Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 78, 2003

Væksthusarbejderes eksponering over for det mikrobiologiske bekæmpelsesmiddel Verticillium lecanii som funktion af arbejdsprocesser

Resumé
Formålet ved projektet var at undersøge væksthusarbejderes eksponering over for det biologiske bekæmpelsesmiddel Verticillium lecanii som funktion af udvalgte arbejdsprocesser fra midlet blev udbragt, og til planterne var salgsklare. Det konkluderes, at der blev frigjort sporer af V. lecanii til luften under arbejdsprocesser, som lå tidsmæssigt efter udbringningen af det mikrobiologiske middel.
Endvidere, at det mikrobiologiske middel blev spredt til andre dele af gartneriet end der, hvor udbringningen af midlet blev foretaget. endvidere viser resultaterne, at væksthusarbejderne blev eksponeret dermalt, hvor hænderne var mest udsatte, og respiratorisk, hvor der under nogle arbejdsprocesser blev frigivet store mængder sporer. Derimod havde udbringsningsmetoderne dypning, hydraulisk eller tågesprøjtning ingen væsentlig indflydelse på ovenstående.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (89 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (323 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.