Miljøprojekt, nr. 741, 2002

Duft- og kemikalieoverfølsomhed

Multiple Chemical Sensitivity, MCS

Resumé
Rapporten gennemgår den internationale faglitteratur om Multiple Chemical Sensitivity, MCS (i Danmark også kaldet duft- og kemikalieoverfølsomhed). Rapporten konkluderer, at MCS - et nyt sygdomsfænomen, der er blevet beskrevet i de seneste 20 år - eksisterer. MCS adskiller sig fra den gængse videnskabelige sygdomsopfattelse, fordi sygdommen altid optræder med forskelligartede symptomer fra flere organer på en gang, og fordi disse symptomer kan udløses ved udsættelse for kemiske stoffer i meget lave koncentrationer.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (363 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (485 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. 

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.