Miljøprojekt nr. 1035, 2005

Statistik for plastemballage 2003

Resumé
Der blev i 2003 indsamlet 27.000 tons plastemballager i Danmark til genanvendelse. Forbruget af plastemballager var 154.800 tons svarende til et forbrug på 29 kg/person. Der blev indsamlet 17,4% af den forbrugte plastemballagemængde. Der er tale om en pæn stigning i indsamlingen til genanvendelsen i forhold til 2002. 40% af den indsamlede mængde blev oparbejdet på danske genanvendelsesvirksomheder og 60% blev eksporteret til genanvendelse.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [39 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [96 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 


Version 1.0 September 2005, © Miljøstyrelsen.