Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 18, 2005

NVOC krav til drikkevand

Resumé
Kvalitetskrav til NVOC er 4 mg/l for drikkevand. Rapporten har til formål at belyse konsekvenserne ved at lempe kvalitetskravet til NVOC i drikkevand, og i givet fald, hvor meget kravet kan lempes uden at drikkevandskvaliteten forringes markant. Grundvand med høje indhold af organisk stof optræder flere steder i Danmark, ofte i grundvandsmagasiner med afsmitning fra marineaflejringer. Typisk grundvandsmagasiner med ringe gennemstrømning og lange opholdstider. I ca. 10% af boringer med NVOC overskridelser, overskrides også grænseværdier for andre parametre.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [80 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [539 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 


Version 1.0 Oktober 2005, © Miljøstyrelsen.