Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, nr. 94, 2008

Kortlægning og Sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i smykker

Resumé
I foråret 2007 blev der indkøbt 170 metalsmykker og 62 tekstilsmykker. Metallerne blev screenet for deres indhold af tungmetaller og benzidin. 58% af alle metalsmykker indholdt mere end 100 ppm bly. 2 % indholdt mere end 100 ppm kviksølv. Det var især låse og vedhæng der indeholdt bly. Migrationsanalyse til kunstig sved viste at bly, cadmium, nikkel og kobber migrerede ud fra smykkerne. Mange af de undersøgte smykker giver problemer relateret til optag af cadmium gennem huden. Der opstår potentiel sundhedsfarerelateret til både cadmium, nikkel og bly, hvis man tagerde undersøgte smykker i munden.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [643 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [1.197 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Januar 2008, © Miljøstyrelsen.