2003

Status for phthalater

Resumé
I 1999 offentliggjorde den daværende regering en "Handlingsplan for at reducere og afvikle anvendelsen af phthalater i blød plast". I handlingsplanen blev det lovet, at den ville blive revideret, når EU-risikovurderingerne foreligger, dog senest om 3 år. Miljøstyrelsen har udarbejdet en status for anvendelsen af phthalater i alle produkter. Statussen indeholder desuden beskrivelse af den nuværende og kommende reguleringer af phthalater, de foreløbige konklussioner fra risikovurderingerne samt de initiativer Miljøstyrelsen har gennemført på området.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (64 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (94 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.