Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 
nr. 57, 2005

Screening af sundhedseffekter fra kemiske stoffer i tekstilfarver

Resumé
Der gives sundhedsmæssig vurdering af en række af stoffer, der blev fundet ved kortlægningen af tekstilfarver. Konklusionen er, at ingen af de vurderede stoffer giver umiddelbar anledning til sundhedsmæssigt skadelige effekter hos forbrugeren ved normal brug af tekstilfarver. For enkelte stoffers vedkommende er der dog en lille potentiel risiko, så udluftning tilrådes generelt.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [246 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [1.087 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 


Version 1.0 Juli 2005, © Miljøstyrelsen.