Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2004

Kolofon

Titel:
Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2004

Emneord:
Affald; genanvendelse

Resume:
Genanvendelsen af papir og pap samt af glas-, plast-, metal og træemballage i Danmark i 2004 er blevet opgjort. Opgørelsen viser bl.a., at genanvendelsen af papir og glasemballage er på samme niveau som i de foregående år. Knap 60 procent af det forbrugte papir- og papemballage og 70 procent af den glasemballage, der bruges i Danmark, blev indsamlet og genanvendt. 16 procent af den brugte plastemballage og 42 procent af metalemballagen blev indsamlet og genanvendt. Opgørelsen af træemballage er foretaget for første gang og viser, at vi indsamler næsten 30 procent eller dobbelt så meget som målet.

Serietitel- og nummer:
Miljøprojekt, 1129

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
Econet AS

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Kaysen, Ole

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
87-7052-286-3

ISSN nr. Trykt version :
0105-3094

Version:
1.0

Versionsdato:
2006-11-02

Formater:
html, gif, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, kap09.htm, kap10.htm, kap11.htm, samf.htm, sum.htm, bred01.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kolofon.htm, udskriv.htm, 87-7052-286-3.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, fig3_1.gif, fig4_1.gif, fig4_2.gif, fig6_1.gif, fig6_2.gif, fig7_1.gif, fig7_2.gif, fig7_3.gif,

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 November 2006, © Miljøstyrelsen.