøller, Troldhede Vindmøllelav (PDF).
10.09.10 MKN-104-00281 Lokaliseringsgodkendelse til omlægning af produktion af husdyr, Assensvej 26, Aarup (PDF).
07.09.10 MKN-100-00760 Midlertidig tilladelse til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S til grundvandssænkning ved Søparken i Tarm (PDF).
03.09.10 MKN-100-00739 Støjgener fra varelevering hos Superbrugsen, Frederikssundsvej 175, Brønshøj (PDF).
30.08.10 MKN-100-00462 Tillæg til miljøgodkendelse til Danish Crown, Østbirkvej 2, Horsens (PDF).
30.08.10 MKN-100-00450 Miljøgodkendelse af sorterings- og knusningsanlæg til Vognmandsforretning 1313 Viborg / A. Thorsen ApS 1313, Viborg (PDF).
27.08.10 MKN-100-00505 Afgørelse om ikke at meddele påbud til nedbringelse af forurening fra halmfyr, Lillevordevej 9, Storvorde (PDF).
27.08.10 MKN-100-00754 Musikcaféen, Mejlgade 53, Århus C, påbud (PDF).
27.08.10 MKN-100-00312 Etablering og drift af deNOx-anlæg til Dong Energy Generation, Studstrupværket (PDF).
25.08.10 MKN-100-00774 Afslag på ansøgning om etablering af jordvarmeboring, Vintoften 18, Sengeløse (PDF).
24.08.10 MKN-100-00329 Miljøgodkendelse til slamanlæg, Industriparken 25-33, Nykøbing F. (PDF).
24.08.10 MKN-100-00725 Ekspropriation af et areal på matr. nr. 24a, Sjelle By, Sjelle (PDF).
20.08.10 MKN-100-00183 Tilladelse til udledning af spildevand med indhold af medicin og hjælpestoffer fra Værum Mølle Dambrug (PDF).
18.08.10 MKN-100-00531 Tilladelse til anvendelse af spildevandsslam i forbindelse med gentilplantning af skov, Ikast-Brande Kommune (PDF).
17.08.10 MKN-100-00692 Miljøgodkendelse til Krogager Jagtforening, Grindsted (PDF).
17.08.10 MKN-100-00389 Tillæg til miljøgodkendelse til Djurs Sommerland A/S (PDF).
05.08.10 MKN-101-00011 BHJ A/S Pet Foods er ikke omfattet af godkendelsesordningen (PDF).
04.08.10 MKN-100-00180 Tilladelse til anvendelse af tomme muslingeskaller til bundsikring på markveje (PDF).
03.08.10 MKN-100-00369 Tilladelse til fyring med bioolie samt revurdering af vilkår for H. C. Ørstedsværket blok 7 (PDF).
21.07.10 MKN-100-00553 Anvendelse af gaskanon i kirsebærplantage, påbud (PDF).
12.07.10 MKN-100-00080 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Vedbyvej 26-32, Søndersø (PDF).
09.07.10 MKN-100-00560 Tinglysning af ledningsdeklaration, Mælkebøttevej 26, Thisted (PDF).
08.0.7.10 MKN-103-00029 Miljøgodkendelse af Rosenholm flugtskydningscenter (PDF).
30.06.10 MKN-100-00348 Miljøgodkendelse af Billund Varmeværk (PDF).
29.06.10 MKN-100-00386 Miljøgodkendelse til Ambercon, Juelstrupparken 23, Støvring (PDF).
29.06.10 MKN-100-00639 Klage vedrørende støj fra Jyllingehallerne (PDF).
29.06.10 MKN-100-00714 Lovliggørelse af afkastforholdet fra Pizzaria Solo Mio, Skive, påbud (PDF).
24.06.10 MKN-100-00279 Godkendelse af udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik (PDF).
24.06.10 MKN-100-00730 Støj fra emhætte, Markmosen 8, Korsør (PDF).
19.06.10 MKN-100-00471 Forbedret eller fornyet rensning af spildevand på Sandtoften (PDF).
19.06.10 MKN-100-00357 Forbedringer af spildevandsforhold ved Ommersyssel Biavlscenter I/S, påbud (PDF).
19.06.10 MKN-100-00421 Nedsættelse af støjbelastning fra gennemførelse af jagttegnskurser, påbud (PDF).
19.06.10 MKN-100-00717 Støjdæmpende foranstaltninger ved hoppepude på Auning Camping, påbud (PDF).
19.06.10 MKN-100-00255 Miljøgodkendelse til nedknusning af uforurenet bygge- og anlægsaffald, Jens Møller Gudhjem A/S (PDF).
19.06.10 MKN-100-00617 Tilladelse til udledning af overfladevand fra boligområdet Søtoften i Sunds til Sunds Nørreå (PDF).
19.06.10 MKN-100-00728 Midlertidigt tillæg til eksisterende miljøgodkendelse til Motorsport Nordjylland (PDF).
19.06.10 MKN-100-00702 Nedbringelse af støj fra Skjern Banegård (PDF).
19.06.10 MKN-104-00195 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Løvlund Dambrug, påbud (PDF).
17.06.10 MKN-100-00237 Tillægsgodkendelse, knallertcrossbanen på Gl. Nyby Heldagsskole, Svendborg (PDF).
16.06.10 MKN-100-00487 Lugtgener, Pejmarksvej 42, Karlby, Grenaa (PDF).
14.06.10 MKN-100-00718(3) Tillæg til Thisted Lufthavns miljøgodkendelse, delafgørelse (PDF).
14.06.10 MKN-100-00718(2) Tillæg til Thisted Lufthavns miljøgodkendelse, delafgørelse (PDF).
14.06.10 MKN-100-00718(1) Tillæg til Thisted Lufthavns miljøgodkendelse, delafgørelse (PDF).
14.06.10 MKN-100-00626 Miljøgodkendelse til oplagring af spildevandsslam, Lægårdsvej 3, Karise (PDF).
10.06.10 MKN-100-00637 Revision af Enstedværkets miljøgodkendelse (PDF).
09.06.10 MKN-100-00698 Klage over støjgener, Bonderupvej 20, Næstved (PDF).
08.06.10 MKN-100-00609 Nedbrydningsaktiviteter på Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri, Tølløse (PDF).
07.06.10 MKN-100-00122 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Aalborgvej 961, Vrå (PDF).
03.06.10 MKN-100-00737 Støj fra kølekompresser på Odense Marcipan A/S (PDF).
03.06.10 MKN-100-00713 Støj fra skater- og hockeybanen Klitmøllevej, Vanløse (PDF).
02.06.10 MKN-100-00145 Miljøgodkendelse til oplag og håndtering af fyrværkeriartikler på Vandel Erhvervspark (PDF).
31.05.10 MKN-100-00245 Miljøgodkendelse af udvidelse af Bredstrup-Pjedsted Idrætsforenings skydebane (PDF).
31.05.10 MKN-100-00368 Lavfrekvent støj, Dalvangen 2, Højbjerg (PDF).
31.05.10 MKN-100-00679 Kolding Havns deponeringsanlæg for havneslam, påbud (PDF)
28.05.10 MKN-100-00414 Støjgener i forbindelse med etableret støjvold, Gammerødvej 5, Borup (PDF).
28.05.10 MKN-101-00007 Rette godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden AKM, Herningvej 38, Brande (PDF).
28.05.10 MKN-100-00620 Lavfrekvent støj, Mosevej 11, 2. tv., Kgs. Lyngby (PDF).
27.05.10 MKN-100-00072 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Orebyvej 127, Dalmose (PDF).
27.05.10 MKN-100-00688 Fjernelse af vejopfyld, A. Hansensvej 5, Rømø, påbud (PDF).
27.05.10 MKN-100-00482 Afhjælpende foranstaltninger vedrørende støj fra Als Bilindretning, Smedegade 14 a, Augustenborg (PDF).
26.05.10 MKN-103-00031 Tilladelse til flytning af to kortdistancebaner samt tillæg til miljøgodkendelse af Løsning Hedensted Skytteforenings skydebaneanlæg (PDF).
26.05.10 MKN-100-00601 Genoptagelse af sag om skateboardbane, Kongebakken 1A, Svendborg (PDF).
25.05.10 MKN-101-00008 Rette tilsynsmyndighed for Horsens Kommunes genbrugs- og komposteringsplads m.v. (PDF).
21.05.10 MKN-100-00182 Påbud om udførelse af støjmåling, Mejerigården, Havdrup (PDF).
20.05.10 MKN-100-00528 Støjgener på Søndergårds Alle, Otterup (PDF).
20.05.10 MKN-100-00465 Vilkårsændring for Genbrugspladsen Sundsholmen, Nørresundby (PDF).
19.05.10 MKN-100-00598 Etablering af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af flydende husdyrgødning, Jødeland 6, Gørlev, påbud (PDF).
19.05.10 MKN-100-00504 Begrænsning af støv- og støjgener fra Nordisk Perlite ApS, Hillerød, påbud (PDF).
19.05.10 MKN-100-00379 B.C.Catering, Niels Bohrs Vej 20, Skanderborg, påbud (PDF).
17.05.10 MKN-100-00523 Etablering af erhvervsmæssigt dyrehold, Sanderumvej 226, Odense SV (PDF).
11.05.10 MKN-100-00290 Godkendelse af erhvervsgenbrugsstation, Næstvedvej 75, Herlufmagle (PDF).
11.05.10 MKN-100-00490 Odense Staalskibsværft A/S er omfattet af risikobekendtgørelsen (PDF).
10.05.10 MKN-100-00638 Afgørelse om ikke-påbud til Sorø Brandstation (PDF).
07.05.10 MKN-100-00480 Revurdering af miljøgodkendelse af Holstebro Krematorium (PDF).
07.05.10 MKN-100-00470 Revision af miljøgodkendelse af Regnemark Skydebane (PDF).
07.05.10 MKN-100-00342 Miljøgodkendelse af udvidelse og drift af Danfoss Flugtskydningsklub, Nordborg (PDF).
07.05.10 MKN-104-00119 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Mosevang Dambrug, påbud (PDF).
06.05.10 MKN-100-00584 Forbud mod anvendelse af pusleplads, Johnsens Autoservice, Skive (PDF).
05.05.10 MKN-104-00011 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Ravnskobbel 1, Sønderborg (PDF).
04.05.10 MKN-104-00026 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Storgårdsvej 1, Haslev (PDF).
04.05.10 MKN-100-00585 Miljøgodkendelse af flugtskydningsbane, Ruskærvej 21, Bording (PDF).
03.05.10 MKN-100-00689 Spildevandsudledning i Marselisborg Lystbådehavn (PDF).
29.04.10 MKN-100-00148 Miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende tankanlæg, Nordre Kaj 6, Rødby Havn (PDF).
29.04.10 MKN-100-00242 Miljøgodkendelse af drift af svinehold, Søbjergvej 83, Bording (PDF).
29.04.10 MKN-100-00192 Revision af miljøgodkendelse for Holger A. Jensen Maskinsnedkeri A/S, påbud (PDF).
29.04.10 MKN-100-00611 Jordvarmeanlæg, Oscar Ellingersvej 4, Frederiksberg (PDF).
29.04.10 MKN-104-00042 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Bremerskovvej 132, Langeskov (PDF).
28.04.10 MKN-104-00038 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Gl. Kirkevej 21, Gråsten (PDF).
26.04.10 MKN-100-00343 Lugtgener i forbindelse med gylleudbringning på landbrugsareal grænsende op til Ugletoften og Uglehøjen i Højby (PDF).,
26.04.10 MKN-100-00002 Miljøgodkendelse af Rynkeby Foods A/S, Vestergade 30, Ringe (PDF).
23.04.10 MKN-100-00131 Ansøgning om lokaliseringsgodkendelse, Skov Torupvej 14, Rønnede (PDF).
23.04.10 MKN-104-00047 Miljøgodkendelse af slagtesvinsproduktion, Frederiksdalsvej 37, Kjellerup (PDF).
23.04.10 MKN-104-00063 Miljøgodkendelse til drift af svinehold, Nørre Vilstrup Bygade 10, Haderslev (PDF).
23.04.10 MKN-100-00695

MKN-100-00190

Tillægsgodkendelse og igangsætning af bygge- og anlægsarbejder, Højbjerg Maskinfabrik (PDF).
20.04.10 MKN-100-00673 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Dons Mølle 11, Almind (PDF).
20.04.10 MKN-100-00240 Ændring af vilkår omkring løb på Mou Karting Ring, Storvorde (PDF).
19.04.10 MKN-100-00704 Revision af miljøgodkendelse af Odense Staalskibsværft, klageberettigelse (PDF).
16.04.10 MKN-100-00081 Revision af eksisterende miljøgodkendelse til svineproduktion, Lindøvej 5, Otterup (PDF).
16.04.10 MKN-100-00092 Miljøgodkendelse til husdyrbrug, Nørre Dråbyvej 5, Nykøbing Mors (PDF).
15.04.10 MKN-100-00132 Lokaliseringsgodkendelse til kvægproduktion, Bækkegårdsvej 50, Stoholm (PDF).
08.04.10 MKN-100-00115 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Stenbrovej 7, Bramming (PDF).
08.04.10 MKN-104-00207 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Krøgebro Dambrug, påbud (PDF).
30.03.10 MKN-100-00109 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Holleskovvej 21, Føvling (PDF).
30.03.10 MKN-100-00699 Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Over Lyngen 4, Præstø (PDF).
30.03.10 MKN-100-00654 Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Over Lyngen 14, Præstø (PDF).
29.03.10 MKN-103-00075 Revision af havbrugstilladelse for Kongsnæs Havbrug A/S (PDF).
25.03.10 MKN-100-00156 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Bræråvej 35, Haderslev (PDF).
25.03.10 MKN-100-00635 Etablering af jordvarmeanlæg, Katballevej 16, Viborg (PDF).
24.03.10 MKN-100-00533 Miljøgodkendelse af Turebyholm Flyveplads (PDF).
23.03.10 MKN-104-00067 Lugtreducerende foranstaltninger på svinebruget Åløkken 1B, Vridsted, påbud (PDF).
22.03.10 MKN-100-00268 Miljøgodkendelse af Jagtcenter Nords eksisterende skydebane, Sæby (PDF).
11.03.10 MKN-100-00565 Genoptagelse af sag MKN-103-00078, bortledning af overfladevand ved Gyldendal Havn (PDF).
10.03.10 MKN-100-00254 Gener fra infralyd og lavfrekvent støj (PDF).
08.03.10 MKN-100-00147

MKN-104-00024

Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Dunkærgyde 13, Ærøskøbing (PDF).
08.03.10 MKN-100-00672 Støj fra Ø. Tørslev vognmandsforretning (PDF).
08.03.10 MKN-100-00627(2) Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Endelave Renseanlæg, delafgørelse (PDF).
05.03.10 MKN-100-00630 Støjgener på Havnevej i Skagen (PDF).
05.03.10 MKN-100-00627(1) Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Endelave Renseanlæg, delafgørelse (PDF).
02.03.10 MKN-100-00440 Motorløb på FDM Jyllandsringen (PDF).
02.03.10 MKN-100-00554 Tilladelse til omlægning af eksisterende banespor, Mols Cross Club (PDF).
24.02.10 MKN-104-00053 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Bøgeskovvej 124, Ullerslev (PDF).
24.02.10 MKN-100-00521 Lokaliseringsgodkendelse til ejendommen Dalgårdsvej 14, Haderslev (PDF).
23.02.10 MKN-104-00294 Lokaliseringsgodkendelse til svinefarm, Tvorupvej 20, Thisted (PDF).
22.02.10 MKN-100-00166 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Stjærvej 34, Galten (PDF).
17.02.10 MKN-100-00675 Genoptagelse af klagesag, MKN-100-00142, Madumvej 6, Ulfborg (PDF).
16.02.10 MKN-100-00671 Genoptagelse af klagesag, MKN-104-00008. HRP Kyllingefarme (PDF).
16.02.10 MKN-100-00640 Jordflytningsgebyr, Farversmøllevej 135, Aabenraa (PDF).
15.02.10 MKN-100-00591 Tillæg til miljøgodkendelse af Fjeldsted Speedway Klub (PDF).
10.02.10 MKN-100-00355 Godkendelse til at modtage mindre partier lettere forurenet jord på Sakskøbing Genbrugsplads, Nysted (PDF).
10.02.10 MKN-100-00354 Godkendelse til at modtage mindre partier lettere forurenet jord på Sydfalster Genbrugsplads, Væggerløse (PDF).
10.02.10 MKN-100-00353 Godkendelse til at modtage mindre partier lettere forurenet jord på Genbrugs- og komposteringsplads, Industriparken, Nykøbing F (PDF).
10.02.10 MKN-100-00352 Godkendelse til at modtage mindre partier lettere forurenet jord på Nørre Alslev Genbrugsplads (PDF).
10.02.10 MKN-100-00351 Godkendelse til at modtage mindre partier lettere forurenet jord på Stubbekøbing Genbrugsplads (PDF).
10.02.10 MKN-100-00349 Godkendelse til at modtage mindre partier lettere forurenet jord på genbrugspladsen, Egevænget 5, Nysted (PDF).
05.02.10 MKN-100-00101 Revision af miljøgodkendelse for A/S Tasso Odense, Frederiksgade 33-37, Odense (PDF).
02.02.10 MKN-100-00585(1) Tillæg til miljøgodkendelse af skydebane, Ruskjærvej 21, Bording (PDF).
02.02.10 MKN-100-00433 Miljøgodkendelse af Vamdrup og Omegns Jagtforenings flugtskydebane (PDF).
01.02.10 MKN-100-00104 Tilladelse til udvidelse af eksisterende svineproduktion, Erslevvej 60, Hadsten (PDF).
28.01.10 MKN-100-00154 Miljøgodkendelse til svineproduktion, Tyrstingvej 1, Brædstrup (PDF).
28.01.10 MKN-100-00090 Miljøgodkendelse til svineproduktion, Rigtrupvej 48 og 53, Hadsten (PDF).
22.01.10 MKN-100-00404

MKN-100-00552

Miljøgodkendelser til udøvelse af motorsportsaktiviteter ved Korskro Motorsport Center (PDF).
21.01.10 MKN-104-00061 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Stenstrupvej 28, Hobro (PDF).
21.01.10 MKN-100-00382 Støj fra fabriksfløjten fra J. Ring-Andersens Træskibsværft (PDF).
21.01.10 MKN-100-00098 Slamkomposteringsanlæg på Stigsnæs (PDF).
20.01.10 MKN-100-00327 Grænser for støj- og lugtbidrag, Gjerndrup Kartofler A/S (PDF).
20.01.10 MKN-100-00592 Genoptagelse af sag, Borgervænget Genbrugsstation (PDF).
18.01.10 MKN-100-00278 Vilkår for støjgrænser på Korskro Motorsport Center (PDF).
14.01.10 MKN-104-00059 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion, Halkærvej 1, Tim (PDF).
14.01.10 MKN-100-00143 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktion, Kirketerpvej 98, Nibe (PDF).
14.01.10 MKN-104-00048 Miljøgodkendelse til omlægning af husdyrproduktion, Lyngsåvej 97, Hadsten (PDF).
11.01.10 MKN-100-00517 Midtsjællands Sports Motorklubs overholdelse af støjkrav (PDF).
06.01.10 MKN-100-00142 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Madumvej 6, Ulfborg (PDF).
05.01.10 MKN-100-00042 Miljøgodkendelse af Strandgårde Fiskeri (PDF).

2009

J.nr. Beskrivelse.
23.12.09 MKN-103-00013 Miljøgodkendelse til fortsat drift af skydebane, Pårupvej 149, Gilleleje (PDF).
21.12.09 MKN-100-00130 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Vestervang Landbrug (PDF).
21.12.09 MKN-100-00071 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Dons Mølle 11, Almind (PDF).
21.12.09 MKN-104-00150 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Solbjergvej 64, Tjæreborg (PDF).
21.12.09 MKN-100-00606 Dispensation til fårehold på Sjølundsbakken (PDF).
21.12.09 MKN-100-00551 Miljøgodkendelse af skydebane, Brommevej 25, Gudhjem (PDF).
17.12.09 MKN-104-00071 Fjerkræ, Kannevej 6, Solbjerg, påbud (PDF).
10.12.09 MKN-100-00607 Terrrænregulering på Hvedemarken 6, Lemvig (PDF).
09.12.09 MKN-100-00555 Udvidelse af Nordsjællands Andels Grovvareforening (PDF).
09.12.09 MKN-104-00105 Revurdering af miljøgodkendelse af eksisterende svineproduktion, Dalvej 1-3, Bjerre (PDF).
09.12.09 MKN-100-00610 Støj fra brandstation, Kongebrovej 7, Sorø (PDF).
09.12.09 MKN-100-00463(2) Ændret beflyvning på Roskilde Lufthavn (PDF).
09.12.09 MKN-100-00463 Ændret beflyvning på Roskilde Lufthavn (PDF).
08.12.09 MKN-104-00185 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Utoft Dambrug, påbud (PDF).
30.11.09 MKN-100-00206 Miljøgodkendelse til husdyrproduktion, Bygaden 87, Holbæk (PDF).
30.11.09 MKN-104-00292 Lokaliseringsgodkendelse til husdyrhold, Gl. Vodstrupvej 8, Nykøbing M (PDF).
30.11.09 MKN-104-00040 Miljøgodkendelse til produktion af kvæg, Pederstrupvej 68, Kjellerup (PDF).
30.11.09 MKN-100-00509 Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse og ændring af kødkvæg/svineproduktion, Lufthavnsvej 22, Rønde (PDF).
30.11.09 MKN-104-00029 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Krusåvej 12, Løgumkloster (PDF).
30.11.09 MKN-100-00121 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Kratvej 7, Tjele (PDF).
30.11.09 MKN-100-00625 Begrænset miljøgodkendelse af Roskilde Kompost- og Erhvervsgenbrugscenter, genoptagelse af sag (PDF).
30.11.09 MKN-100-00394 Miljøgodkendelse af slamopbevaring, Bilsbækvej 210, Hundslund (PDF).
30.11.09 MKN-100-00383 Afgørelse om ikke at meddele påbud til Plejecenter Bakkely (PDF).
30.11.09 MKN-100-00522 Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af Dansk Træemballage A/S, Ørstedsvej 71, Ribe (PDF).
30.11.09 MKN-100-00091 Miljøgodkendelse af Dansk Træemballage A/S, Ørstedsvej 71, Ribe (PDF).
30.11.09 MKN-100-00213 Påbud til JM Rør om udførelse af en "miljømåling - ekstern støj" (PDF).
27.11.09 MKN-100-00082 Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, Nørreskiftevej 51, Samsø (PDF).
26.11.09 MKN-100-00248 Ansøgning om etablering af vertikalt jordvarmeanlæg, Østervej 1, Munke Bjergby (PDF).
23.11.09 MKN-100-00569 Etablering af jordvarmeanlæg, Trondhjemshuse 17, Karise (PDF).
23.11.09 MKN-100-00561 Etablering af jordvarmeanlæg, Ølandsparken 3, Støvring (PDF).
19.11.09 MKN-100-00141 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Hvilhusevej 31, Havndal (PDF).
16.11.09 MKN-104-00168 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Gravlund Dambrug, påbud (PDF).
16.11.09 MKN-441-00002 Påbud om oprydning, Brændekilde Bygade 45, Brændekilde (PDF).
11.11.09 MKN-100-00501 Etablering af jordvarmeanlæg, Øster Hæsingevej, Faaborg (PDF).
11.11.09 MKN-100-00498 Etablering af jordvarmeanlæg, Plantevej 2, Hillerød (PDF).
11.11.09 MKN-100-00461 Etablering af jordvarmeanlæg, Apotekervej 2, Gislev (PDF).
11.11.09 MKN-100-00427 Etablering af jordvarmeanlæg, Ranunkelvej 1, Vojens (PDF).
11.11.09 MKN-100-00316 Etablering af jordvarmeanlæg, Grødehøjvænget 26, Rønde (PDF).
09.11.09 MKN-100-00503 Afgørelse om at Claus Sørensen A/S, Afdeling 1, er omfattet af risikobekendtgørelsen (PDF).
09.11.09 MKN-103-00030 Godkendelse til fortsat drift af ovnlinie 3 m.m., I/S Reno-Nord, Ålborg (PDF).
05.11.09 MKN-100-00478 Miljøgodkendelse til udvidelse af bestående varmeværk, Uldum Varmeværk AmbA (PDF).
30.10.09 MKN-100-00185 Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af malkekvægproduktion, Frankerupvej 2, Hvidebæk (PDF).
30.10.09 MKN-104-00058 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Storemarksgården A/S, Store Heddinge (PDF).
29.10.09 MKN-104-00230 Lokaliseringsgodkendelse til Dønnerup Agri A/S, Jyderup (PDF).
29.10.09 MKN-104-00008 Miljøgodkendelse af Hrp Kyllingefarm A/S, Dall Møllevej 33, Svenstrup (PDF).
29.10.09 MKN-104-00033 Revurdering af miljøgodkendelse til produktion af slagtekyllinger, Hopballevej 56, Jelling (PDF).
29.10.09 MKN-104-00117 Miljøgodkendelse af kyllingefarm, Rørmarksvej 10, Stokkemarke (PDF).
29.10.09 MKN-104-00267 Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Kissendrupvej 49, Ullerslev (PDF).
28.10.09 MKN-104-00277 Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Møllerled 15, Bogense (PDF).
27.10.09 MKN-104-00012 Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktion, Edelgundegårdsvej 6, Hvalsø (PDF).
27.10.09 MKN-104-00041 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Egensøvej 285, Martofte (PDF).
27.10.09 MKN-100-00175 Miljøgodkendelse af kvægproduktion, Gatten Møllevej 61, Farsø (PDF).
27.10.09 MKN-104-00180 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Filskov Dambrug, påbud (PDF).
23.10.09 MKN-100-00234 Overdækning af gødningsoplag, Charlottenlund Travbane, påbud (PDF).
21.10.09 MKN-104-00055 Miljøgodkendelse af udvidelse af kvægproduktion, Gl. Kongevej 53, Dronninglund (PDF).
19.10.09 MKN-100-00600 Støjgener fra Dronningmølle Supermarked (PDF).
12.10.09 MKN-100-00151 Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion på Esrumgård (PDF).
12.10.09 MKN-100-00599 Indskærpelse om ophør/lovliggørelse af aktiviteter på Bregnebjerggård Grusgrav (PDF).
12.10.09 MKN-100-00587(1) Begrænset miljøgodkendelse af Roskilde Kompost- og Erhvervsgenbrugscenter, delafgørelse (PDF).
06.10.09 MKN-100-00527 Godkendelse af svømmebad på Blushøj Camping, Ebeltoft (PDF).
02.10.09 MKN-100-00207 Lokaliseringsgodkendelse til stald med fårehold, Rønnevej 74, Åkirkeby (PDF).
01.10.09 MKN-100-00596 Genoptagelse af sag om miljøgodkendelse af husdyrbruget Bredvang, Tommerup (PDF).
30.09.09 MKN-104-00006 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Bjergbyvej 24, Vinderup (PDF).
28.09.09 MKN-100-00140 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Bogensevej 49, Søndersø (PDF).
28.09.09 MKN-100-00113 Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af svineproduktion, Akselterpvej 1, Arden (PDF).
28.09.09 MKN-100-00116 Lokaliseringsgodkendelse til omlægning af produktion, Hølundvej 35, Gandrup (PDF).
25.09.09 MKN-104-00298 Lokaliseringsgodkendelse til svinebrug, Strandvej 23, Højby (PDF).
25.09.09 MKN-104-00002 Miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrproduktion, Estrupvej 8, Vejen (PDF).
25.09.09 MKN-100-00111 Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af kvægproduktion, Landevejen 18, Spøttrup (PDF).
24.09.09 MKN-104-00289 Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse og ændring af produktion, Bukkerupvej 130, Tølløse (PDF).
24.09.09 MKN-100-00172 Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion, Nr. Onsildvej 4, Hobro (PDF).
22.09.09 MKN-100-00428 Etablering af kombineret jord- og solvarmeanlæg, Ringstedvej 227, Holbæk (PDF).
16.09.09 MKN-100-00512 Fleksibel sæsonstart for Tivoli Friheden (PDF).
16.09.09 MKN-100-00570 Støjgener fra skateboardbane, Kongebakken 1A, Svendborg (PDF).
14.09.09 MKN-100-00333 Tårs Varmeværk, Damhusvej 27, Tårs, påbud (PDF).
07.09.09 MKN-100-00594 Revurdering af miljøgodkendelse til Øster Grønning Kyllingefarm ApS, Roslev (PDF).
02.09.09 MKN-100-00436 Miljøgodkendelse af opbevaring af afgasset gylle, Birk 12, Holstebro (PDF).
31.08.09 MKN-100-00460 Sikkerhedsvurdering og sikkerhedsniveau på Shell Rafinaderiet og Havneterminalen, Fredericia (PDF).
31.08.09 MKN-103-00028 Miljøgodkendelse til udskiftning af eksisterende benzintanke, Vesthavnsvej 31, Fredericia (PDF).
28.08.09 MKN-104-00297 Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Sdr. Farup Vej 45, Ribe (PDF).
28.08.09 MKN-100-00390 Tilladelse til udledning af overfladevand ved Møllestedet (PDF).
27.08.09 MKN-104-00017 Miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktion, Fruens Have 15, Vester Skerninge (PDF).
26.08.09 MKN-100-00184 Miljøgodkendelse af so- og smågriseproduktion, Søgårdsvej 16, Årslev (PDF).
25.08.09 MKN-100-00262 Tilladelse til mellemlagring af spildevandsslam, Åbovej, Viby (PDF).
25.08.09 MKN-104-00178 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Rønhøjgård Fiskeri, påbud (PDF).
25.08.09 MKN-104-00191 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Risbøl Dambrug, påbud (PDF).
25.08.09 MKN-104-00122 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Hesselho Dambrug, påbud (PDF).
24.08.09 MKN-104-00171 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Ansager Mølle Dambrug, påbud (PDF).
24.08.09 MKN-104-00174 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Debel Fiskeri, påbud (PDF).
24.08.09 MKN-104-00177 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Alslev Mølle Dambrug, påbud (PDF).
21.08.09 MKN-100-00411 Tilladelse til mellemlagring af spildevandsslam i en tidligere svinestald, Præstebuen 38, Sønder Åby (PDF).
14.08.09 MKN-104-00007 Miljøgodkendelse af udvidelse af slagtesvineproduktion, Tuerne 5, Havndal (PDF).
14.08.09 MKN-104-00288 Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af dyrehold, Bundgårdsballe 33, Bogense (PDF).
14.08.09 MKN-104-00299(2) Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af slagtesvin- og ammekvægproduktion, Ourevej 8, Humble (PDF).
11.08.09 MKN-100-00331 Miljøgodkendelse af bioethanolanlæg i Aakirkeby (PDF).
10.08.09 MKN-104-00201 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Letbæk Mølle Dambrug, påbud (PDF).
10.08.09 MKN-104-00208 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Letbæk Dambrug, påbud (PDF).
10.08.09 MKN-104-00183 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Assenbæk Dambrug, påbud (PDF).
07.08.09 MKN-104-00121 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Haltruplund Dambrug, påbud (PDF).
07.08.09 MKN-104-00192 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Vesterlund Dambrug, påbud (PDF).
07.08.09 MKN-100-00477 Belysning af støjniveau ved garageanlæg, Gl. Stationsvej 3, No (PDF).
06.08.09 MKN-104-00182 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Agerbæk II Dambrug, påbud (PDF).
06.08.09 MKN-104-00206 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Krogager Dambrug, påbud (PDF).
05.08.09 MKN-104-00172 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Gelsbro Dambrug, påbud (PDF).
04.08.09 MKN-100-00011 Tilladelse til udledning af kølevand fra Fynsværket til Odense Fjord (PDF).
03.08.09 MKN-100-00544 Miljøgodkendelse af Lund Flugtskydningsforening (PDF).
03.08.09 MKN-100-00539 Problemer med vand i haven, Møllebakken 6, Holbæk (PDF).
31.07.09 MKN-100-00448 Etablering af jordvarmeanlæg, St. Karlsmindevej 8, Hundested (PDF).
30.07.09 MKN-100-00520 Tilladelse til etablering af jordslanger til gyllekøling, Allingemaglevej 60, Ringsted (PDF).
30.07.09 MKN-104-00170 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Vibæk Dambrug, påbud (PDF).
29.07.09 MKN-100-00564 Støjgener fra Strandens Forsamlingshus, Strandskolevej 296, Brøndby Strand (PDF).
22.07.09 MKN-100-00261 Etablering af jordvarmeanlæg på adressen Havnsøgårdsvej 70, Føllenslev (PDF).
22.07.09 MKN-100-00306 Etablering af jordvarmeanlæg på adressen Havnsøgårdsvej 27, Føllenslev (PDF).
10.07.09 MKN-103-00060 Dokumentation for overholdelse af støjgrænser, Dat-Schaub a.m.b.a., Esbjerg (PDF).
10.07.09 MKN-100-00402 Ansøgning om udledningstilladelse fra Odense Havn (PDF).
09.07.09 MKN-100-00519 Miljøgodkendelse af Vegger Energiselskab, Skivumvej 2, Nibe (PDF).
09.07.09 MKN-100-00547 Nedbringelse af røggener fra skorsten på Vesterbrogade 54, København V (PDF).
09.07.09 MKN-100-00541 Nedbringelse af røggener fra Engvangen 12A, Grenaa (PDF).
09.07.09 MKN-100-00548 Nedbringelse af lugt- og røggener fra Granlunden 8, Esbjerg Ø (PDF).
03.07.09 MKN-100-00102 Miljøgodkendelse til vinteropbevaring af mucosabiprodukt i gyllebeholder, Hostrupvej 40, Esbjerg (PDF).
02.07.09 MKN-104-00096 Revurdering af miljøgodkendelse til Øster Grønning Kyllingefarm ApS (PDF).
30.06.09 MKN-104-00056 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Nedergårdsvej 10, Tranekær (PDF).
30.06.09 MKN-104-00286 Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Hundshøjevej 7, Knebel (PDF).
30.06.09 MKN-103-00064 Tillægsgodkendelse af Nomi i/s' karterings- og jordbehandlingsplads, Kilenvej 18, Struer (PDF).
26.06.09 MKN-104-00018 Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion på Lillevordevej 11, Storvorde (PDF).
26.06.09 MKN-104-00016 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Urhøjvej 12, Store Fuglede (PDF).
26.06.09 MKN-100-00483 Trafikgener fra landbrugsvirksomhed på Vang Mark 72, Vestbjerg (PDF).
25.06.09 MKN-100-00120 Fristforlængelse til Kyndbyværket til opfyldelse af vilkår om udledning af spildevand til Isefjorden (PDF).
24.06.09 MKN-100-00496 Miljøgodkendelse til udvidelse af Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, Faxe (PDF).
23.06.09 MKN-104-00293 Lokaliseringsgodkendelse til etablering af husdyrproduktion på Bredgade 101, Videbæk (PDF).
23.06.09 MKN-104-00278 Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af svineproduktion, Krengerupvej 133, Tommerup (PDF).
23.06.09 MKN-104-00211 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Hovborg Mølle Dambrug, påbud (PDF).
23.06.09 MKN-104-00210 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Østerbygård Dambrug, påbud (PDF).
23.06.09 MKN-104-00188 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Hulkær Fiskeri, påbud (PDF).
19.06.09 MKN-100-00500 Afslag på ansøgning om etablering af dyrehold, Skovbakkevej 12, Haslev (PDF).
18.06.09 MKN-100-00293 Miljøgodkendelse af Rindsholm Dambrug (PDF).
09.06.09 MKN-104-00200 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Vejen Lille Vandmølle Dambrug, påbud (PDF).
09.06.09 MKN-104-00196 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Åstrup Dambrug, påbud (PDF).
30.05.09 MKN-104-00023 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Solevadvej 33-35, Tommerup (PDF).
25.05.09 MKN-100-00468(1) Miljøgodkendelse af skydebane på Troldkærvej, Ålbæk, delafgørelse (PDF).
18.05.09 MKN-100-00128 Lokaliseringsgodkendelse af husdyrproduktion på Rifbjergvej 5, Rudkøbing Kommune (PDF).
15.05.09 MKN-104-00203 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Åstruplund Dambrug, påbud (PDF).
13.05.09 MKN-100-00347 Miljøgodkendelse til oplagring, omlastning og sortering af affald på Københavns Godsbanegård (PDF).
11.05.09 MKN-100-00211 Fornyet godkendelse af Kissendrup skydebane (PDF).
11.05.09 MKN-103-00032 Miljøgodkendelse af Hedensted Autoophug (PDF).
07.05.09 MKN-104-00291 Lokaliseringsgodkendelse af husdyrproduktion, Søbygårdsvej 1, Ærø (PDF).
07.05.09 MKN-100-00432 Forhøjelse af svejseafkast, Tindbjergvej 4, Silkeborg, påbud (PDF).
07.05.09 MKN-100-00514 Støj fra Landboskolen, Danmarksgade 1, Brønderslev (PDF).
04.05.09 MKN-100-00506 Støjdokumentation for Frisør Søjborg, Espergærde, påbud (PDF).
01.05.09 MKN-100-00467 Støjgrænser for virksomheden Kvist Møbler A/S, Siggårdsvej 2, Årre (PDF).
01.05.09 MKN-100-00375 Miljøgodkendelse af slamopbevaring på Gesingevej 11, Svendborg (PDF).
30.04.09 MKN-103-00039 Miljøgodkendelse af skydebane, Stenbjærgvej 8B, Sorø (PDF).
29.04.09 MKN-104-00194 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Glejbjerg Fiskeri, påbud(PDF).
29.04.09 MKN-100-00030 Miljøgodkendelse af Samsø Flyveplads (PDF).
28.04.09 MKN-100-00319 Genanvendelse af restprodukter m.m. på Meldgaard Miljø A/S (PDF).
23.04.09 MKN-104-00050 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion på Munkegårdsvej 24, Middelfart (PDF).
23.04.09 MKN-104-00052 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bolsvej 21, Middelfart (PDF).
22.04.09 MKN-104-00009 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Ladegårdsvej 20, Haderslev (PDF).
22.04.09 MKN-104-00123 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Grene Fiskeri, påbud (PDF).
22.04.09 MKN-104-00114 Miljøgodkendelse af smågrise- og slagtesvineproduktion på Buskmosevej 39, Gråsten (PDF).
27.03.09 MKN-100-00107(2) Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af svinebrug, Skast 86, Bredebro (PDF).
19.03.09 MKN-103-00021 Udvidelse og vilkårsændring for Ishøj Motor Center (PDF).
17.03.09 MKN-104-00187 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Hjortlund Dambrug, påbud (PDF).
17.03.09 MKN-104-00181 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Agerbæk I Dambrug, påbud (PDF).
17.03.09 MKN-103-00054 Ny udledningstilladelse til Spildevandscenter Avedøre I/S (PDF).
13.03.09 MKN-104-00176 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Jedsted Mølle Dambrug, påbud (PDF).
12.03.09 MKN-100-00493 Ændring af egenkontrolvilkår på Skærbæk Fyldplads, påbud (PDF).
11.03.09 MKN-104-00173 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Orten Dambrug, påbud (PDF).
09.03.09 MKN-104-00109 Miljøgodkendelse og godkendelse af biogasanlæg, Aalborgvej 94, Hadsund (PDF).
06.03.09 MKN-100-00287 Udledning af drænvand til Hornbæk Sø (PDF).
06.03.09 MKN-100-00318 CHP Kød, Valhøjs Alle 134, Rødovre, påbud (PDF).
04.03.09 MKN-100-00134 Vilkår for drift og nedlukning af Skive Renovations deponeringsanlæg ved Kåstrup, påbud (PDF).
03.03.09 MKN-100-00165 Nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald (PDF).
02.03.09 MKN-100-00260 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Knudstrupvej 34, Høng (PDF).
02.03.09 MKN-100-00272 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Varpelev Bygade 4, Hårlev (PDF).
27.02.09 MKN-104-00295 Lokaliseringsgodkendelse af ejendommen Hygindvej 14, Ejby (PDF).
27.02.09 MKN-104-00262 Lokaliseringsgodkendelse af ejendommen Øksendalsvej 15, Ulstrup (PDF).
27.02.09 MKN-104-00273 Lokaliseringsgodkendelse af ejendommen Dalgårdsvej 14, Haderslev (PDF).
26.02.09 MKN-100-00434 Lavfrekvent støj - Vidarsvej 2, Frederikssund (PDF).
18.02.09 MKN-100-00338 Tilladelse til udledning af overfladevand fra Kvistgårdhusene, Kvistgård (PDF).
09.02.09 MKN-100-00430 Etablering af midlertidig plads til omlastning og oplag af jord og  restprodukter ved Klampenborg Station (PDF).
06.02.09 MKN-104-00193 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Ølufvad Mølle Dambrug, påbud (PDF).
02.02.09 MKN-104-00213 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Kærbæk Dambrug, påbud (PDF).
30.01.09 MKN-104-00202 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Præstkær Fiskeri, påbud (PDF).
29.01.09 MKN-104-00179 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Donslund Mølle Dambrug, påbud (PDF).
29.01.09 MKN-104-00189 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Kølskevad Dambrug, påbud (PDF).
26.01.09 MKN-103-00078 Afledning af regnvand ved Gyldendal (PDF).
20.01.09 MKN-103-00042 Miljøgodkendelse af Fårup Motocrossbane (PDF).
20.01.09 MKN-104-00186 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Vejen Store Vandmølle Dambrug, påbud (PDF).
15.01.09 MKN-100-00416 Larsen Danish Seafood A/S er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen (PDF).
14.01.09 MKN-100-00179 Brunos Produkthandel, Stoholm, vilkårsændring (PDF).
14.01.09 MKN-104-00199 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Gørklint Mølle Dambrug, påbud (PDF).
13.01.09 MKN-100-00435 Permanentgørelse af Stålvalseværkets affaldsdepoter (PDF).
12.01.09 MKN-100-00267 Vareindlevering til John Christensen VVS-Blikkenslager Aps, Otterup, påbud (PDF).
12.01.09 MKN-104-00214 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Kærgård Fiskeri, påbud (PDF).
09.01.09 MKN-100-00325 Miljøgodkendelse af Tivoli Friheden (PDF).
08.01.09 MKN-100-00321 Etablering af jordvarmeanlæg på adressen Skarbyvej 12, Hjerm (PDF).

2008

J.nr. Beskrivelse.
09.12.08 MKN-100-00457 Lavfrekvent støj fra DSBs rengøringsstation, Lindholm Station, Nørresundby, påbud (PDF).
28.11.08 MKN-100-00225 Etablering af jordvarmeanlæg, Ved Møllen 11, Rørvig (PDF).
28.11.08 MKN-100-00219 Etablering af jordvarmeanlæg, Borgergade 2, Kirke Eskilstrup (PDF).
27.11.08 MKN-103-00081 Tillæg til miljøgodkendelse af Forlev Miljøanlæg (PDF).
20.11.08 MKN-100-00198 Miljøgodkendelse af Borgervængets Genbrugsstation (PDF).
20.11.08 MKN-100-00217 Ekspropriation til kloakledning, Karslunde Centervej 33, Roskilde (PDF).
20.11.08 MKN-100-00308 Håndtering af korn, Nordre Havnevej, Assens, forbud (PDF).
20.11.08 MKN-100-00060 Miljøgodkendelse af biogasanlæg, Vildmosevej 21, Brønderslev (PDF).
07.11.08 MKN-100-00041 Miljøgodkendelse af slamopbevaring på Kyse Markvej 12, Næstved (PDF).
07.11.08 MKN-100-00387 Udledning af kobber og antibiotika fra Musholm Lax A/S (PDF).
07.11.08 MKN-100-00415 Udledning af vejsalt i overfladevand fra motortrafikvej mellem Tuse N og Vig (PDF).
06.11.08 MKN-100-00231 Miljøgodkendelse af slamopbevaring, Krogen 6, Ebberup (PDF).
04.11.08 MKN-103-00003 Miljøgodkendelse til Jysk Genbrug A/S, 9800 Hjørring (PDF).
23.10.08 MKN-100-00361 Motorsportsbanerne på Amager, påbud.
20.10.08 MKN-100-00053 Etablering af svinebrug, Mjang Bygade 1, Sydals (PDF).
20.10.08 MKN-100-00244 Jordvarmeanlæg, Bakkevej 1, Karlslunde.
17.10.08 MKN-100-00305 Etablering af jordvarmeanlæg, Dalengen 17, Jyllinge (PDF).
10.10.08 MKN-100-00326 Miljøgodkendelse af omlastestation for spildevandsslam på Bækkevej 38, Brørup (PDF).
10.10.08 MKN-100-00258 Virksomheden Franzen A/S, Fåborgvej 15 A, Ålborg, påbud (PDF).
30.09.08 MKN-100-00198 Miljøgodkendelse af Borgervængets genbrugsstation, delafgørelse 2 (PDF).
30.09.08 MKN-100-00198 Miljøgodkendelse af Borgervængets genbrugsstation, delafgørelse 1 (PDF).
30.09.08 MKN-100-00332 Etablering af jordvarmeanlæg, Nebsmøllevej 104, Jystrup (PDF)
26.09.08 MKN-104-00260 Lokaliseringsgodkendelse af husdyrbrug, True Hovedgade 19, Mariager (PDF).
26.09.08 MKN-100-00301 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Møllevej 19, Toreby (PDF).
26.09.08 MKN-100-00208 Etablering af nye staldbygninger, Øster Ørbækvej 19, Løgstør (PDF).
22.09.08 MKN-100-00337 Ekspropriation af spildevandstrykledning på ejendommen, matr. nr. 3a Kvong By, Kvong (PDF).
22.09.08 MKN-100-00334 DSB - klargøring og tomgangskørsel af dieseltog, påbud (PDF).
18.09.08 MKN-100-00310 Tvis Vognmandsforretning A/S, påbud (PDF).
18.09.08 MKN-100-00276 Miljøgodkendelse af Over Løjstrup Biogasanlæg (PDF).
18.09.08 MKN-100-00385 Etablering af nedsivningsanlæg, Vejers Havvej 19, Vejers (PDF).
25.08.08 MKN-100-00181 Miljøgodkendelse af Lerkenfeld Dambrug (PDF).
12.08.08 MKN-100-00247 Afslag på etablering af jordvarmeanlæg, Lystgårdsparken 34, Odder (PDF).
08.08.08 MKN-100-00365 Hundekennel, Underbakkevej 37, Hadsund (PDF).
01.08.08 MKN-100-00112 Husdyrproduktion på Skodsebøllevej 29, Søllested, miljøgodkendelse (PDF).
31.07.08 MKN-100-00126 Husdyrproduktion på ejendommen Åbyvej 70, Vester Skerninge (PDF).
10.07.08 MKN-100-00199 Fritidshjemmet Randkløve Allé 2, støjbelastning (PDF).
09.07.08 MKN-103-00027 HV-transport nedknusningsplads, miljøgodkendelse (PDF).
02.07.08 MKN-100-00170 I/S REVAS, forbud (PDF).
30.06.08 MKN-100-00294 Schmidts Autolager ApS, miljøgodkendelse (PDF).
25.06.08 MKN-100-00358 Faaborg Auto- og Industrilakering ApS, afvisning (PDF).
09.06.08 MKN-100-00168 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Bjerge Landevej 3, St. Fuglede (PDF).
04.06.08 MKN-100-00249 Puratos Nordic A/S, påbud (PDF).
04.06.08 MKN-100-00075 Miljøgodkendelse af Stubbekøbing Fjernvarmeværk (PDF).
03.06.08 MKN-103-00009 Kallerup Fyldplads, påbud (PDF).
22.05.08 MKN-103-00059 Miljøgodkendelse af DK Beton A/S, Vasehøjvej 22, Højslev (PDF).
19.05.08 MKN-100-00303 Hundepension, Tårup Vestergyde 37, Mesinge, afslag på ansøgning (PDF).
16.05.08 MKN-100-00250 Husdyrproduktion, Elkærvej 15, Bindslev, klageberettigelse (PDF).
06.05.08 MKN-100-00162 Køge Losseplads, miljøgodkendelse (PDF).
25.04.08 MKN-103-00065 Ågesholm Fyldplads, påbud (PDF).
24.04.08 MKN-100-00264 Genvexanlæg på Birkevej 35, Ishøj (PDF).
11.04.08 MKN-100-00093 Thorsø Miljø- og Biogas A.m.b.a, miljøgodkendelse (PDF).
10.04.08 MKN-100-00309 Bildele på ejendom, Løgeskov 78, Stenstrup (PDF).
09.04.08 MKN-100-00317 Miljøgodkendelse af go-kartbane ved Thisted Lufthavn (PDF).
09.04.08 MKN-100-00311 Oplagring af biler, Hvorupgårdvej 84, Nørresundby (PDF).
09.04.08 MKN-100-00296 Støjafskærmning ved FDM Camping Nordstrand (PDF).
04.04.08 MKN-100-00007 Odense Skydecenter, påbud (PDF).
26.03.08 MKN-104-00120 Anvendelse af medicin og hjælpestoffer på Møbjerg Dambrug, påbud (PDF).
26.03.08 MKN-100-00201 Sløjfning af olietank Drusebjergvej 10, Svinninge, påbud (PDF).
17.03.08 MKN-100-00058 Miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn (PDF).
14.03.08 MKN-100-00314 Miljøgodkendelse af Måde Deponeringsanlæg, klageberettigelse af Miljøcenter Odense (PDF).
12.03.08 MKN-103-00004 Godkendelse og tilladelse til Cheminova A/S, klageberettigelse (PDF).
12.03.08 MKN-103-00025 Miljøgodkendelse til etablering af kraftværksblok på Fynsværket (PDF).
05.03.08 MKN-100-00307 Afvisning af klage over miljøgodkendelse af Helsingør Jern & Metal I/S (PDF).

 28.02.08

MKN-100-00135 Lokaliseringsgodkendelse af husdyrbrug på Hærvejen 27, 4660 Store Heddinge (PDF)..

19.02.08

MKN 100 - 00313 Nørager Bio- og miljøanlæg, godkendelse (PDF).

14.02.08

MKN-103-00058 Halmfyringsanlæg i Rudkøbing, forbud (PDF).

12.02.08 

MKN-103-00056 Københavns energi, udledning af forurenet grundvand (PDF).

08.02.08 

MKN-100-00252 Daka a.m.b.a., Randers, godkendelse, ændring af tidsbegrænsning (PDF).
31.01.08 MKN-100-00257 Frøtørringsanlæg i Broby, påbud (PDF)
29.01.08

 MKN-100-00178

Lavfrekvent støj, Jægergårdsgade 10 i Århus (PDF).

29.01.08

MKN-100-00259 Jordvarmeanlæg i Gødvad, tilladelse (PDF).

24.01.08

MKN-100-00029
MKN-100-00224

AMU-Djursland, godkendelse (PDF).

18.01.08

MKN-103-00033 Danstål Armering, godkendelse (PDF).

18.01.08

MKN-100-00291 Padborg Park, om klager over kommunens tilsyn (PDF).

09.01.08

MKN-100-00077 Biokraft A/S, godkendelse (PDF).

08.01.08

MKN-100-00027 Enstedværket, påbud om vilkårsrevision (PDF).

07.01.08

MKN-100-00304 Opstilling af olietank, tilladelse (PDF).

04.01.08

MKN-100-00169 Risø losseplads, påbud (PDF).

03.01.08

MKN-100-00271 Carlshøj Kraftvarmeanlæg, godkendelse (PDF).

2007

J.nr.

Beskrivelse.

17.12.07

MKN-100-00239 Sjællandsringen, godkendelse af særarrangementer (PDF)
17.12.07

MKN-103-00017

Udvidelse af "Betonkælderen", godkendelse. (PDF)
13.12.07

MKN-103 - 00044

Udvidelse af autoophugningsvirksomheden Prince Export, godkendelse. (PDF)
12.12.07

 MKN-103-00051

Påbud til Horsens Kommune om revision af udledningstilladelse for Endelave By. (PDF)
06.12.07

 MKN-100-00277

Påbud om nedbringelse af støj fra restaurant. Nævnets kompetence. (PDF)
02.12.07

MKN-100-00263

Køreteknisk anlæg i Toksværd. Klagefrist. (PDF)
20.11.07

 MKN-100-00227

Tilladelse til etablering af pileanlæg til afledning af overfladevand. (PDF).
15.11.07

MKN-100-00274

Støj fra kørsel med erhvervskøretøj i boligområde. (PDF)
13.11.07

MKN- 100 - 76

Christiansfeld Offroad, klagefrist. (PDF).
07.11.07

 MKN-104-296

Lokaliseringsgodkendelse vedr. udvidelse af dyrehold i Nyborg Kommune. (PDF).
06.11.07

 MKN-104-62

Lokaliseringsgodkendelse af husdyrhold i Esbjerg N. (PDF)
01.11.07

MKN-100 - 269

Påbud om skorstenshøjde på beboelsesejendom, Nævnets kompetence. (PDF)
31.10.07

MKN-100-273

Tilslutningspligt til offentligt spildevandsanlæg, klageberettigelse. (PDF)
30.10.07

MKN-100-202

Afbrænding og deponering af affald på ejendom ved Rutsker. (PDF)
30.10.07

MKN-100-4

Rødskebølle Skyttecenter, påbud. (PDF)
29.10.07

MKN-100-70

Kronjyllands Speedway, godkendelse. (PDF)
04.10.07

MKN-104-46

Godkendelse af svineproduktion i Borre. (PDF)
04.10.07

MKN-103-15

Skive Fjernvarme, godkendelse. (PDF)
04.10.07

MKN-103-6

Fiberline Composites, godkendelse. (PDF)
02.10.07

  MKN-100-238

Hærvejens Auto, påbud. (PDF)
01.10.07

 MKN-100-256  

Svane Pub, nævnets kompetence. (PDF)
27.09.07

MKN-100-220

Jordvarmeanlæg i Slagelse, godkendelse. (PDF)
26.09.07

100-00223

Jordvarmeanlæg i Virum, klageberettigelse. (PDF)
25.09.07

MKN-103-00068

Fladså Lodseplads, påbud om nedlukning. (PDF)
25.09.07

MKN-100-119

Miljøgodkendelse af svineproduktion i Glamsbjerg. (PDF)
12.09.07

MKN-100-24

Påbud til Det Danske Stålvalseværk A/S under konkurs om nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlæg i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, jf. § 37 a, stk. 1, og § 37 b, stk. 1. (PDF)
27.08.07

MKN-100-186

KOF Agro, dispensation vedrørende støj. (PDF)
27.08.07 MKN-100-56 Udledning af regn- og overfladevand til Rødvigsballe Bæk (PDF)
21.08.07

MKN-104-00299

Lokaliseringsgodkendelse af husdyrproduktion i Humble. (PDF)
16.08.07

MKN-100-79

Mogenstrup Grusgrav, godkendelse. (PDF)
09.08.07

MKN-104-239

Lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af husdyrbrug i Røde Kro. (PDF)
06.08.07

MKN-100-177

Museum Erotica, påbud vedr. støj. (PDF)
01.08.07

 MKN-103-00040

DAKA, godkendelse til behandling af øget råvaremængde (PDF)
31.07.07

MKN-100-191

Påbud om dobbeltvægget rør fra tank til stander hos Q8 i Buddinge. (PDF)
24.07.07 MKN-100-235 Afvisning af klage over jordvarmeanlæg i Holbæk.(PDF)
16.07.07 MKN-100-176(2) Godkendelse af husdyrproduktion i Gesten (2).(PDF)
16.07.07 MKN-100-176(1) Godkendelse af husdyrproduktion i Gesten (1).(PDF)
16.07.07 MKN-100-136 Husdyrgødningsbeholdere (godkendelsespligt).(PDF)
11.07.07 MKN-100-108 Godkendelse af husdyrbrug i Føvling.(PDF)
02.07.07 MKN-104-21 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion i Nibe.(PDF)

11.07.07

MKN-100-105 Godkendelse af svinebrug i Glamsbjerg.(PDF)
28.06.07

MKN-103-74

Udledning af renset grundvand ved Harboøre Tange, midlertidig tilladelse.(PDF)
28.06.07 MKN-103-00010 Spulefelt til oprensning af havneslam fra Esbjerg Havn, godkendelse.(PDF)
28.06.07 MKN-100-216 Tilladelse til udførelse af bygge- og anlægsarbejder.(PDF)

27.06.07

MKN-100-58 Roskilde Lufthavn (delafgørelse om klageberettigelse).(PDF)
26.06.07 MKN-103-26 Anlæg til NOx-reduktion på Studstrupværket, godkendelse.(PDF)
19.06.07 MKN-104-4 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion i Stege.(PDF)
11.06.07 MKN-100-124 Aalborg Kommunes slamdepot. Godkendelsespligt. Nævnets kompetence.(PDF)
06.06.07 MKN-103-16 Maxit A/S. Godkendelse.(PDF)
29.05.07 MKN-100-52 Vingsted Skydebaner. Godkendelse.(PDF)
23.05.07 MKN-100-173 Tilladelse til udbringning af spildevand. Mbl § 19.(PDF)
11.05.07 MKN-100-157 Lokaliseringsgodkendelse af husdyrbrug.(PDF)
09.05.07 MKN-100-107 Lokaliseringsgodkendelse af svinebrug i Bredindex.cfm-fuseaction=user.viewprofile&friendid=31483988ebro Kommune. Opsættende virkning.(PDF)
09.05.07 MKN-104-49 Miljøjøgodkendelse af svineproduktion. Klageberettigelse.(PDF)
09.05.07 MKN-104-49(2) Miljøgodkendelse af svineproduktion i Holeby Kommune.(PDF)
30.04.07

MKN-100-152

Lokaliseringsgodkendelse af husdyrbrug. Klageberettigelse. (PDF)
16.04.07 MKN-100-155 Dispensation vedr. husdyrbrug, på Munkhauge 4 i Nibe. (PDF)
23.03.07 MKN-100-00049 Sundolitt A/S, godkendelse (PDF).
22.03.07

MKN-100-6

Dyrehavsbakken, godkendelseskompetence. (PDF)
15.03.07

MKN-100-163

Motorsportsbane i Søndersø, tillæg til miljøgodkendelse. (PDF)
14.02.07 MKN-104-266 Lokaliseringsgodkendelse af udvidet husdyrhold. (PDF)
12.02.07

MKN-104-22

Malkekvægbesætning i Assens Kommune, godkendelse. (PDF)
30.01.07

MKN-100-74

Bocartbane ved Lufthavnsvej 9, Hanstholm. Klageberettigelse. (PDF).
12.01.07

MKN-104-34

Svineproduktion i Nørre Aaby Kommune, godkendelse. (PDF)
12.01.07

MKN-104-31

Svineproduktion i Søndersø Kommune, godkendelse. (PDF)
12.01.07

MKN-104-45

Udvidelse af husdyrbrug i Broby Kommune, godkendelse. (PDF)

01.01.07

MKN-100-57 Udvidelse af kvægbrug, godkendelse. Klagefrist og overgangsbestemmelser (PDF).

 

Efter lov om miljømål:

19.06.10 MKN-211-00001 Klage over tolkning af vandplanerne som ikke bindende (PDF).

 

Efter lov om vandforsyning:

22.12.10 MKN-200-00135 Tilladelse til etablering af en boring på matr.nr. 3a Bøgvad By, Egtved, Bøgvadvej 31, Egtved (PDF).
26.11.10 MKN-200-00058

MKN-200-00094

Tilladelse til etablering af en vandindvindingsboring, Harekærvej 5, Køge og til indvinding af grundvand til erhvervsmæssige formål (PDF).
26.11.10 MKN-200-00016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på ejendommen matr. nr. 14, Roager Ejerlav, Roager (PDF).
26.11.10 MKN-200-00091 Tilladelse til vandindvinding på ejendommen Rugbjergvej 44, Rødekro (PDF).
26.11.10 MKN-200-00044 Tilladelse til etablering af en boring på Glibstrupvej 30, Vejen (PDF).
26.11.10 MKN-200-00079 Tilladelse til vandindvinding på ejendommen Svinøvej 70, Lundby (PDF).
26.11.10 MKN-200-00069 Kontrol af vandkvaliteten på Fusager Vandværk (PDF).
25.11.10 MKN-200-00073 Kontrol af vandkvaliteten på Fællesvandværket Århusvej (PDF).
25.11.10 MKN-200-00258 Tilladelse til bortledning og sænkning af grundvand, Blegdammen 10-18, Køge (PDF).
24.11.10 MKN-200-00054(2) Påbud om forbedret vandkvalitet og dispensation fra gældende vandkvalitetskrav til Ålbæk Vandværk (PDF).
12.11.10 MKN-200-00080 Ekspropriation af en del af ejendommen Vestergade 6, Frøstrup (PDF).
28.10.10 MKN-204-00068 Vandindvindingstilladelse til Tågelund Fiskeri (PDF).
25.10.10 MKN-200-00245 Vandforsyning, Kraneledvej 39, Borre (PDF).
21.10.10 MKN-200-00134 Tilladelse til etablering og prøvepumpning af en boring i Gøttrup Bjerge (PDF).
20.10.10 MKN-200-00209 Afslag på tilladelse til vandindvinding til Sillerupvæld Dambrug (PDF).
01.10.10 MKN-200-00036 Afgørelse om tilslutning af ejendommen Langs Vejlevej 17, Rødby til Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk (PDF).
10.09.10 MKN-204-00109 Vandindvindingstilladelse til Skærskov Dambrug (PDF).
20.08.10 MKN-200-00177 Ansøgning om tilladelse til bibeholdelse af vandforsyningsbrønd, Stadionvej 48, Karup J (PDF).
12.08.10 MKN-200-00042 Vandindvinding fra markvandsboring, Vestre Skivevej 130A, Sjørup, Viborg (PDF).
02.08.10 MKN-200-00142 Vandforsyningsregulativ, Hinnerup Vandværk I/S (PDF).
02.08.10 MKN-204-00086 Vandindvindingstilladelse til Lihmskov Dambrug (PDF).
29.07.10 MKN-200-00130 Indvinding af grundvand fra kildevæld, Carl Plougs Vej 51, Birkerød (PDF).
28.07.10 MKN-200-00231 Påbud til Birket Vandværk, klageberettigelse (PDF).
19.06.10 MKN-204-00113 Vandindvindingstilladelse til Graunbjerg Dambrug (PDF).
19.06.10 MKN-204-00112 Vandindvindingstilladelse til Ansø Dambrug (PDF).
19.06.10 MKN-200-00009 Vandindvindingstilladelse til Brohus Dambrug (PDF).
20.05.10 MKN-204-00117 Vandindvindingstilladelse til Katrinedal Dambrug (PDF).
27.04.10 MKN-200-00212 Kontrol af drikkevandskvalitet, Egebjergvej 27, Skive (PDF).
27.04.10 MKN-200-00211 Vandforsyningsplanlægning, Silkeborg Kommune (PDF).
07.04.10 MKN-203-00003 Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Nibevej 190, Drastrup (PDF).
18.03.10 MKN-200-00086 Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Skudshalevej 20, Svenstrup J., (PDF).
17.03.10 MKN-200-00196 Genoptagelse af afvist klagesag vedrørende havevanding (PDF).
15.03.10 MKN-200-00197 Vandindvinding under grundvandsspejl, matr. nr. 2a, Kaldred By, Bregninge, Kalundborg Kommune (PDF).
24.02.10 MKN-200-00145 Ansøgning om tilladelse til indvinding af overfladevand fra sø, matr. nr. 1a Kaldal, Alstrup (PDF).
23.02.10 MKN-200-00189 Påbud om forbedring af drikkevandskvalitet, Horne Vandværk (PDF).
22.02.10 MKN-200-00186 Legalisering af boring til indvinding af grundvand til brug for havevanding, Solbakkevej 15, Vildbjerg (PDF).
22.02.10 MKN-201-00005 Rebild Kommune. Vandforsyningsplanlægning (PDF).
18.02.10 MKN-204-00186 Vandindvindingstilladelse til Risbøl Dambrug (PDF).
29.01.10 MKN-204-00038 Vandindvindingstilladelse til Gammel Potkær Fiskeri (PDF).
29.01.10 MKN-204-00040 Vandindvindingstilladelse til Ny Potkær Fiskeri (PDF).
22.01.10 MKN-204-00037 Vandindvindingstilladelse til Slotsbjerg Fiskeri (PDF).
13.01.10 MKN-204-00152 Vandindvindingstilladelse til Krogager Dambrug (PDF).
12.01.10 MKN-200-00155 Indvinding af overfladevand fra Grønå til brug for vanding af landbrugsafgrøder (PDF).
11.01.10 MKN-204-00094 Vandindvindingstilladelse til Lihme Fiskeri (PDF).
22.12.09 MKN-204-00149 Vandindvindingstilladelse til Donslund Mølle Dambrug (PDF).
08.12.09 MKN-204-00171 Vandindvindingstilladelse til Utoft Dambrug (PDF).
04.12.09 MKN-204-00168 Vandindvindingstilladelse til Kærgård Fiskeri (PDF).
23.11.09 MKN-200-00164 Afslag på ansøgning om tilladelse til installering af nitratfilter, Skivevej 111, Hobro (PDF).
30.10.09 MKN-200-00149 Tilladelse til Lille Skensved Vandværk til indvinding fra ny boring (PDF).
27.10.09 MKN-204-00175 Vandindvindingstilladelse til Filskov Dambrug (PDF).
26.10.09 MKN-200-00151 Tilslutning af Fristrup Nørremark 6, Hobro til Klejtrup Vandværk, påbud (PDF).
26.10.09 MKN-200-00152 Tilslutning af Fristrup Nørremark 4, Hobro til Klejtrup Vandværk, påbud (PDF).
26.10.09 MKN-200-00153 Tilslutning af Fristrup Nørremark 3, Hobro til Klejtrup Vandværk, påbud (PDF).
30.09.09 MKN-203-00011 Tilladelse til etablering af vandindvindingsboring, Stensigvej 7 og 12, Løgstrup (PDF).
16.09.09 MKN-200-00117 Tilsyn med I/S Fredensdal Vandværks afledning af filterskyllevand (PDF).
07.09.09 MKN-200-00065 Tilslutning af Sophiendal Gods og Restaurant til Hårby Vandværk (PDF).
31.08.09 MKN-200-00147 Indvinding af overfladevand fra Louns Sø (PDF).
31.08.09 MKN-200-00127 Tilladelse til indvinding af grundvand til brug for prøvepumpning, Munkhusevej 43, Nimtofte (PDF).
28.08.09 MKN-200-00071 Tilladelse til etablering af boring og til indvinding af vand til prøvepumpning, matr. nr. 1cd, Øster Doense By, Vebbestrup (PDF).
21.07.09 MKN-200-00136 Tilladelse til etablering markvandingssboring og foreløbig tillad4else til indvinding af grundvand på ejendommen Rimmerne 10, Vodskov (PDF).
21.07.09 MKN-203-00016 Tilladelse til indvinding af grundvand til Nørregårdsvej 2, Klippinge (PDF).
13.07.09 MKN-200-00093 Ansøgning om indvinding af vand fra Lovns Sø (PDF).
06.07.09 MKN-200-00143 Indvinding af vand fra gravesø til brug for grusvask og midlertidig grundvandssænkning, Systofte Grusgrav (PDF).
06.07.09 MKN-200-00137 Etablering af ny boring, Tjelevej 70, Tjele (PDF).
02.07.09 MKN-204-00163 Vandindvindingstilladelse til Mosevang Dambrug (PDF).
29.05.09 MKN-200-00126 Tilladelse til grundvandsindvinding, Enghavegårdsvej 11, Taastrup (PDF).
15.05.09 MKN-200-00119 Tilbagekaldelse af tilladelse til indvinding af overfladevand på Åstruplund Dambrug (PDF).
22.04.09 MKN-200-00122 Fornyet tilladelse til Skagen Kildeplads til indvinding af grundvand (PDF).
09.03.09 MKN-200-00120 Kogning af vand fra vandforsyningsanlægget Vang Mark 64, Vestbjerg, påbud (PDF).
19.02.09 MKN-200-00115 Vandforsyning på ejendommen Tåstebjerggyden 25, Faaborg (PDF).
07.01.09 MKN-200-00059 Tilladelse til boring på ejendommen Munkhusevej 43, Nimtofte (PDF).
24.11.08 MKN-203-00014 Tilladelse til indvinding af grundvand på ejendommen Skelvejen 6, Farsø (PDF).
26.09.08 MKN-200-00025 Voldsted Plantage (PDF).
15.08.08 MKN-204-00044 Vandindvindingstilladelse til Vingsted Dambrug (PDF).
08.08.08 MKN-200-00087 Ejendommen Nabgyden 10, Fåborg, forbud (PDF).
13.06.08 MKN-200-00051 Tilladelse til indvinding af vand fra Kolding Å, Østerbrogade 9, Kolding (PDF).
12.06.08 MKN-203-00005 Grundvandsboring på Trend Å Dambrug, klageberettigelse (PDF).
30.04.08 MKN-203-00010 Tilladelse til undersøgelsesboringer - Havelse Kildeplads (PDF).
01.04.08 MKN-200-00060 Aktiv kulfiltrering på Hjørring Vandværk, klageberettigelse (PDF).
01.04.08 MKN-200-00055 Forsøg på Skagen Vandværk, klageberettigelse (PDF).
01.04.08 MKN-200-00054 Forbedring af vandkvalitet på Aalbæk Vandværk, påbud, delafgørelse (PDF).
07.03.08 MKN-200-00068 Vandindvindingstilladelse til Skjern Forsyning A/S (PDF).
06.03.08 MKN-200-00058 Tilladelse til boring på Harekærvej 5, Køge, klageberettigelse (PDF).
05.03.08 MKN-200-00028 Afvisning af klage over Fredensdal Vandværk (PDF).

04.02.08

MKN-203-00056 Anvendelse af vand fra egen boring, tilladelse (PDF).

 

MKN-203-00017 Forbedring af vandkvalitet, påbud (PDF).

04.02.08

MKN-203-00015

Forbedring af vandkvalitet, påbud (PDF).
04.02.08 MKN-200-00026 Vandforsyning til Bjedstrupvej 43 i Skanderborg, påbud (PDF)
02.02.08 MKN-203-00001 Afslag på ansøgning om vandindvinding til ejendomme på Kalundborgvej, 7980 Vils (PDF)
30.01.08

MKN-200-00057

Vandindvinding på Kirkebyvej, indvindingstilladelse (PDF)

21.12.07

MKN-200-00056 Østofte Nørreballe Vandværk, invindingstilladelse (PDF).
30.11.07

MKN-200-00050

Fællesregulativ for private vandværker i Guldborgsund Kommune. (PDF)
19.10.07

MKN-200-52

Skjoldenæsholm Golfcenter. Tilladelse til indvinding af overfladevand, klageberettigelse. (PDF)
27.08.07 MKN-204-00013 Vandindvindingstilladelse til Hårkjær Dambrug (PDF).
21.08.07

MKN-200-41

Jordvarmeanlæg i Rørvig, bortfald af tilladelse. (PDF)
25.07.07

MKN-200-25

Tilladelse til udførelse af borearbejder.
23.07.07 MKN-200-22 Påbud om tilfredsstillende vandkvalitet.
16.07.07

  MKN-200-40

Mariendal vandværk,Vandværkstakster.
10.07.07

MKN-200-35

Tilladelse til indvinding af vand til grusvask.
11.05.07 MKN-200-33 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning m.m.
30.04.07

MKN-200-32

Jordvarmeanlæg i Rørvig. Genoptagelsessag. (PDF)
11.04.07

MKN-200-29

Jordvarmeanlæg på Nørrevangsvej 17 i Rørvig. (PDF)
11.04.07

211-52
MKN-200-3

Indvinding af grundvand fra boring på ejendommen Næstvedvej 400, Lundby i Vordingborg Kommune. (PDF)
14.02.07

211-51
MKN-200-2

Indvinding af drænvand til produktionsformål på virksomheden Emmelev A/S. (PDF)

18.12.06

211-53
MKN-200-4
Jernvedvej i Gredstedbro. Vandindvinding til markvanding. (PDF).

 06.12.06

MKN-200-10 Bådsgårdsvej, Højslev i Skive Kommune. Vandindvinding. (PDF)

24.11.06

MKN-200-5 Ravnstrupvej i Holmegård Kommune.Vandindvinding. (PDF)

17.11.06

MKN-200-8 Slotsbjerg og Potkær Dambrug. Vandindvinding. (PDF).

17.11.06

MKN-200-14 Vandindvinding til Tingkærvad og Randal Dambrug, klagefrist. (PDF)

3.11.06

MKN-200-13 Blegø Fiskeri, tilladelse til indvinding af grundvand (PDF)

25.10.06

MKN-200-1 Ændring af vandindvindingstilladelse på Elsøvej i Frøstrup i Morsø Kommune. (PDF)

08.08.06

211-56 Sangstrupvej i Grenå, tilladelse til vandindvinding. (PDF)
07.02.06

211-54

Risbjerg Dambrug, tilladelse til vandindvinding. (PDF)
06.05.05 211-43 Tilladelse til indvinding af grundvand i Nordby på Samsø. (PDF)
06.05.05

 211-42

 

Tilladelse til indvinding af grundvand i Mårup, Nordsamsø (1). (PDF)
25.10.04

  211-48

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hemmet Bæk til markvanding.(PDF)
19.08.04

211-41

Etablering af boring og prøvepumpning på matr.nr. 14 a, Valløby By, Valløby.(PDF)
20.07.04

 211-47

Vandindvinding i Vils. Tilladelse.(PDF)
23.10.03

211-46

Boretilladelse i Ensted, Åbenrå Kommune.

21.08.03 

211-45

Havløkke Vandværk (2), tilladelse til boring og vandindvinding.(PDF).

30.07.03

211-45

Havløkke Vandværk, tilladelse til boring og vandindvinding.(PDF).
25.06.03

211-44

Uggeløse vandværk, klageberettigelse.(PDF)

01.10.02

211-38

Matr. nr. 2 k, Gjessø By, Them, Them Kommune, vandindvindingstilladelse. 

 22.01.02

211-33

Vejs Ende 2A, vandindvindingstilladelse.

17.10.01

211-31

Etablering af boring og vandindvinding til husdyrdrift.

 25.09.01

211-17

Tilladelse til indvinding af vand ved Kilde Å.
21.02.01

211-29

Indvinding af vand til husdyrdrift på ejendommen "Overgård", matr. nr. 10 a m.fl., Vroue By, Vroue, Fjends Kommune.

20.06.00

211-23

Fortsat indvinding af grundvand i Borup.

06.06.00

211-27

Indvinding af vand til kreaturvanding.

06.06.00

211-22

Indvinding af grundvand til anvendelse i bedriften på ejendommen Sorrildgård.

14.04.00

211-26

Vandindvinding af grundvand.

17.02.00

211-28

Ålykke Dambrug.

25.01.00

211-21

Henning Andersen A/S, Fårevejle Kirkeby, tilladelse til prøvepumpning.

13.10.99

211-20

Gartneri i Langstrup.

04.07.99

211-6

Om tilladelse til indvinding af grundvand fra en planlagt boring på ejendommen matr. nr. 15 n, Skåstrup by, Ore, Bogense Kommune.

 24.03.99

211-16

Leopolds Rullegræs.

17.02.99

211-5

Ikast Betonvarefabrik.

11.12.98

211-3

Hovedgård Vandværk.

11.12.98

211-4

Vandindvinding, Vissing Vandværk.

27.11.98

211-19

Nedlæggelse af Kistrup Vandværk. 

25.09.98

211-8

Vandindvinding på matr. Nr. 1 f m.fl., Hugget Hgd, Ore i Bogense Kommune.

01.09.98

211-10

Vandindvinding fra Bøstrup Å.

12.08.98

211-11

Indvinding af vand fra Vorgod Å.

17.07.98

211-12

Sag nr. om grundvandsindvinding på Årødgård, Roskildevej 207, Gørløse.

14. 07.98

211-13

Vandindvinding i Esbjerg Kommune. 

01.07.98

 211-14

Påbud om tilslutning til Kousted Vandværk I/S. 

04.05.98

211-9

Indvinding af vand fra Skive/Karup å til landbrugsformål.

17.04.98

211-1

Danisco Destillers Grenå. Undersøgelsesboringer til indvinding af grundvand.

25.02.98

211-2

Godkendelse af ændret borested til vandindvinding på landbrugsejendommen, Kallerupvej 9, Thisted.

 

Efter lov om havmiljø: 

21.12.10 MKN-120-00020 Afslag på ansøgning fra Rambøll A/S på vegne af Vejle Kommune om tilladelse til klapning af 10.073 m3 oprensningsmateriale fra område ”0” i Vejle Havn (PDF).
21.12.10 MKN-120-00022(2) Tilladelse til klapning af uddybningsmateriale fra sejlrenden i Odense Fjord på klappladsen Gabet ved Hasmark Strand, delafgørelse (PDF).
21.12.10 MKN-120-00022(1) Tilladelse til klapning af uddybningsmateriale fra sejlrenden i Odense Fjord på klappladsen Gabet ved Hasmark Strand, delafgørelse (PDF).
15.12.10 MKN-120-00017 Tilladelse til klapning af oprensningsmaterialer fra sejlrenden til Nr. Uttrup Lystbådehavn (PDF).
15.12.10 MKN-120-00013 Afslag på tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra et område ud for X-Yacht i Haderslev Havn (PDF).
10.09.10 MKN-120-00008 Tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra Korsør Havn (PDF).
26.03.10 MKN-120-00010 Tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra Glyngøre Havn (PDF).
26.03.10 MKN-120-00009 Tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra sejlrenden til Nykøbing Havn og Limfjords Kompagniets sejlrende (PDF).
26.03.10 MKN-120-00003 Tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra Sillerslev Havn (PDF).
06.01.10 MKN-120-00019 Tilladelse til klapning af uddybningsmateriale fra Aabenraa Havn (PDF).
04.09.09 MKN-120-00015 Tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra Mou Havn (PDF).
04.09.09 MKN-120-00006 Tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra Gjøl Havn (PDF).
30.07.09 MKN-120-00016 Tilladelse til klapning af uddybningsmateriale fra Aabenraa Havn (PDF).
21.07.09 MKN-120-00018 Tilladelse til klapning af uddybningsmateriale fra Nyborg Havn, genoptagelse af sag (PDF).
24.06.09 MKN-120-00011 Tilladelse til klapning af uddybningsmateriale fra Nyborg Havn (PDF).
01.05.09 MKN-120-00014 Tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra Snekkersten Havn (PDF).
14.04.09 MKN-120-00012 Klapning af oprensningsmateriale fra sejlrenden fra Vesterhavet til Esbjerg Havn (PDF).
20.05.08 MKN-120-00005 Øer Maritime ferieby, klageberettigelse (PDF).
20.05.08 MKN-120-00004 Ebeltoft Færgehavn, klageberettigelse (PDF).
16.05.08 MKN-120-00007 Esbjerg Havn - ændring til afgørelse fra MKN af 7. april 2008 (PDF).
07.04.08 MKN-120-00002 Forlængelse af tilladelse til klapning af oprensninger fra Esbjerg Havn (PDF).
29.10.07

MKN-120-1

Tilladelse til klapning af oprensnings- og uddybningsmateriale fra Nibe Havn. (PDF) (rettelse til PDF - udgave)

01.03.06

 241-16

Nibe Lystbådehavn, tilladelse til klapning af oprensningsmateriale. (PDF)

08.02.05

241-17
241-18
241-19(1)

Gjøl Havn, tilladelse til klapning af oprensningsmateriale (1). Klageberettigelse. (PDF)

08.02.05

241-17
241-18
 241-19(2)

Gjøl Havn, tilladelse til klapning af oprensningsmateriale (2). Klageberettigelse. (PDF)

08.02.05

241-17
241-18(1)
241-19

Nibe Havn, tilladelse til klapning af oprensningsmateriale (1). Klageberettigelse. (PDF)

08.02.05

241-17
241-18(2)
241-19

Nibe Havn, tilladelse til klapning af oprensningsmateriale (2). Klageberettigelse. (PDF)

08.02.05

241-17(2)
 241-18
 241-1

Nibe Lystbådehavn, tilladelse til klapning af oprensningsmateriale(2). Klageberettigele. (PDF)

08.02.05

241-17(1)
  241-18
 241-1

Nibe Lystbådehavn, tilladelse til klapning af oprensningsmateriale(1). Klageberettigele. (PDF)
18.02.04

 241-15

Fanø Lystbådehavn, tilladelse til klapning af oprensningsmateriale. (PDF).
11.06.03

241-10

Hurtigfærgeruten Frederikshavn-Gøteborg, godkendelse.

02.06.03

241-14

Esbjerg Havn, tilladelse til klapning af oprensningsmateriale.

31.05.02 

241-12

Esbjerg Havn, tilladelse til klapning af oprensningsmateriale.
09.05.01

241-9

Tilladelse til klapning af materiale fra Esbjerg havn.
09.02.01

241-8

Klapning af materiale fra Marbæk Lystbådehavn.

21.06.00

241-7

Klapning ved udmunding af Randers Fjord i Kattegat.

17.08.98

 241-4

Klage over Miljøstyrelsens afgørelse af 6. juli 1998 om miljøgodkendelse af ruten for Cat-Link V.

07.07.98

241-2

Miljøgodkendelse af Catlink IV.

18.02.98

241-1

Klapning af oprensningsmateriale fra sejlrenden til Ringkøbing Havn i Ringkøbing Fjord.

 

Efter lov om kemiske stoffer og produkter:

10.12.10 MKN-300-00004 Afslag på godkendelse af biocidmidlet Actigard 98-12 til bekæmpelse af husstøvmider (PDF).
09.12.10 MKN-300-00003 Godkendelse af gnaverfælden Green Trap (PDF).
09.07.09 MKN-300-00006 Godkendelse til Mortalin Special 86 (PDF).

03.11.06

MKN-300-5 Tanaco, om pakningsstørrelser på musebekæmpelsesmidler (PDF)
26.07.06

71-44

Bortfald af ret til salg og import af visse musebekæmpelsesmidler indeholdende aktivstoffer, der er søgt optaget på EU's lister over godkendte aktivstoffer. Nævnets kompetence. (PDF).
03.07.06

 71-31

Micobor, godkendelse som bekæmpelsesmiddel. (PDF).
29.03.06

71-32

Devrinol, godkendelse af plantebeskyttelsesmiddel (PDF)
16.09.05

71-42

Mortalin Special 86, partshøring (PDF).

29.11.04

71-37

Cedar Magic mod møl. (PDF).

23.08.04

71-29

Godkendelse af træbeskyttelsesmidlet Precoll. (PDF)

30.03.04

 71-26

Godkendelse af GORI SC 100. (PDF).
13.01.03

71-27

Du Pont, omklassificering af Safari.

30.06.00

71-16

R-3 UP Glyphosat.

03.03.99

71-1

Furadan 5 G.

20.03.98

71-5

Godkendelse af Safari indeholdende det aktive stof triflusulfuron-methyl.

09.03.98

71-4

Godkendelse af Fennosan B 100 indeholdende det aktive stof dazomet.

 

   
     

 

Efter lov om miljø og genteknologi:

09.02.04

61-3

Cobento Biotech A/S. Klageberettigelse.

10.01.02

 61-2

Om produktion af genetisk modificerede laboratoriedyr på virksomheden M & B A/S, Bomholtvej 10, Ry.

 

Efter lov om Jordforurening:

30.11.10 MKN-110-00059 Krav om dækning af afholdte udgifter i forbindelse med en akut selvhjælpshandling, Hovervej 118, Hover, Spjald (PDF).
29.10.10 MKN-110-00072 Vandprøvetagning og volumenpumpning, Helleruplund Allé 20, Hellerup (PDF).
12.08.10 MKN-113-00023 Afslutning af påbudssag vedrørende olieforurening, Korselitzevej 4-8, Nykøbing F. (PDF).
06.08.10 MKN-110-00075 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af olieforurening fra henstillet entreprenørtraktor, Vrøndingvej, Horsens (PDF).
06.08.10 MKN-113-00030 Påbud om oprensning af forurening fra olietank, Birkevænget 9, Kettinge (PDF).
06.08.10 MKN-110-00074 Præciserende påbud af undersøgelsespåbud af jordforurening, Brogårdsvej 133, Gentofte (PDF).
15.07.10 MKN-110-00083 Undersøgelse af jordforurening, Frændevej 32B, Dyssegård (PDF).
21.05.10 MKN-110-00049 Afgørelse om ikke at meddele påbud vedrørende jordforurening, Nørre Boulevard 56-58, Køge (PDF).
23.03.10 MKN-113-00021 Oprensning af olieforurening, Akkerupvej 71 og 73, Haarby, påbud (PDF).
18.03.10 MKN-113-00017 Jordforurening fra olietank, Stubberupvej 21, Nysted, påbud (PDF).
18.03.10 MKN-111-00001 Genoptagelse af klagesag om Gøgevænget 4, Hillerød, MKN-110-00045 (PDF).
05.03.10 MKN-110-00056 Jordforurening, Ramsvej 14, Helsinge (PDF)
17.02.10 MKN-110-00024 Forureningsnotering, Åtoften 11, Egå (PDF).
21.12.09 MKN-110-00045 Påbud om oprensning af olieforurening, Gøgevænget 4, Hillerød (PDF).
27.11.09 MKN-110-00060 Påbud om oprensning af olieforurening, Tindingevej 7, Høng (PDF).
26.11.09 MKN-110-00053(2) Tilladelse til jordmodtagelse i Tebbestrup Grusgrav (PDF).
26.11.09 MKN-110-00053(1) Tilladelse til jordmodtagelse i Tebbestrup Grusgrav (PDF).
18.11.09 MKN-110-00066 Påbud om oprensning af jordforurening med olie, Esbjergvej 109, Holsted (PDF).
16.11.09 MKN-110-00012 Refusion af udgifter til undersøgelse, Årupvej 45, Løgstør (PDF).
22.10.09 MKN-110-00076 Revurdering af miljøgodkendelse, Kalvebod Miljøcenter, deponeringsanlæg (PDF).
31.07.09 MKN-110-00029 Refundering af udgifter, Blære Dagligvareforening (PDF).
29.07.09 MKN-110-00057(1) Dispensation til tilførsel af ren jord til Rishøj Grusgrav, delafgørelse (PDF).
29.07.09 MKN-110-00043 Dispensation til modtagelse af jord i Kamstrup Grusgrav (PDF).
27.07.09 MKN-110-00015 Undersøgelse og oprensning på ejendommen Skjerbovej 9, Ringe, påbud (PDF).
22.07.09 MKN-110-00050 Undersøgelse af jordforurening på ejendommen Sverigesvej 3, Slagelse, påbud (PDF).
14.07.09 MKN-113-00016 Fyringsolieforurening på Rørskærsvej 5, Gentofte, påbud (PDF).
29.06.09 MKN-110-00028 Jordforurening på ejendommen Sølvvej 35, Roslev, påbud (PDF).
09.01.09 MKN-113-00014 Jordforurening på ejendommen Vedelshavevej 4, Asperup, påbud (PDF).
17.11.08 MKN-110-00007 Forurening fra olietank, Birchsgade 1, Nyvangsvej 1, Kalundborg (PDF).
09.10.08 MKN-110-00039 Ejendommen præstestræde 5, Skælskør (PDF).
25.07.08 MKN-113-00019 Esbjergvej 109, Holsted, påbud (PDF).
17.07.08 MKN-113-00020 Ejendommen Hovvænget 5, Fakse Ladeplads, påbud (PDF).
18.10.07

MKN-110-18

Dispensation til modtagelse af forurenet jord. (PDF)
07.09.07

 MKN-113-18

 Olieforurening på Vester Voldgade i Gedser. (PDF)
20.08.07

  MKN-113-13

Påbud om fjernelse af jordforurening, Hallinsgade i København. (PDF).
30.04.07

 MKN-110-8

Olieforurening på Gannebro 4 i Faxe. (PDF)
24.04.07

MKN-110-9

Olieforurening på C.F. Tietgensvej i Fredicia. (PDF)
24.04.07

  MKN-110-6

Olieforurening på Høedvej 15 i Jystrup. (PDF)

20.12.06

43-7
MKN-110-3
Påbud om undersøgelse og udarbejdelse af projekt til oprensning af olieforurening fra villaolietank på Brådevej 15, Nykøbing Sjælland. (PDF)

13.10.06

43-5
MKN-110-1
Påbud om projekt til oprensning af olieforurening på Sofielundsvej i Glostrup. (PDF)
1.09.06 41-8
MKN-110-5
Påbud om undersøgelse af jordforurening på Jyllandsgade i Struer. (PDF)
24.07.06

41-9

Påbud om supplerende undersøgelser af jordforurening på Fælledvej 3 i Struer. (PDF).
14.07.06 43-2 Påbud om udarbejdelse af projekt til oprensning af olieforurening i Smørum. (PDF).
20.04.06

41-6

Påbud om undersøgelse af jordforurening, myndighedskompetence (PDF)
30.03.06

 41-7

OK a.m.b.a., undersøgelsespåbud. (PDF)
29.03.06

43-10

Påbud vedr. arealanvendelse og undersøgelse af forurening. (PDF)
02.02.06

43-9

Påbud om undersøgelse og fortsat afværgeforanstaltning, klagefrist (PDF)
12.01.06

43-4

Almind Brugsforening, påbud om undersøgelse og oprydning efter olieforurening. (PDF)
26.04.04 42-3 Hydro Texaco, hjemvisning af klage. (PDF)
05.03.04

 42-1

Oprydningspåbud vedrørende jordforurening, klageberettigelse. (PDF)
25.11.03

43-1

Trangetvej i Tårs. Påbud om undersøgelse af olieforurening.(PDF)
25.09.03 42-2 Oprensningspåbud.  (Læs som PDF)
06.07.02 41-3  Forurenet jord, Flakkebjerg hovedgade,Hashøj Kommune, påbud.

Efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger:

23.12.10 MKN-400-00028 Aktindsigt i risikodokumenter i sager vedrørende risikovirksomheder (PDF).
28.09.10 MKN-400-00048 Aktindsigt i sager om spildevand, Svendborg Kommune (PDF).
08.06.10 MKN-132-00009 Aktindsigt vedrørende kvægbedrifter på Bornholm (PDF).
08.06.10 MKN-132-00008 Aktindsigt om § 10 tilladelser og informationer om svinefarme på Bornholm (PDF).
18.05.10 MKN-400-00035 Aktindsigt i 8 sager om intensiv husdyravl (PDF).
18.05.10 MKN-400-00033 Aktindsigt i sag om miljøgodkendelse af husdyrbrug (PDF).
11.05.10 MKN-400-00042 Aktindsigt i forbindelse med områdeklassificering af ejendommen Esbern Snaresvej 2, Randers (PDF).
25.03.10 MKN-400-00041 Aktindsigt i forbindelse med områdeklassificering af ejendommen Grønnegade 83, Århus (PDF).
03.03.10 MKN-400-00043 Aktindsigt i 6 uheldsscenarier vedrørende aktiviteter på Shell Raffinaderiet, Fredericia (PDF).
14.01.10 MKN-400-00046 Aktindsigt i sag om byggetilladelse (PDF).
03.04.09 MKN-400-00044 Aktindsigt i anmeldelse mod miljøforhold på ejendommen Skellebjergvej 12, Dianalund (PDF).
29.08.08 MKN-400-00004 Databasen Vetstat, aktindsigt (PDF).
30.07.08 MKN-400-00006 Databasen Vetstat, aktindsigt (PDF).
09.07.08 MKN-420-00001 Konsekvensberegninger - Skanseodden, aktindsigt (PDF).
13.11.07

MKN-400-2

Databasen Vetstat , aktindsigt. (PDF)

27.11.06

MKN-400-1 Vedr. vandproblemer i Metroen, aktindsigt. (PDF).
24.07.06

32-20

Industrivaskeriet Karma, aktindsigt. (PDF).
12.07.06

32-18

Shell Raffinaderiet i Fredericia, aktindsigt. (PDF).
19.10.05

32-16

Østkraft Produktion A/S og Bioscan A/S, aktindsigt (PDF)
02.02.05 32-15  Typegodkendelse af minirenseanlæg (Biokube) , skrivelse om aktindsigt (PDF)
16.01.05 32-14 Tune ny Grusgrav, aktindsigt _2. (PDF).

19.10.04

32-12

Tune ny Grusgrav, aktindsigt (PDF).

24.06.04

32-8 Aktindsigt vedrørende Odderplejestation.(PDF)
21.06.04

  32-11

Tune Ny grusgrav. Aktindsigt. (PDF)

19.10.01

32-2

Skrivelse om aktindsigt i miljøoplysninger til Metrogruppen.

 

Efter lov om husdyrbrug:

23.12.10 MKN-130-00688 Miljøgodkendelse af arealer tilhørende Bække 5, Søndersø (PDF).
23.12.10 MKN-130-00527 Miljøtilladelse til husdyrbrug, Skrejrupvej 35, Rønde (PDF).
23.12.10 MKN-130-00524 Miljøgodkendelse af kvægbrug, Haraldstedvej 154, Ringsted (PDF).
23.12.10 MKN-130-00187 Godkendelse til udbringning af husdyrgødning, Hedemarken 14, Hobro (PDF).
23.12.10 MKN-130-00534 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Intrupvej 2, Skive (PDF).
22.12.10 MKN-130-00494 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Gundersøvej 40, Blommenslyst (PDF).
22.12.10 MKN-130-00472 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Moselundvej 20, Bogense (PDF).
22.12.10 MKN-130-00084 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Kellebyvej 30, Søndersø (PDF).
22.12.10 MKN-130-00325 Tilladelse til husdyrbrug, Gl. Sorøvej 54, 4400 Kalundborg (PDF).
22.12.10 MKN-130-00373 Afslag på ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug, Toftebjerg Hovedgade 8, Samsø (PDF).
22.12.10 MKN-130-00632 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Ribe Landevej 12, Gram (PDF).
22.12.10 MKN-130-00320 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Døstrupvej 148, Hobro (PDF).
22.12.10 MKN-130-00085 Godkendelse af arealer på Vejbækvej 1, Padborg (PDF).
22.12.10 MKN-130-00065 Godkendelse af arealer beliggende på Gyldenholmvej 6, Slagelse (PDF).
22.12.10 MKN-130-00188 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Hedemarken 10, Hobro (PDF).
22.12.10 MKN-130-00349 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Toghale 1, Tønder (PDF).
22.12.10 MKN-130-01019 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Ribe-Vejle Landevej 111, Bække (PDF).
21.12.10 MKN-130-00078(2) Godkendelse af svineproduktion, Næsbyskovvej 9, Slagelse (PDF).
21.12.10 MKN-130-00908 Godkendelse af arealer tilhørende ejendommen Mosevej 8, Spjald (PDF).
21.12.10 MKN-130-00644 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Søndernæsvej 24, Brøns, Skærbæk (PDF).
21.12.10 MKN-130-01212 Anmodning om genoptagelse af sagen om miljøgodkendelse af kvægbruget på ejendommen Dalgårdsvej 2, Agerskov (j.nr. MKN-130-00696) (PDF).
21.12.10 MKN-130-00021 Tilladelse til udvidelse af minkproduktion, Børglum Klostervej 189, Løkken (PDF).
21.12.10 MKN-130-00280(2) Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Bårdesøvej 140, Otterup (PDF).
21.12.10 MKN-130-00191 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Døstrupvej 159, Hobro (PDF).
21.12.10 MKN-130-00947 Miljøgodkendelse af arealer tilhørende Skjernvej 133, Holstebro (PDF).
21.12.10 MKN-130-00172 Godkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Sorøvej 24, Stenlille (PDF).
21.12.10 MKN-130-00168 Godkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Grydstedvej 66, Nibe (PDF).
21.12.10 MKN-130-00162 Godkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Ladegårdsvej 6, Rønne (PDF).
21.12.10 MKN-130-00164 Godkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Bjergby Engvej 2, Mørkøv (PDF).
21.12.10 MKN-130-00152 Godkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Nyborgvej 29, Vipperød (PDF).
21.12.10 MKN-130-00121(2) Godkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Elsøvej 262, Frøslev, Nykøbing Mors (PDF).
21.12.10 MKN-130-00523 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Tanderup Digevej 36, Ribe (PDF).
21.12.10 MKN-130-00691 Tilladelse til udvidelse af minkfarm, Hovborgvej 95, Grindsted (PDF).
21.12.10 MKN-130-00614 Afslag på miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 12 til udvidelse af svineproduktion, Hvalpsundvej 11, Nibe (PDF).
21.12.10 MKN-130-00417 Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Vrenderupvej 31, Årre (PDF).
21.12.10 MKN-130-00449 Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion, Tinghøjvej 8, Ølgod (PDF).
21.12.10 MKN-130-00019 Godkendelse af arealer tilhørende Nymarksvej 12, Søndersø (PDF).
21.12.10 MKN-130-00310 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Bolderslevskovvej 90, Rødekro (PDF).
16.12.10 MKN-130-00106 Godkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Søndre Landevej 49, Aakirkeby (PDF).
15.12.10 MKN-130-00317 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Adelers Allé 208, Gislinge (PDF).
15.12.10 MKN-130-00554 Udvidelse af kvægbrug, Skærbækvej 27, Toftlund (PDF).
15.12.10 MKN-130-00377 Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion, Grødevej 49, Tistrup (PDF).
15.12.10 MKN-130-00640 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Visbjergvej 19, Løgumkloster (PDF).
15.12.10 MKN-130-00354 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug, Rimmerne 10, Vodskov (PDF).
15.12.10 MKN-130-00594 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Rømøvej 91, Skærbæk (PDF).
15.12.10 MKN-130-00375 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Gl. Assensvej 49, Nørre Aaby (PDF).
15.12.10 MKN-130-00149 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Søndersøvej 363, Søndersø (PDF).
15.12.10 MKN-130-00380 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Bjerrumvej 5, 5450 Otterup (PDF).
15.12.10 MKN-130-00520 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Nørregårdsvej 1 og 4, Løgumkloster (PDF).
15.12.10 MKN-130-00519 Miljøgodkendelse af husdyrbrug,Morsbøl Skolevej 39, Grindsted (PDF).
15.12.10 MKN-130-01034 Indskærpelse om lovliggørelse af mobilt læskur på Snorupvej 5, Nibe (PDF).
15.12.10 MKN-130-00921 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Hørbylundvej 95, Sæby (PDF).
15.12.10 MKN-130-00015 Tilladelse til ændring af svineproduktionen, Stenøvej 70, Otterup (PDF).
15.12.10 MKN-130-00829 Godkendelsespligt ved genopførelse af stald efter brand på ejendommen Fjordbakken 9, Vinderup (PDF).
15.12.10 MKN-130-00457 Tilladelse til husdyrbrug, Bakkegårdsvej 52, Ringsted (PDF).
15.12.10 MKN-130-00567 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Assensvej 41, Aarup (PDF).
15.12.10 MKN-130-00225 Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Præstebrovej 29, 6818 Årre (PDF).
15.12.10 MKN-130-00616 Miljøgodkendelse af kvægbrug, Dejbjergvej 7, Skjern (PDF).
14.12.10 MKN-130-00190 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Døstrupvej 146, Hobro (PDF).
14.12.10 MKN-130-00196 Tilladelse til udvidelse af husdyrbrug, Hodsagervej 12, Holstebro (PDF).
14.12.10 MKN-130-00171 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Bækvej 2, Arden (PDF).
10.12.10 MKN-130-01097 Miljøgodkendelse af husdyrbrug på Geestrupvej 2, Toftlund (PDF).
09.12.10 MKN-130-00203 Tilladelse til opførelse af en halmlade, Sverdrupvej 18, Haderslev (PDF).
09.12.10 MKN-130-00500 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Haverslevvej 120, Skørping (PDF).
08.12.10 MKN-130-00406 Tillæg til miljøgodkendelse af kvægbrug, Tuenvej 450, Sindal (PDF).
08.12.10 MKN-130-00251 Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion, Sr. Randsigvej 35, Varde (PDF).
08.12.10 MKN-130-00706 Vedr. etablering af gyllelagune på Krattetvej 67, Jerslev J. (PDF).
03.12.10 MKN-130-01069 Afgørelse vedr. placering af markstak på Engegårdsvejen 1, Aakirkeby (PDF).
03.12.10 MKN-130-01026 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Troldkirkevej 20, Nibe (PDF).
02.12.10 MKN-130-00841 Godkendelse af arealer tilhørende Nymarksvej 108, Aabybro (PDF).
02.12.10 MKN-130-00330 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Flyvesandsvej 21, Otterup (PDF).
02.12.10 MKN-130-01002 Miljøgodkendelse af kvægbrug, Åstedvej 11, Varde (PDF).
01.12.10 MKN-130-00395(2) Udvidelse af kvægproduktion, Ålundevej 23, Agerbæk (PDF).
01.12.10 MKN-130-00516 Afslag på ansøgning om godkendelse af husdyrbrug på ejendommen Stubberupvej 9, Hobro (PDF).
30.11.10 MKN-130-00199 Miljøgodkendelse af husdyrbruget på Allindemaglegård, Allindemaglevej 60, Ringsted (PDF).
30.11.10 MKN-130-01213 Genoptagelse af sag, miljøtilladelse til udvidelse af kvægbruget på Langøvej 27, Rudkøbing (PDF).
25.11.10 MKN-130-00386 Udvidelse af kvægproduktion og hønseri, Birkekærvej 1, Ølgod (PDF).
22.11.10 MKN-130-00582 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Hønborgvej 9, Dronninglund (PDF).
16.11.10 MKN-130-01186 Anmodning om genoptagelse af sagen om udvidelse af kyllingeproduktion på ejendommen Bjerrebyvej 121, Svendborg (j.nr. MKN-130-00180 + MKN-130-01053) (PDF).
15.11.10 MKN-130-00630 Arealgodkendelse for arealer tilhørende Sønderbyvej 26, Ringkøbing (PDF).
11.11.10 MKN-130-00899 Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug på Vesterskov 10, Storvorde (PDF).
11.11.10 MKN-130-00898 Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug, Kærvej 55, Kongerslev (PDF).
11.11.10 MKN-130-00324 Ansøgning om tilladelse til husdyrbrug, Jyllandsgyden 4, Ringe (PDF).
08.11.10 MKN-130-01133 Anmodning om genoptagelse af sag om miljøgodkendelse af svineproduktion, Krigsagervej 36, Gilleleje (PDF).
05.11.10 MKN-130-00924 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Landbolystvej 11, Dronninglund (PDF).
04.11.10 MKN-130-00101 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Løgagervej 6, Sørvad (PDF).
04.11.10 MKN-130-01053 Anmodning om genoptagelse af sag om udvidelse af kyllingeproduktion, Bjerrebyvej 121, Svendborg (j.nr. MKN-130-00180) (PDF).
03.11.10 MKN-130-00166 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Bolhedevej 2, Agerbæk (PDF).
29.10.10 MKN-130-00990 Anmodning om genoptagelse af sag om miljøgodkendelse af kvægbrug, Nørremarksvej 31, Skærbæk (j.nr. MKN-130-00694) (PDF)
29.10.10 MKN-130-00989 Anmodning om genoptagelse af sag om miljøgodkendelse af kvægbrug, Randerup 72, Bredebro (j.nr. MKN-130-00655) (PDF).
29.10.10 MKN-130-00988 Anmodning om genoptagelse af sag om miljøgodkendelse af kvægbrug, Sønderhedevej 37, Skærbæk (j.nr. MKN-130-00697) (PDF).
29.10.10 MKN-130-00987 Anmodning om genoptagelse af sag om miljøgodkendelse af kvægbrug, Drengstedvej 27, Skærbæk (j.nr. MKN-130-00606) (PDF).
29.10.10 MKN-130-00986 Anmodning om genoptagelse af sag om miljøgodkendelse af kvægbrug, Nylandsvej 13, 6280 Højer (j.nr. MKN-130-00358) (PDF).
29.10.10 MKN-130-00985 Anmodning om genoptagelse af sag om miljøgodkendelse af kvægbrug, Abterp 40, Bredebro (j.nr. MKN-130-00579) (PDF).
29.10.10 MKN-130-00984 Anmodning om genoptagelse af sag om miljøgodkendelse af kvægbrug, Oksgårdvej 1, Agerskov (j. nr. MKN-130-00561) (PDF).
29.10.10 MKN-130-00983 Anmodning om genoptagelse af sag om miljøgodkendelse af kvægbrug, Kovvej 1, Løgumkloster (j. nr. MKN-130-00580) (PDF).
28.10.10 MKN-130-00715(1) Udvidelse af kvægproduktion, Stratvej 4, Bramming, delafgørelse (PDF).
28.10.10 MKN-130-01070 Anmodning om genoptagelse af Miljøklagenævnets delafgørelse om afvisning af klage over miljøgodkendelse til svineproduktion, Krigsagervej 36, Gilleleje (PDF).
22.10.10 MKN-130-00967 Anmodning om genoptagelse af Miljøklagenævnets delafgørelse om afvisning af klage over miljøgodkendelse til svineproduktion, Krigsagervej 36, Gilleleje (PDF).
21.10.10 MKN-130-00138 Udvidelse af minkfarm, Kystvejen 7, Asperup (PDF).
20.10.10 MKN-130-00665 Lovliggørelse af stald, Nordhøjvej 5, Hillerød (PDF).
05.10.10 MKN-130-00593 Miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægbesætning, Elkjærslundvej 2, Allingåbro (PDF).
28.09.10 MKN-130-00828(1) Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Haugevej 12, Herning, delafgørelse (PDF).
28.09.10 MKN-130-00045 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Vejsenholtvej 11, Fredericia (PDF).
28.09.10 MKN-130-00562 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Mollerup 5, Bredebro (PDF).
28.09.10 MKN-130-00742 Lovliggørelse af husdyrproduktion på Strandelhjørn  Skovvej 7 og 11, Vojens (PDF).
22.09.10 MKN-130-00061 Miljøtilladelse til udvidelse af kvægbrug, Langøvej 27, Rudkøbing (PDF).
21.09.10 MKN-130-00076(3) Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Hovvej 4, Haslev, delafgørelse (PDF).
16.09.10 MKN-130-00922 Manglende overholde af vilkår i miljøgodkendelse af svinebrug, Kanalvej 5, Toreby L. (PDF).
15.09.10 MKN-130-00180 Ansøgning om udvidelse af kyllingeproduktion, Bjerrebyvej 121, Svendborg (PDF).
15.09.10 MKN-130-00673 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Lamborgvej 18, Grindsted (PDF).
15.09.10 MKN-130-00696 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Dalgårdsvej 2, Agerskov (PDF).
15.09.10 MKN-130-00598 Godkendelse af husdyrbrug, Skast 97, Bredebro (PDF).
15.09.10 MKN-130-00548(2) Miljøgodkendelse af svinebrug, Kanalvej 5, Toreby L., delafgørelse (PDF).
15.09.10 MKN-130-00548(1) Miljøgodkendelse af svinebrug, Kanalvej 5, Toreby L., delafgørelse (PDF).
10.09.10 MKN-130-00697 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Sønderhedevej 37, Skærbæk (PDF).
10.09.10 MKN-130-00694 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Nørremarksvej 31, Skærbæk (PDF).
10.09.10 MKN-130-00655 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Randerup 72, Bredebro (PDF).
09.09.10 MKN-130-00882 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Hellufvej, Tåsinge, Svenborg (PDF).
09.09.10 MKN-130-00813 Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug, Myregårdsvej 14, Østermarie (PDF).
03.09.10 MKN-130-00847 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Hundebølvej 3, Rødding (PDF).
31.08.10 MKN-130-00846 Miljøgodkendelse af svinebrug, Gedser Landevej 43, Væggerløse (PDF).
30.08.10 MKN-130-00605 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Burvej 41, Vemb (PDF).
30.08.10 MKN-130-00822 Anmodning om genoptagelse af klagesag vedrørende miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Doverhøjvej 15, Aars (PDF).
27.08.10 MKN-130-00309 Miljøgodkendelse af svinebrug, Karlemosevej 22, Glamsbjerg (PDF).
27.08.10 MKN-130-00603 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Essendrupvej 5, Gistrup (PDF).
25.08.10 MKN-130-00606 Godkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Drengstedvej 27, Skærbæk (PDF).
23.08.10 MKN-130-00634 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Jyndevadgårdvej 6, Tinglev (PDF).
19.08.10 MKN-130-00623 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Myrhøjvej 7, Farsø (PDF).
17.08.10 MKN-130-00624 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Agersnapvej 18, Ølgod (PDF).
16.08.10 MKN-130-00358 Godkendelse til udvidelse af økologisk kvægbrug, Nylandsvej 13, Højer (PDF).
13.08.10 MKN-130-00197 Miljøtilladelse af minkfarm, Struer Landevej 11, Holstebro (PDF).
13.08.10 MKN-130-00476(1) Miljøtilladelse af minkfarm, Struer Landevej 11, Holstebro, delafgørelse (PDF).
11.08.10 MKN-130-00342 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Hornsgårdvej 1, Gram (PDF).
11.08.10 MKN-130-00293 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Hejlskovvej 53, Højslev (PDF).
04.08.10 MKN-130-00738 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Lykkesholmvej 2, Lejre (PDF).
04.08.10 MKN-130-00653 Opførelse af to køresiloer til opbevaring af ensilage, Abildåvej 8, Ørnhøj (PDF).
03.08.10 MKN-130-00780 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Sønderskovvej 6, Nimtofte (PDF).
29.07.10 MKN-130-00415 Godkendelse til husdyrbrug, Langhedevej 70, Varde (PDF).
28.07.10 MKN-130-00235 Etablering af dyrehold, Hejlskovvej 53, Højslev (PDF).
21.07.10 MKN-130-00502 Godkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Møllebyvej 9, Tim (PDF).
20.07.10 MKN-130-00579 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Abterp 40, Bredebro (PDF).
20.07.10 MKN-130-00737(1) Miljøgodkendelse af arealer, Christianshøjvej 25, Klarup, delafgørelse (PDF).
19.07.10 MKN-130-00561 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Oksgårdvej 1, Agerskov (PDF).
19.07.10 MKN-130-00583 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Jernhyvej 47, Vojens (PDF).
19.07.10 MKN-130-00657(1) Miljøtilladelse af husdyrbrug, Kølsenvej 43, Løgstrup, delafgørelse (PDF).
16.07.10 MKN-130-00580 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Kovvej 1, Løgumkloster (PDF).
15.07.10 MKN-130-00509 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Munchvej 2, Slagelse (PDF).
12.07.10 MKN-130-00816 Genoptagelse af sag, opførelse af fodersiloer, Langskovvej 13, Hasten (PDF).
08.07.10 MKN-130-00558 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Midtervej 10, Toftlund (PDF).
08.07.10 MKN-130-00515 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Svanemosevej 1, Høng (PDF).
05.07.10 MKN-130-00217 Miljøgodkendelse af svinebrug, Livøvej 27, Ranum (PDF).
01.07.10 MKN-130-00429(1) Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Revslundvej 4, Branderup J., delafgørelse (PDF).
30.06.10 MKN-130-00185 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Tvorupvej 15, Thisted (PDF).
30.06.10 MKN-130-00178(2) Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, Vorkvej 25, Egtved (PDF).
30.06.10 MKN-130-00491 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Bevtoftvej 32, Bevtoft (PDF).
30.06.10 MKN-130-00560 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Skærbækvej 32, Toftlund (PDF).
30.06.10 MKN-130-00052 Allerede opførte lade, siloer og korngrav, Askedalsvej 1A, Rønde (PDF).
30.06.10 MKN-130-00424 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Kærmarksvej 22, Skærbæk (PDF).
30.06.10 MKN-130-00783 Miljøgodkendelse af arealer tilhørende Knivsigvej 2, Bylderup-Bov (PDF).
29.06.10 MKN-130-00100 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Thorupvej 31 og 37, Løgstør (PDF).
28.06.10 MKN-130-00387 Genoptagelse af sag, miljøgodkendelse af husdyrbrug, Rostrupvej 3, Hobro (PDF).
28.06.10 MKN-130-00569 Miljøgodkendelse af markarealer, Vejlevej 59, Tarm (PDF).
28.06.10 MKN-130-00827 Genoptagelse af sag MKN-130-00241, miljøgodkendelse til svineproduktion, Kværndrup Vænge 17, Kværndrup  (PDF).
25.06.10 MKN-130-00058 Tilladelse til opførelse af foderlade, Rostvedvej 15, Rønde (PDF).
25.06.10 MKN-130-00285 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Sentvedvej 38, Frørup (PDF).
23.06.10 MKN-130-00559 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Gasse Høje 26, Skærbæk (PDF).
23.06.10 MKN-130-00576 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Høgelundvej 44, Give (PDF).
19.06.10 MKN-130-00788 Miljøtilladelse af kvægbesætning, Fredensdal 51, Brovst (PDF).
19.06.10 MKN-130-00774 Fast overdækning af gyllebeholder, Ullerupvej 101, Løgstør (PDF).
19.06.10 MKN-130-00851 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Krigsagervej 36, Gilleleje, genoptagelse af delafgørelse (PDF).
19.06.10 MKN-130-00111 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Klodskevej 187, Hjørring (PDF).
19.06.10 MKN-130-00355 Godkendelse til udvidelse af kvægbrug, Jørgensgaardvej 39, Løgumkloster (PDF).
19.06.10 MKN-130-00378 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Lindholmvej 5, Tim (PDF).
19.06.10 MKN-130-00772 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Gundestrupvej 19, Tommerup (PDF).
19.06.10 MKN-130-00206 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Over Kærbyvej 111, Kerteminde (PDF).
16.06.10 MKN-130-00507(4) Miljøgodkendelse af svineproduktion, Krigsagervej 36, Gilleje, delafgørelse (PDF).
16.06.10 MKN-130-00507(3) Miljøgodkendelse af svineproduktion, Krigsagervej 36, Gilleje, delafgørelse (PDF).
16.06.10 MKN-130-00507(2) Miljøgodkendelse af svineproduktion, Krigsagervej 36, Gilleje, delafgørelse (PDF).
15.06.10 MKN-130-00499 Miljøgodkendelse af arealer tilhørende Stævnevej 23, Ebberup (PDF).
15.06.10 MKN-130-00757 Miljøgodkendelse af arealer tilhørende Moderupvej 24, Søndersø (PDF).
09.06.10 MKN-130-00264 Udvidelse af kvægproduktion, Hobro Landevej 157, Tjele (PDF).
08.06.10 MKN-130-00716 Miljøgodkendelse af kvægbrug, Sejstrupvej 6, Bramming (PDF).
07.06.10 MKN-130-00804 Miljøgodkendelse af kvægbrug, Kærbjergvej 37, Agerbæk (PDF).
31.05.10 MKN-130-00382 Godkendelse af arealer til Spidsbyvej 2, Nibe (PDF).
31.05.10 MKN-130-00328 Genoptagelse af sag vedrørende godkendelsespligt for opførelse af kornsiloer, Volsted Bygade 34, Støvring (PDF).
31.05.10 MKN-130-00586 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Simmerstedvej 208A, Haderslev (PDF).
31.05.10 MKN-130-00253 Tilladelse til fårehold, Broskovvej 18, Tappernøje (PDF).
28.05.10 MKN-130-00512 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Håstrupvej 115, Vejle (PDF).
27.05.10 MKN-130-00147 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Sandvadgyden 46, Skamby (PDF).
27.05.10 MKN-130-00288 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Lyngholmsvej 10, Sdr. Felding (PDF).
20.05.10 MKN-130-00507(1) Miljøgodkendelse af svineproduktion, Krigsagervej 36, Gilleleje, delafgørelse (PDF)
20.05.10 MKN-130-00593(1) Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Elkjærslundvej 2, Allingåbro, delafgørelse (PDF).
20.05.10 MKN-130-00366 Miljøgodkendelse af kvægbrug, Drengstedvej 48, Skærbæk (PDF).
19.05.10 MKN-130-00508(1) Miljøgodkendelse af svinebrug, Hjørringvej 490, Hjørring, delafgørelse (PDF).
19.05.10 MKN-130-00758 Etablering af maskinhus, Gramrodevej 7, Juelsminde (PDF).
11.05.10 MKN-130-00062 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Løjtved Gods, Assensvej 253, Stenstrup (PDF).
29.04.10 MKN-130-00137 Ændring af husdyrhold, Vargårdevej 55, Hejls (PDF).
22.04.10 MKN-130-00475(7) Miljøtilladelse til Påskehøjgårdcentret, Hvidbjergvej 21, Århus N, delafgørelse (PDF).
22.04.10 MKN-130-00475(6) Miljøtilladelse til Påskehøjgårdcentret, Hvidbjergvej 21, Århus N, delafgørelse (PDF).
22.04.10 MKN-130-00475(5) Miljøtilladelse til Påskehøjgårdcentret, Hvidbjergvej 21, Århus N, delafgørelse (PDF).
22.04.10 MKN-130-00475(4) Miljøtilladelse til Påskehøjgårdcentret, Hvidbjergvej 21, Århus N, delafgørelse (PDF).
22.04.10 MKN-130-00475(3) Miljøtilladelse til Påskehøjgårdcentret, Hvidbjergvej 21, Århus N, delafgørelse (PDF).
22.04.10 MKN-130-00475(2) Miljøtilladelse til Påskehøjgårdcentret, Hvidbjergvej 21, Århus N, delafgørelse (PDF).
22.04.10 MKN-130-00475(1) Miljøtilladelse til Påskehøjgårdcentret, Hvidbjergvej 21, Århus N, delafgørelse (PDF).
19.04.10 MKN-130-00464 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Åbenråvej 1, Tønder (PDF).
19.04.10 MKN-130-00587 Afslag på ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion, Egelundsvej 9, Brønderslev (PDF).
19.04.10 MKN-130-00636 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Osmosevej 8, Lejre (PDF).
16.04.10 MKN-130-00241 Miljøgodkendelse til svineproduktion, Kværndrup Vænge 17, Kværndrup (PDF).
30.03.10 MKN-130-00547(1) Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Kildevej 27, Rødby, delafgørelse (PDF).
22.03.10 MKN-130-00633 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Ørrildvej 7, Fårup (PDF).
12.03.10 MKN-130-00211 Miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug, Bladstrupvej 94, Bogense (PDF).
12.03.10 MKN-130-00139 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Doverhøjvej 15, Aars (PDF).
11.03.10 MKN-130-00585(1) Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion, Stenderupvej 23, Haderslev, delafgørelse (PDF)
09.03.10 MKN-130-00408(1) Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion, Sønderskovvej 7, Rudkøbing, delafgørelse (PDF).
09.03.10 MKN-130-00584 Miljøtilladelse af husdyrbrug, Understedvej 140, Sæby (PDF).
09.03.10 MKN-130-00144 Miljøgodkendelse af markarealer, Ballerumvej 273, Thisted (PDF).
09.03.10 MKN-130-00484(1) Miljøtilladelse til udvidelse af minkproduktion, Skovgyden 44, Nyborg, delafgørelse (PDF).
08.03.10 MKN-130-00490(1) Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion, Videbæksvej 4, Haslev, delafgørelse (PDF).
08.03.10 MKN-130-00348(1) Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion, Teestrupvej 18, Haslev, delafgørelse (PDF).
08.03.10 MKN-130-00527(1) Udvidelse af kvægproduktion, Skrejrupvej 35, Rønde, delafgørelse (PDF)
08.03.10 MKN-130-00496 Opførelse af fodersiloer, Langskovvej 13, Hadsten (PDF).
26.02.10 MKN-130-00526 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Sdr. Almstokvej 11, Billund (PDF).
25.02.10 MKN-130-00564 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Birkildvej 13, Struer (PDF).
10.02.10 MKN-130-00619 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Tingerupvej 49, Hvalsø (PDF).
09.02.10 MKN-130-00517(1) Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion, Søborgvej 2, Roslev (PDF).
09.02.10 MKN-130-00439 Indskærpelse af fast overdækning af gyllebeholdere, Odensevej 19 og Allerupvej 46, Broby (PDF).
02.02.10 MKN-130-00374 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Lerchenfeldvej 231, Kalundborg (PDF).
08.01.10 MKN-130-00307 Opførelse af kornsilo, Ilbjergvej 13, Roslev (PDF).
21.12.09 MKN-130-00400 Miljøgodkendelse af kvægbrug, Sandvadvej 36, Nr. Snede (PDF).
21.12.09 MKN-130-00426 Miljøtilladelse til hestehold, Tysingevej 28, Kr. Eskildstrup (PDF).
18.12.09 MKN-130-00531(1) Miljøgodkendelse af svinebrug på Drammelstrupvej 10, Ebeltoft (PDF).
17.12.09 MKN-130-00036 Miljøgodkendelse af malkekvægproduktion, Birkevej 34 og 38, Aars (PDF).
17.12.09 MKN-130-00088 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Jersorevej 47, Bogense (PDF).
25.11.09 MKN-130-00536 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Vognsbækvej 40, Frederikshavn (PDF).
09.11.09 MKN-130-00416 Opførelse af maskinhus, Lillevordevej 9, Storvorde (PDF).
04.11.09 MKN-130-00297 Miljøgodkendelse af svinebrug, Kanstrupvej 6, Thisted (PDF).
30.10.09 MKN-130-00033(2) Miljøgodkendelse af svineproduktion, Hørbylundvej 95, Sæby, revideret version (PDF).
30.10.09 MKN-130-00473 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Hørbylundvej 95, Sæby, genoptagelse af sag (PDF).
12.10.09 MKN-130-00529 Påbud om fast overdækning af gyllebeholder, Stradevej 1, Sørvad (PDF).
09.10.09 MKN-130-00465 Miljøgodkendelse af svinebesætning, Sdr. Kirkebyvej 7, Nykøbing F. (PDF).
09.10.09 MKN-130-00043 Udvidelse af minkproduktion m. v., Lundvej 44, Bøvlingbjerg (PDF).
30.09.09 MKN-130-00322 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Ribevej 75, Vojens (PDF).
30.09.09 MKN-130-00552 Genoptagelse af sag om miljøgodkendelse til udvidelse af svinebruget Hyldegård, Allinge, j.nr. MKN-130-00181 (PDF)
30.09.09 MKN-130-00489 Tillæg til miljøgodkendelse af slagtekyllingebrug, Tørvegyden 2, Årslev (PDF).
15.09.09 MKN-130-00229 Miljøgodkendelse af malkekvægbrug og slagtesvineproduktion på Starkærvej 2 og Hvidhøjvej 21, Thisted (PDF).
10.09.09 MKN-130-00482 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Hattingvej 49, Horsens (PDF).
09.09.09 MKN-130-00282 Miljøgodkendelse af ejendommen Grønnegyden 4, Kværndrup (PDF).
09.09.09 MKN-130-00391 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Kassøvej 26, Rødekro (PDF).
09.09.09 MKN-130-00436 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Gånsagervej 6, Skærbæk (PDF).
08.09.09 MKN-130-00280 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Bårdesøvej 140, Otterup (PDF).
08.09.09 MKN-130-00194 Ansøgning om miljøtilladelse af husdyrproduktion, Vestervej 21, Rømø (PDF).
08.09.09 MKN-130-00488 Vedrørende Visø mose (PDF).
07.09.09 MKN-130-00381(1) Miljøgodkendelse af svineproduktion, Østervangsvej 11, Havndal, delafgørelse (PDF).
07.09.09 MKN-130-00413(1) Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktion, Voulundgårdvej 18, Herning, delafgørelse (PDF)
04.09.09 MKN-130-00258 Tilladelse til minkproduktion, Skolevangsvej 96, Frederikshavn (PDF).
01.09.09 MKN-130-00160 Miljøgodkendelse af svinebrug, Naurvej 47, Holstebro (PDF). Afgørelsen er genoptaget og afgjort, se her.
01.09.09 MKN-130-00463 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Skast 60, Bredebro (PDF).
28.08.09 MKN-130-00159 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Holstebrovej 6, Spjald (PDF).
28.08.09 MKN-130-00012 Lugtgener fra ejendommen Skovgårdsvej 2, Skanderborg (PDF).
28.08.09 MKN-130-00108 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Toftumvej 7, Stoholm (PDF).
27.08.09 MKN-130-00208 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Skorkærvej 16, Ulfborg (PDF).
24.08.09 MKN-130-00461 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Geestrupvej 2, Toftlund (PDF).
24.08.09 MKN-130-00443 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Vejlevej 121, Jelling (PDF).
17.08.09 MKN-130-00477 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Nibevej 213, Støvring (PDF).
17.08.09 MKN-130-00150 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Langsigvej 11, Nebel (PDF).
11.08.09 MKN-130-00276(3) Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Haregade 25, Aakirkeby, delafgørelse (PDF).
11.08.09 MKN-130-00276(2) Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Haregade 25, Aakirkeby, delafgørelse (PDF).
11.08.09 MKN-130-00276(1) Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Haregade 25, Aakirkeby, delafgørelse (PDF).
05.08.09 MKN-130-00420 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Fragtrupvej 51, Farsø (PDF).
31.07.09 MKN-130-00443(1) Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Vejlevej 121, Give, delafgørelse (PDF).
30.07.09 MKN-130-00087(1) Miljøgodkendelse af slagtesvinsproduktion, Bækkemosevej 12, Hårlev, delafgørelse (PDF).
27.07.09 MKN-130-00450 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Ribersvej 3, Grindsted (PDF).
27.07.09 MKN-130-00054 Miljøgodkendelse til svinebedrift, Boeslunde Byvej 70, Boeslunde (PDF).
22.07.09 MKN-130-00367 Miljøgodkendelse til kvægbrug, Ribevej 118, Gram (PDF).
20.07.09 MKN-130-00395(1) Miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Ålundevej 23, Agerbæk, delafgørelse (PDF)
15.07.09 MKN-130-00131 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Brusåvej 28, Nibe (PDF).
15.07.09 MKN-130-00115(2) Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Holmevej 114, Farsø, endelig afgørelse (PDF).
15.07.09 MKN-130-00133 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Nissumvej 26 og 30, Roslev (PDF).
15.07.09 MKN-130-00140 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Torrupvej 70, Varde (PDF).
10.07.09 MKN-130-00060 Etablering af gyllebeholder, Egsgyden 15, Faaborg (PDF).
30.06.09 MKN-130-00105(1) Miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Ottestrupvej 70, Ringsted (PDF).
30.06.09 MKN-130-00410 Miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug, Assingvej 8, Kibæk (PDF).
29.06.09 MKN-130-00181 Miljøgodkendelse til udvidelse af svinebruget Hyldegård, Fåregårdsvej 9, Allinge (PDF).
26.06.09 MKN-130-00338 Miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug, Holmgårdvej 84, Bækmarksbro (PDF).
25.06.09 MKN-130-00371 Opførelse af halmfyr, Gl. Brøstrupvej 7. Rødding (PDF).
25.06.09 MKN-130-00090 Miljøtilladelse for ejendommen Broskovvej 18, Tappernøje (PDF).
23.06.09 MKN-130-00064 Opførelse af foderlade på Gildedamsvej 10, Brovst (PDF).
23.06.09 MKN-130-00025 Opførelse af staldbygning, Tømmerupvej 272, Kastrup (PDF).
22.06.09 MKN-130-00467 Miljøgodkendelse af arealer på Torstedvej 27, Ørnhøj (PDF).
22.06.09 MKN-130-00072 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Vejrupvej 20, Bramming (PDF).
22.06.09 MKN-130-00157 Etablering af overdækning på gylletank, Brunbjergvej 5, Herning (PDF).
19.06.09 MKN-130-00146 Miljøgodkendelse til ændring af kvægproduktion til minkproduktion på Roustvej 114, Årre (PDF).
19.06.09 MKN-130-00109(2) Miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Bygholm Landbrugsskole (PDF).
19.06.09 MKN-130-00038 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Isbjerg Møllevej 115, Varde (PDF).
18.06.09 MKN-130-00136 Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbrug, Rævdalvej 11A, Frederikshavn (PDF).
18.06.09 MKN-130-00024 Miljøgodkendelse af udvidelse af kvægbrug, Neestvej 40, Løkken (PDF).
18.06.09 MKN-130-00094(2) Miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug, Ørslevvej 182, Skælskør (PDF).
18.06.09 MKN-130-00007 Miljøgodkendelse af virksomheden Sønderskovvej 10, Skjern (PDF).
17.06.09 MKN-130-00077 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Gyldensteen Gods (PDF).
11.06.09 MKN-130-00114(2) Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Overvejen 23, Aars (PDF).
11.06.09 MKN-130-00102 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Assetvej 2, Løgumkloster (PDF).
10.06.09 MKN-130-00125 Miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug, Viballevej 1, Allingåbro (PDF).
28.05.09 MKN-130-00075 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Åvej 3, Ulfborg (PDF).
28.05.09 MKN-130-00089 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbruget, Mosbækvej 44, Nibe (PDF).
27.05.09 MKN-130-00289 Etablering af maskinhus på Gramrodevej 7, Juelsminde (PDF).
27.05.09 MKN-130-00184 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Almevej 85, Gilleleje (PDF).
27.05.09 MKN-130-00117 Miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug, Ugerløsevej 1c, Kalundborg (PDF).
27.05.09 MKN-130-00039 Miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug, Nesgaardsvej 39, Brovst (PDF).
26.05.09 MKN-130-00044 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug på Fårholtvej 3, Ansager (PDF).
26.05.09 MKN-130-00200(2) Miljøtilladelse til slagtesvineproduktion, Aggersundvej 92, Brovst (PDF).
26.05.09 MKN-130-00158 Udvidelse af staldbygninger på Stenbrovej 7, Bramming (PDF).
26.05.09 MKN-130-00156 Opstilling af klimacontainere på Godthåbsvej 7, Ørsted (PDF).
25.05.09 MKN-130-00244(1) Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion, Tjerrildvej 26, Ryomgård, delafgørelse (PDF).
20.05.09 MKN-130-00014 Dyrehold på Klintebjerg Efterskole, Otterup (PDF).
15.05.09 MKN-130-00073 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbrug, Ringevej 12, Otterup (PDF).
15.05.09 MKN-130-00030 Miljøgodkendelse af slagtesvinebruget "Storgård", Nørlev Strandvej 55, Hjørring (PDF).
15.05.09 MKN-130-00228 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Debelvej 4, Brørup (PDF).
14.05.09 MKN-130-00240 Genopførelse af stald efter brand, Nr. Onsildvej 44, Hobro (PDF).
05.05.09 MKN-130-00033 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Hørbylundvej 95, Sæby (PDF).
27.04.09 MKN-130-00183 Opførelse af staldbyggeri, Dunkærgyden 13, Ærøskøbing (PDF).
27.04.09 MKN-130-00161 Opførelse af tilbygning til stald, Skovmarkvej 21, Tylstrup (PDF).
27.04.09 MKN-130-00119 Etablering af plansilo, Damgyden 2, Årslev (PDF).
27.04.09 MKN-130-00091 Flytning af fortank til gyllebeholder på Allerupvej 46, Broby (PDF).
15.04.09 MKN-130-00393 Husdyrbrug, Hjørringvej 490, Hjørring (PDF).
02.04.09 MKN-130-00121(1) Miljøgodkendelse af ejendommen Frøslevgård, Elsøvej 262, Frøslev, Nykøbing Mors, delafgørelse (PDF).
31.03.09 MKN-130-00005 Ansøgning om miljøgodkendelse til svineproduktion, Veggerbyvej 69, Suldrup (PDF).
31.03.09 MKN-130-00163 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbrug, Fittingvej 48, Vorbasse (PDF).
31.03.09 MKN-130-00176 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbrug, Hjørringvej 490, Hjørring (PDF).
31.03.09 MKN-130-00272(1) Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Overvej 10, Stouby, delafgørelse (PDF).
30.03.09 MKN-130-00283 Etablering af tanke til opbevaring af mask og valle, Glibstrupvej 32A, Vejen (PDF).
30.03.09 MKN-130-00223 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kirketoft, Gl. Tingvej 17, Fovlum, Farsø (PDF).
26.03.09 MKN-130-00059 Udvidelse af minkfarm, Ringemarken 36, Otterup (PDF).
26.03.09 MKN-130-00057 Udvidelse af minkfarm, Farsbøllevej 6, Søndersø (PDF).
25.03.09 MKN-130-00249(1) Miljøgodkendelse af svinebrug, Moselundvej 1, Glamsbjerg, delafgørelse (PDF).
25.03.09 MKN-130-00094(1) Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion, Ørslevvej 182, Skælskør, delafgørelse (PDF).
25.03.09 MKN-130-00083(1) Miljøgodkendelse af kalkunproduktion, Næstved Landevej 535, Skælskør, delafgørelse (PDF).
25.03.09 MKN-130-00080(1) Miljøgodkendelse af kalkunproduktion, Visbjergvej 30, Skælskør, delafgørelse (PDF).
25.03.09 MKN-130-00079(1) Miljøgodkendelse af kalkunproduktion, Slagelse Landevej 170, Boeslunde, delafgørelse (PDF).
25.03.09 MKN-130-00078(1) Miljøgodkendelse af soproduktion, Næsbyskovvej 9, Slagelse, delafgørelse (PDF).
23.03.09 MKN-130-00239(2) Miljøgodkendelse af svineproduktion, Nørremarksvej 21, Skals, delafgørelse (PDF).
23.03.09 MKN-130-00239(1) Miljøgodkendelse af svineproduktion, Nørremarksvej 21, Skals, delafgørelse (PDF).
20.03.09 MKN-130-00257 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Tørkerivej 16, Læsø (PDF).
19.03.09 MKN-130-00087 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion, Bækkemosevej 12, Hårlev (PDF).
19.03.09 MKN-130-00145 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Rostrupvej 3, Hobro (PDF).
19.03.09 MKN-130-00209 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Stokholtsvej 66, Fjenneslev (PDF).
19.03.09 MKN-130-00234 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer, Toftegårdsvej 12, Christiansfeld (PDF).
19.03.09 MKN-130-00151 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Svendborg Landevej 7, Frørup (PDF).
19.03.09 MKN-130-00148 Miljøgodkendelse af svineproduktion, Langæblevej 5, Frørup (PDF).
19.03.09 MKN-130-00143(1) Miljøgodkendelse af slagesvineproduktion, Hallelevvej 20, Slagelse, delafgørelse (PDF).
16.03.09 MKN-130-00360 Danmark Naturfredningsforenings anmodning om genoptagelse af sager (PDF).
13.03.09 MKN-130-00359 Miljøgodkendelse af landbrugsarealer tilhørende Tovrup 1, Sydals (PDF).
13.03.09 MKN-130-00303 Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Bjergbyvej 24, Vinderup (PDF).
13.03.09 MKN-130-00050 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug på Vangvejen 160, Fjerritslev (PDF).
13.03.09 MKN-130-00313 Afslag på anmeldt husdyrhold, Odensevej 28, Broby (PDF).
13.03.09 MKN-130-00120 Udvidelse af dyrehold, Hvorupgårdsvej 28, Nørresundby (PDF).
12.03.09 MKN-130-00200(1) Miljøtilladelse af slagtesvinebrug på Aggersundvej 92, Brovst (PDF).
12.03.09 MKN-130-00344 Miljøgodkendelse af slagtesvinsbedrift på Bjerning Kirkevej 6, Haderslev (PDF):
12.03.09 MKN-130-00275 Miljøgodkendelse af husdyrbrug på Allerup Nord 9, Toftlund (PDF).
11.03.09 MKN-130-00011 Gylletransport mellem Møllesøvej 19 og Møllegårdvej 1, Storvorde (PDF).
11.03.09 MKN-130-00098 Etablering af svinestald på Serridslevgårdvej 25, Horsens (PDF).
10.03.09 MKN-130-00035 Slagtesvinsproduktion på ejendommen Teglværksvej 12, Bjerringbro (PDF).
09.03.09 MKN-130-00179 Miljøgodkendelse af malkekvægsproduktion, Engkrogen 8, Stenlille (PDF).
09.03.09 MKN-130-00172(1) Miljøgodkendelse af svineproduktion, Sorøvej 24, Stenlille, delafgørelse om klageberettigelse (PDF).
09.03.09 MKN-130-00154 Tilladelse til svineproduktion, Villumstrupvej 5, Ørbæk (PDF).
09.03.09 MKN-130-00104(1) Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne i driftsfællesskabet Klør 5, Ringholmvej 14, Ørbæk, delafgørelse om klageberettigelse (PDF).
09.03.09 MKN-130-00076(2) Miljøgodkendelse af svineproduktion, Hovvej 4, Haslev, delafgørelse om klageberettigelse (PDF).
09.03.09 MKN-130-00076(1) Miljøgodkendelse af svineproduktion, Hovvej 4, Haslev, delafgørelse om klageberettigelse (PDF).
05.03.09 MKN-130-00232 Miljøgodkendelse af kvægbrug, Sandvadvej 36, Nr. Snede (PDF).
27.02.09 MKN-130-00028 (2) Miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Moderupvej 6, Søndersø (PDF).
27.02.09 MKN-130-00027 Arealgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende Moderupvej 18, Søndersø (PDF).
26.02.09 MKN-130-00181(1) Miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Fåregårdsvej 9, Allinge, delafgørelse 1 (PDF).
20.01.09 MKN-130-00243 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion, Hedevej 6, Vojens (PDF).
09.12.08 MKN-130-00077(2) Miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Gyldensteen Gods, delafgørelse 2 (PDF).
09.12.08 MKN-130-00077(1) Miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Gyldensteen Gods, delafgørelse 1 (PDF).
26.09.08 MKN-130-00118 Minkfarm - Brøndlundvej 4, Hjallerup (PDF).
26.09.08 MKN-130-00193 Miljøgodkendelse af svinebrug, Esbølvej 54, Hemmet (PDF).
26.09.08 MKN-130-00178 Slagtesvineproduktion, Vorkvej 25, Egtved (PDF).
08.08.08 MKN-130-00170 Naturplejeprojekt ved Ravnsnæsvej, Rudersdal Kommune, afvisning af klage (PDF).
08.08.08 MKN-130-00134 Minkproduktion, Skovagervej 122 og 124, Tjele, tilladelse (PDF).
08.08.08 MKN-130-00114 Husdyrbrug på Overvejen 23, Aars, miljøgodkendelse (PDF).
08.08.08 MKN-130-00109 Malkekvægs- og svineproduktion på Bygholm Landbrugsskole, Horsens, afvisning af klage (PDF).
30.07.08 MKN-130-00107 Minkproduktion, Ålborgvej 701A, Hjallerup, opsættende virkning (PDF).
12.06.08 MKN-130-00029 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Agerkrogvej 19, Tistrup (PDF).
12.06.08 MKN-130-00037 Smågrisestald på Tollestrupvej 27, Hobro, afslag på ansøgning (PDF).
26.05.08 MKN-130-00115 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Holmevej 114, Farsø, delafgørelse vedr. klagefrist (PDF).
23.05.08 MKN-130-00034 Udvidelse af svineproduktion, Vollerupvej 26, Slagelse (PDF).
23.05.08 MKN-130-00042 Kornsiloer, Voldsted Bygade 34, Støvring, godkendelsespligt (PDF).
22.05.08 MKN-130-00031 Ensilageplads på Overgårdsvej 59, Ikast, afslag på dispensation (PDF).
21.05.08 MKN-130-00040 Husdyrproduktion, Møllebakken 56, Tommerup. Forhåndsvurdering af ændringer (PDF).
02.05.08 MKN-130-00020 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Keldgårdsvej 1 i Sunds, ophævelse (PDF).
03.03.08 MKN-130-00067 Miljøgodkendelse af arealer på Klokkehusvej 6A, Tinglev, ansøgning trækkes (PDF).
03.03.08 MKN-130-00051 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion i Hurup, ophævelse (PDF).

30.01.08

MKN-130-00028 Husdyrproduktion ved Søndersø, opsættende virkning (PDF).

24.09.07

MKN-130-00016 Husdyrproduktion, udnyttelse af godkendelse. (PDF).

22.08.07

MKN-130-00018 Udvidelse af svinebrug i Aars, godkendelsespligt. (PDF)

13.07.07

MKN-130-00008 Husdyrproduktion ved Rønne, klageberettigelse. (PDF)
05.07.07 MKN-130-6 Forhåndsanmeldelse af husdyrproduktion i Støvring. (PDF)

02.07.07

MKN-130-1 Godkendelse af husdyrproduktion i Støvring, overgangsregler (PDF).

03.05.07

MKN-130-00004 Udvidelse af husdyrproduktion i Suldrup, overgangsregler (PDF).

03.05.07 

MKN-130-00003 Udvidelse af husdyrproduktion i Suldrup, overgangsregler (PDF).

Besøgstæller