November, 2003

Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafikstøj

 

Resumé
I juni 2002 nedsatte regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til strategi for begrænsning af støj fra vejtrafik. Strategien skal med sine analyser af virkemidler på området fungere som et redskab for myndigheder og borgere, der vil tilrettelægge en omkostningseffektiv lokal støjindsats.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [212 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [215 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

 

 


Version 1.0 December 2003, © Miljøstyrelsen.