Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 56, 2005

Overlevelse af indikatororganismer i komposttoiletter og ved simuleret centraliseret efterkompostering af afføring fra mennesker

Resumé
Rapporten viser at selv efter langs tid opbevaring af human fæces i komposttoiletter kan bakterier fra menneskers tarmsystem overleve. Fæces fra kompostbeholdere bør ikke anvendes til jordbrugsformål uden viderebehandling, da dette skønnes at være behæftet med hygiejniske og sundhedsmæssige risici. Et alternativ til lokal håndtering og behandling af toiletaffald fra komposttoiletter kan være at indsamle affaldet og kompostere det centralt i et større komposteringsanlæg. I projektet blev en række komposttoiletter undersøgt for at vurdere den hygiejniske kvalitet af komposteret afføring. Undersøgelserne viste høje antal af mavetarmbakterier selv i flere år gammelt materiale. Dette betyder, at der er risiko for at eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier kan oveleve i komposttoiletter samt at restproduktet kan udgøre en smitterisiko ved håndtering og anvendes som gødning, f.eks. i egne haver. Desuden blev der i projektet udført modelforsøg, som skulle simulere centralkompostering af fæces. Forsøgene viste, en reduktion af antallet af mikroorganismer på mere end fire log-enheder.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Lęs projektartikel

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [315 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [1.249 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 


Version 1.0 Oktober 2005, © Miljøstyrelsen.