Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 35, 2003

Mere viden om anvendelse af kildesorterende toiletteknologi

Resumé
Tilbageførsel af næringsstoffer og organisk materiale fra humane restprodukter til landbruget kræver driftsstabile systemkomponenter til opsamling af materialet i acceptable stofkoncentrationer. Projektet sætter fokus på kildesamlende og kildesorterende vakuumtoiletter, kildesamlende og kildesorterende vandskyllende toiletter i kombination med cyklonseparatorer, vandfrie urinaler samt stop i vandskyllende kildesorterende toiletters urinsystem.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (298 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (2435 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.