Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2006

Affaldsstatistik 2005

Resumé
Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1994-2005. Udviklingen sættes desuden i relation til sigtelinierne i regeringens Affaldsstrategi 2005-2008.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [138 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [458 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 November 2006, © Miljøstyrelsen.