Survey and health assessment of chemical substances in massage oils

Colophon

Title:
Survey and health assessment of chemical substances in massage oils

Key Subjects:
health; chemicals; chemical products; indoor climate

Key Subjects in Danish:
kortlægning; sundhed; kemikalier; kemisk produkter

Abstract:
The survey has identified 28 typical massage, baby and body oils as well as essential oils and the content of chemical substances investigated. Chemical analysis for selected chemical substances was conducted on 16product. Among other things the analysis showed that 15 of the products contain one or more sensitizing fragrances. Safety/toxicological profiles were prepared for the substances benzylcinnamate, cinnamal, citral, citronellol and Peru balm, which were all present in one or more of the analysed products. In addition, safety/toxicological profiles from previå surveys have been used for assessment of user exposure. The result of the exposureassesments showed among other things that the largest concentration of fragrance allergens is to be found in products for adults and perfumed massage oils for adults should not be used on babies. There is no lower concentration limit concerning the sensitizing effects of the substances. Consequently, several of the products in the survey might present a risk of developing allergy in consumers who are especially sensitive. Likewise there a risk that consumers with perfume allergies might experience irritation, eczema or the likes when using the products

Abstract in Danish:
28 massage- baby og kropsolier samt æteriske olier er undersøgt for indhold af kemiske stoffer. Der er lavet kemiske analyser for udvalgte stoffer på 16 produkter. Analyserne viser bl.a., at 15 af produkterne indeholdt et eller flere allergifremkaldende parfumestoffer. Der blev udarbejdet sundhedsprofiler for stofferne benzylcinnamat, cinnamal, citral, citronellol og perubalsam, der alle blev fundet i et eller flere af de analyserede produkter. Derudover er sundhedsprofiler fra tidligere kortlægningsprojekter anvendt ved vurderingen af de udførte brugereksponeringsvurderinger. Resultaterne af eksponeringsvurderingerne viser bl.a., at de højeste koncentrationer af parfumestoffer findes i produkter beregnet til brug på voksne, og at parfumerede massageolier til voksne ikke bør anvendes til babyer. Med hensyn til stoffers evne til at virke sensibiliserende er der ikke nogen nedre koncentrationsgrænse. Derfor er der en risiko for at flere af de undersøgte produkter kan udgøre en risiko for udvikling af allergi hos særligt følsomme personer. Ligeledes kan personer som allerede har parfumeallergi opleve irritation, eksem, udslet eller lignende ved brug af produkterne.

Series title and no.:
Survey of chemical substances in consumer products, 78

Notes:
Translation of 'Kortlnotgning og sundhedsmnotssig vurdering af kemiske stoffer i massageolier' (Kortlnotgning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 78, 2006)

Publisher:
Danish Environmental Protection Agency

Performing organization:
Dansk Toksikologi Center

Copyright:
Danish Environmental Protection Agency

Creators:
Andersen, Dorthe N.; Holmberg, Rikke D.; Larsen, Jette R.; Søborg, Inge; Cohr, Karl-Heinz

Contributor:
Schultz Grafisk (web)

Language:
eng

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Electronic version:
87-7052-278-2

Version:
1.0

Version/edition:
2006-10-31

Data formats:
html, gif, pdf, css

Inventory:
default_eng.htm, kap01_eng.htm, kap02_eng.htm, kap03_eng.htm, kap04_eng.htm, kap05_eng.htm, kap06_eng.htm, kap07_eng.htm, kap08_eng.htm, kap09_eng.htm, kap10_eng.htm, kap11_eng.htm, kap12_eng.htm, sum_eng.htm, helepubl_eng.htm, indhold_eng.htm, kolofon_eng.htm, udskriv_eng.htm, bred01_eng.htm, bred02_eng.htm, 87-7052-278-2.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, s37.gif, s39.gif, s42.gif, s45.gif, s51.gif, s51.gif, s51a.gif,

Publisher category:
statslig

 Version 1.0 October 2006, © Danish Environmental Protection Agency