[Indhold]

Miljøprojekt nr. 478, 1999

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

Resumé:
Rapporten analyserer og vurderer aluminiums miljøbelastninger set i et livscyklusperspektiv. Rapporten gennemgår de mest betydende miljøpåvirkninger i råvare-, produktions-, brugs- og bortskaffelsesfaserne. På baggrund heraf analyseres miljøprofilerne for 3 udvalgte

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (815 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Må citeres med kildeangivelse.


[Indhold] [Top]