Milj°projekt Nr. 1226, 2008

Trafik og luftvejssymptomer hos småbørn

Resumé
I undersøgelsen indgik 411 københavnske børn fra fødslen og til deres tredje år. Børnene havde arveligt betinget øget risiko for astma. Forældrene daglige opgørelser luftvejssymptomer blev sammenholdt med om der var veje med mere end 10.000 biler indenfor 50 eller 100 m fra deres bolig og med den daglige trafikbelastning indenfor 50 eller 100 m. Undersøgelsen fandt en øget forekomst af symptomer indenfor disse afstande, selvom fundet var meget usikkert pga. det lille antal børn, og da de fleste fund ikke var statistisk signifikante.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [50 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [321 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Maj 2008, © Miljøstyrelsen.