2001

Vandforsyningsteknik og regler

Resumé
Denne bog er en håndbog og et undervisningsmateriale. Den er en håndbog for alle der udfører boringer på land: geologer, ingeniører, brøndborere m.fl. Bogen er også undervisningsmateriale til Brøndboreruddannelsen - en uddannelse for alle der foretager boringer på land.

I serien om udførelse af boringer på land findes i alt seks bøger. Denne bog er den sjette i rækken og indeholder afsnit om vandforsyningsteknik og lovgivning, normer og standarder.

Udgives både i trykt og elektronisk version.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (212 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (809 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.