Miljøprojekt nr. 979, 2005

Omsættelige kvoter for affald til forbrænding og deponering

Resumé
Kan man styre mængden af affald, der forbrændes og deponeres, ved hjælp af omsættelige kvoter? Rapporten giver en første, foreløbig vurdering af muligheder og begrænsninger. Kvoter er en mulighed for at regulere mængderne direkte. Det vil give myndighederne vished for at målene for de mængder affald, der bliver forbrændt og deponeret, bliver nået. Indføres kvoter, må der imidlertid forventes større administration både hos myndigheder og virksomheder.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Lęs projektartikel

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [270 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [471 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 


Version 1.0 Januar 2005, © Miljøstyrelsen.