Miljøprojekt nr. 875, 2003

Halogenfri flammehæmning af pultruderede polyester profiler

Resumé
I sommeren 2003 afsluttede Dansk Polymercenter, Icopal Plastic Membranes A/S og Fiberline Composites A/S med støtte fra Miljøstyrelsen "Renere produkt Projekt Bromfri". Projektet har haft til formål at nedsætte brugen af halogenerede flammehæmmere - dvs. flammehæmmere som indeholder klor og brom - ved at demonstrere anvendelse af alternativer i en række konkrete anvendelser. Det er vist, at det for visse anvendelser er muligt helt at fjerne eller kraftigt reducere tilsætningen af halogenerede flammehæmmere i en umættet polyesterprofil og i en tynd polyethylen presenning uden væsentlige ændringer i produktionsbetingelserne, produktegenskaberne eller produkternes konkurrencedygtighed.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (89 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (657 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.