Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 49, 2004

Katalog over udvalgte spildevandsløsninger med recirkulering af næringsstoffer fra by til land

Resumé
Der har gennem længere tid været fokus på mulighederne for at nyttiggøre næringsstoffer fra spildevand og affald fra husholdninger som gødning i jordbrug. Denne undersøgelse resumerer de seneste aktuelle erfaringer med brug af en række metoder til øget genanvendelse. Der analyseres 12 konkrete systemer, som blev anbefalet i en tidligere mere teoretisk undersøgelse

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [330 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [1.435 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 


Version 1.0 Februar 2004, © Miljøstyrelsen.