Vurdering af mulighederne for at erstatte kraftige drifthusgasser (HFC'er, PFC'er og SF6)

Appendiks A: Oversigt over kølemidler og kølemiddelblandinger

I nedenstående tabel gives en oversigt over de mest almindelige kølemidler, som består af enkeltstoffer:

Stofbetegnelse

R-nummer

Kemisk formel

ODP-værdi

GWP-værdi (100 år)

Halon-1301

R-13B1

CBrF3

10

5.600

CFC-11

R-11

CFCl3

1.0

4.000

CFC-12

R-12

CF2Cl2

1.0

8.500

CFC-115

R-115

CClF2CF3

0.6

9.300

HCFC-22

R-22

CHF2Cl

0.055

1.700

HCFC-124

R-124

CF3CHClF

0.03

480

HCFC-142b

R-142b

C2H3F2Cl

0.065

2.000

HFC-23

R-23

CHF3

0

11.700

HFC-32

R-32

CH2F2

0

650

HFC-125

R-125

C2HF5

0

2.800

HFC-134a

R-134a

CH2FCF3

0

1.300

HFC-143a

R-143a

CF3CH3

0

3.800

HFC-152a

R-152a

C2H4F2

0

140

HFC-227ea

R-227ea

C3HF7

0

2.900

PFC-14

R-14

CF4

0

6.500

PFC-116

R-116

C2F6

0

9.200

PFC-218

R-218

C3F8

0

7.000

Isobutan (HC-600a)

R-600a

CH(CH3)3

0

3

Propan (HC-290)

R-290

C3H8

0

3

Etan (HC-170)

R-170

C2H6

0

3

Eten (Ethylen)

R-1150

CH2CH2

0

3

Propylen (HC-1270)

R-1270

C3H6

0

3

Ammoniak

R-717

NH3

0

0

Kuldioxyd

R-744

CO2

0

1

Luft

R-729

-

0

0

Vand

R-718

H2O

0

0


I nedenstående tabel gives en oversigt over kølemiddelblandinger i 400-serien (zeotropiske blandinger). ODP- og GWP-værdier kan udregnes efter værdierne for stofferne i tabellen over enkeltstoffer, idet der vægtes efter blandingsforholdet mellem enkeltstoffer:

R-nummer

Stoffer

GWP-værdi (100 år)

Koncentration i vægt-%

R-401A

HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124

1082

53/13/34

R-402A

HCFC-22/HFC-125/HC-290

2326

38/60/2

R-403A

HCFC-22/PFC-218/HC-290

2675

75/20/5

R-403B

HCFC-22/PFC-218/HC-290

3682

56/39/5

R-404A

HFC-143a/HFC-125/HFC-134a

3260

52/44/4

R-406A

HCFC-22/HC-600a/HCFC-142b

1755

55/4/41

R-407C

HFC-32/HFC-125/HFC-134a

1526

23/25/52

R-408A

HCFC-22/HFC-143a/HFC-125

2743

47/46/7

R-409A

HCFC-22/HCFC-142b/HCFC-124

1440

60/15/25

R-410A

HFC-32/HFC-125

1725

50/50

R-412A

HCFC-22/HCFC-142b/PFC-218

2040

70/25/5

R-413A

HFC-134a/PFC-218/HC-600a

1774

88/9/3

R-414A

HCFC-22/HCFC-124/HCFC-142b/HC-600a

1329

51/28.8/16.5/4

R-415A

HCFC-22/HFC-23/HFC-152a

1966

80/5/15


I nedenstående tabel vises kølemiddelblandinger i 500-serien (azeotropiske blandinger):

R-nummer

Stoffer

GWP-værdi (100 år)

Koncentration i vægt-%

R-502

CFC-115/HCFC-22

5576

51/49

R-507

HFC-143a/HFC-125

3300

50/50

R-508A

HFC-23/PFC-116

10175

39/61

R-508B

HFC-23/PFC-116

10350

46/54

R-509A

HCFC-22/PFC-218

4668

44/56