Start
Huset
Rummet
Brændeovnen
Adresse
Rapport
Start forfra

Vejledning
Om
  Dimensionering af brændeovne

Din brændeovn skal have den rigtige størrelse i forhold til husets varmebehov. Er din brændeovn for stor, bliver der ubehageligt varmt i rummet. Og løser du problemet ved at skrue ned for forbrændingsluften, får du i stedet en dårlig forbrænding med risiko for miljøgener. Røgen vil lugte slemt og kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. For eksempel fine partikler, tjærekomponenter og kulmonoxid. Sundheds- og miljøgener bør derfor mindskes ved at vælge den ovnstørrelse, som passer til din bolig.

Dette simuleringsprogram beregner effekten på den optimale brændeovn ud fra oplysninger om den aktuelle bygning og det rum, som brændeovnen skal placeres i.

Beregningen af den optimale effekt foregår ved, at programmet laver en simulering af temperaturen i rummet ved fire efter hinanden følgende optændinger i brændeovnen på en vinterdag, hvor udetemperaturen ligger omkring 0-punktet. Simuleringerne gentages med forskellige størrelser af brændeovne. Den effekt, hvor den beregnede temperatur kommer nærmest 23°C, er den optimale.
Næste