Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 18, 2006

Afdampning fra beton

Resumé
Projektet har haft til formål at undersøge afdampningen af flygtige stoffer fra beton til indeklimaet. Resultaterne bidrager til en vurdering af hvorvidt betonbyggeri giver god eller dårligt indeklima. Der er lavet afdampningsforsøg med 4 repræsentative betontyper og på baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes at afdampningen fra beton ikke vil give anledning til indeklimaproblemer i den færdige bygning.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Lęs projektartikel

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [87 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [151 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Juli 2006, © Miljøstyrelsen.