Survey and Health Assement of the exposue of 2-year-olds to chemical substances in Consumer Product

Colophon

Title:
Survey and Health Assement of the exposue of 2-year-olds to chemical substances in Consumer Product

Key Subjects in Danish:
Hormonforstyrrende stoffer, små børn, 2-årige, samlede udsættelse, forbrugerprodukter, cocktaileffekter, ftalater, parabener, PCB’er

Abstract:
Two-year-olds are exposed to many chemical substances in daily life. Furthermore, they are particularly susceptible due to their physical size (large surface area/small volume). The primary focus will be on consumer products, but because the 2 year-old’s exposure to chemical substances involves not only food products but also food contact materials and articles, focus has also been placed on these sources. Exposure from indoor air and dust has also been evaluated based on existing measurements. Several endocrine disruptors were selected and focussed on in the risk assessment. They were selected for their known endocrine disrupting effects in animal studies, and an anticipated exposure of 2 year-old children to these substances through food products, indoor air and dust, or consumer products. The selected substances are for example some phthalates, parabenes, azolfungicides and bisphenol A. 12 product groups have been surveyed and analysis for content and migration of the selected endocrine disruptors have been made on 5 products among each of the 10 product groups. Based on the assumptions made in the report, it can be concluded that:

  • A few exposures to a high content of an endocrine disruptor, such as that of DBP in rubber clogs may result in a critical risk for the 2 year-old.
  • The amounts that 2 year-olds absorb, in particular from the phthalate DBP (mostly from foods) and dioxins and dioxin-like PCBs (mostly from foods, and partly from indoor air and dust), constitute a risk for anti-androgen disruptions to the endocrine system.
  • The amounts that 2 year-olds absorb from the parabens propylparaben and butylparaben, in particular, can constitute a risk for oestrogen-like disruptions of the endocrine system. This contribution originates predominantly from cosmetic products such as oil-based creams/moisturising creams/lotions and sunscreen.

Abstract in Danish:
2-årige udsættes for en lang række produkter igennem deres hverdag og bliver dermed udsat for mange kemiske stoffer. De er herudover særligt udsatte pga. deres fysiske størrelse (stor overflade/lille volumen). Det primære fokus vil ligge på potentielt hormonforstyrrende stoffer i forbrugerprodukterne, men da en del af 2-åriges eksponering af kemiske stoffer vil ske fra fødevarer og materialer, der har kontakt til fødevarer er der også fokuseret på fødevarer og materialer og genstande, som har kontakt med fødevarer. Herudover er der også regnet på eksponeringen fra indeluft og støv ud fra eksisterende målinger af stoffer i indeluft og støv. Der blev udvalgt en række hormonforstyrrende stoffer, der er fokuseret på gennem risikovurdering. Stofferne er valgt ud fra, at der har været et forhåndskendskab til stoffernes hormonforstyrrende effekter i dyreforsøg, og en forventet eksponering af 2-årige børn for stofferne gennem fødevarer, indeluft og støv eller forbrugerprodukter. Der er bl.a. fokuseret på udvalgte ftalater, parabener, azolfungicider og bisphenol A. 12 produktgrupper er kortlagt og 5 produkter indenfor 10 forskellige produktgrupper er analyseret for indhold og afgivelse af de hormonforstyrrende stoffer der er udvalgt. Med de antagelser der er gjort i rapporten, kan det konkluderes, at:

  • Enkelte påvirkninger med et højt indhold af et hormonforstyrrende stof, som det f.eks. ses med indholdet af DBP i gummistræsko kan resultere i en afgørende risiko for den 2-årige.
  • De bidrag 2-årige modtager fra især ftalaten DBP (mest fra fødevarer) samt dioxiner og dioxinlignende PCB’er (mest fra fødevarer og til dels indeluft og støv) udgør en risiko for anti-androgene forstyrrelser af hormonsystemet.
  • De bidrag 2-årige modtager fra især parabenerne propylparaben og butylparaben kan udgøre en risiko for østrogene forstyrrelser af hormonsystemet. Dette bidrag kommer overvejende fra kosmetiske produkter som creme/fedtcreme/lotion og solcreme.

Series title and no.:
Survey of Chemical Substances in Consumer Products, No. 102 2009

Publisher:
Danish Environmental Protection Agency

Performing organization(s):
Teknologisk Institut
Force Technology
DHI

Copyright:
Danish Environmental Protection Agency

Creators:
Kathe Tønning,
Eva Jacobsen,
Eva Pedersen,
Marianne Strange,
Pia Brunn Poulsen,
Lise Møller,
Helle Buchardt Boyd

Contributor:
Schultz Grafisk (web)

Language:
eng

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Electronic version:
978-87-92548-81-8

ISBN nr. Printed version:
978-87-92548-82-5

Version:
1.0

Version/edition:
2009-11-10

Data formats:
html, gif, pdf, css

Inventory:
default_eng.htm, helepubl_eng.htm, indhold_eng.htm, kap00_eng.htm, kap01_eng.htm, kap02_eng.htm, kap03_eng.htm, kap04_eng.htm, kap05_eng.htm, kap06_eng.htm, kap07_eng.htm, kap08_eng.htm, kap09_eng.htm, kap10_eng.htm, kap11_eng.htm, kolofon_eng.htm, udskriv_eng.htm, bred_eng01.htm, bred_eng02.htm, bred_eng03.htm, bred_eng04.htm, bred_eng05.htm, bred_eng06.htm, bred_eng07.htm, bred_eng08.htm, bred_eng09.htm, bred_eng10.htm, bred_eng11.htm, bred_eng12.htm, bred_eng13.htm, bred_eng14.htm, bred_eng15.htm, bred_eng16.htm, bred_eng17.htm, bred_eng18.htm, bred_eng19.htm, bred_eng20.htm, bred_eng21.htm, bred_eng22.htm, bred_eng23.htm, bred_eng24.htm, 978-87-92548-81-8 .pdf, get_adobe_reader.gif, s33.gif, s68.gif, s159.gif, s169.gif, s170a.gif, s170b.gif, s171a.gif, s171b.gif, s172.gif, s182a.gif, s182b.gif, s185a.gif, s185b.gif, s189.gif, s192.gif, s194.gif, s202.gif, s205.gif, s206.gif, s215.gif, s218.gif, s224.gif, s227.gif, s228.gif, s230.gif, s231.gif, s232.gif, s236.gif, s237.gif, s238.gif, s239.gif, s250.gif, publikation.css

Publisher category:
statslig

 Version 1.0 November 2009, © Danish Environmental Protection Agency