Afvaskning og afslibning af biocidholdig bundmaling i forbindelse med vedligeholdelse af lystbåde på land

Kolofon

Titel
Afvaskning og afslibning af biocidholdig bundmaling i forbindelse med vedligeholdelse af lystbåde på land

Forfatter
Højenvang, Jesper

Udgiver/forlægger
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution
Dansk Sejlunion

Copyright
Miljøministeriet. Miljøstyrelsen

Serietitel og nummer
Miljøprojekt nr. 772, 2003

Emneord
dan: fritidsbåde; overfladebehandling; rensning; renere teknologier

Resumé
dan: I projektet er miljøbelastningen knyttet til vedligeholdelse af lystbåde på land undersøgt. Det drejer sig dels om efterårsafvaskning af bundmaling og dels om afrensning/fjernelse af gammel bundmaling. Der er i projektet afprøvet renere teknologi til begrænsning af miljøbelastningen og på baggrund heraf opstillet anbefalinger bl.a. vedr. valg af teknologi. Konklusionen i rapporten er, at den største miljøpåvirkning på land sker i forbindelse med afrensning/fjernelse af bundmaling, men at potentialet for miljøforbedringer samtidig er størst, idet forureningen via renere teknologi kan minimeres med 99%.

Sprog
dan

ISBN - elektronisk
87-7972-495-7

URL
http://www.mst.dk

Version
1.0

Versionsdato
2003.11-03

Format
htm; jpg; gif; pdf

Inventarliste
bred01.htm; bred02.htm; bred03.htm; bred04.htm; bred05.htm; bred06.htm; bred07.htm; bred08.htm; bred09.htm; bred10.htm; bred11.htm; default.htm; forord.htm; helepubl.htm; indhold.htm; kap01.htm; kap02.htm; kap03.htm; kap04.htm; kap05.htm; kap06.htm; kap07.htm; kolofon.htm; samfat.htm; samfat_eng.htm; udskriv.htm; 1.jpg; 13.jpg; 2.jpg; 3.jpg; 4.jpg; 5.jpg; 6.jpg; 10.gif; 11.gif; 12.gif; 7.gif; 8.gif; 9.gif; getacro.gif

Publiceringsstandard nr.
1.0