Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2005

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Resume
Vejledningen beskriver dels den eksisterende praksis for kontrol og tilsyn med vandforsyningerne i Danmark dels de ændringer der er sket som følge af implementeringen af EU' s reviderede drikkevandsdirektiv 98/83/EF. Vejledningen erstatter vejledning nr. 3 1990 Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. De væsentlige nye tilføjelser er: 
- at der er fastsat grænseværdier for tre steder i vandforsyningssystemet, - en helt ny ordning omkring dispensationer til almene,  
- vandforsyningsanlæg. Forpligtigelsen til information af forbrugerne.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i PDF-format [1.179 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.