Miljøprojekt nr. 1136, 2006

Forebyggelse af lugt og andre barrierer for biogasanlæg

Resumé
De fleste eksisterende anlæg har eller har haft problemer med lugt. Til gengæld falder huspriserne ikke, når der bygges biogasanlæg i nærheden og trafikbelastningen giver ikke væsentlige problemer. De værste lugtproblemer på biogasanlæg skyldes utætheder og udledning af utilstrækkeligt behandlet procesluft fra dårligt fungerende rensesystemer eller utilsigtede gasudslip. På et nyt biogasanlæg er de lugtkilder, man særligt skal være opmærksom på, tipning af fast, kraftigt lugtende biomasse og udledning af luft fra fortank og modtagehal.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [243 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [1.345 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Januar 2007, © Miljøstyrelsen.