Miljøprojekt nr. 846, 2003
Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

Undersøgelse af børnefamiliers viden, holdning og adfærd ved brug af lettere forurenede grunde

Resumé
For at nedsætte eksponeringen for lettere jordforurening med tungmetaller og tjærestoffer rådgiver myndighederne om eksponeringsbegrænsende foranstaltninger. Denne undersøgelse indikerer, at myndighedernes informationsindsats virker, og bringer omkring halvdelen af forældrene til at handle som foreskrevet. Dette er tilfældet for både private og offentlige legearealer. Der er behov for at overveje den hidtidige informationsstrategi for at øge andelen af forældre, der efterlever rådgivningen.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format 
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.