Multiple Chemical Sensitivity, MCS

Colophon

Title:
Multiple Chemical Sensitivity, MCS

Subtitle

Key Subjects:
hypersensitivity, hazardous substances, consumption, products

Key Subjects in Danish:
Overfølsomhed, kemiske stoffer, forbrug, produkter

Abstract:
The report is based on a study of the scientific literature on Multiple Chemical Sensitivity, MCS, in Denmark called odour and chemical hypersensitivity. It is concluded that MCS - a new health disorder which has been described during the last 20 years - is a real condition. MCS differs from the common scientific understanding of illness because the condition is always manifested by multiple non-specific symptoms from different organs at the same time and because these symptoms may occur after exposure to chemicals at very low concentrations.

Abstract in Danish:
Rapporten gennemgår den internationale faglitteratur om Multiple Chemical Sensitivity, MCS (i Danmark også kaldet duft- og kemikalieoverfølsomhed). Rapporten konkluderer, at MCS - et nyt sygdomsfænomen, der er blevet beskrevet i de seneste 20 år - eksisterer. MCS adskiller sig fra den gængse videnskabelige sygdomsopfattelse, fordi sygdommen altid optræder med forskelligartede symptomer fra flere organer på en gang, og fordi disse symptomer kan udløses ved udsættelse for kemiske stoffer i meget lave koncentrationer.

Notes:
Translation of Environmental Project "Duft- og kemikalieoverfølsomhed" (Miljøprojekt nr. 741, 2002)

Series title and no.:
Environmental Project, 988

Publisher:
Danish Environmental Protection Agency

Performing organization(s):
ms consult

Copyright:
Danish Environmental Protection Agency

Creators:
Silberschmidt, Martin

Contributor:
Schultz Grafisk (web)

Language:
eng

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronic version:
87-7614-548-4

ISSN nr. Printed version:
0105-3094

Version:
1.0

Version/edition:
2005-03-14

Data formats:
html, gif, pdf, css

Inventory:
anna_eng.htm, annb_eng.htm, annc_eng.htm, annd_eng.htm, anne_eng.htm, annf_eng.htm, anng_eng.htm, annh_eng.htm, default_eng.htm, helepubl_eng.htm, indhold_eng.htm, kap00_eng.htm, kap01_eng.htm, kap02_eng.htm, kap03_eng.htm, kap04_eng.htm, kap05_eng.htm, kap06_eng.htm, kap07_eng.htm, kap08_eng.htm, kap09_eng.htm, kap10_eng.htm, kolofon_eng.htm, list_eng.htm, sum_eng.htm, udskriv_eng.htm, 87-7614-548-4.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif

Publisher category:
statslig

 Version 1.0 March 2005, © Danish Environmental Protection Agency