Arbejdsrapport nr. 12, 2005

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Resumé
Der er gennemført flere undersøgelser af metalafgivelse fra metalliske materialer i forskellige vandtyper. Vejledningen samler den viden og vejleder om materialevalg med særlig fokus på metalafgivelse, gældende normer og erfaringer vedrørende korrosion i brugsvand. Således at der opnås en tilfredsstillende lang holdbarhed af installationen, og vandkvaliteten overholder grænseværdierne ved tapstedet.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [58 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [246 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 


Version 1.0 Juli 2005, © Miljøstyrelsen.