Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2006

Miljømæssige konsekvenser af borgernes adfærd og daglige valg

Resumé
Projektet har beregnet og formidlet de miljømæssige konsekvenser af borgeres valg i forskellige dagligdags situationer for eksempel ved bad, indkøb og tøjvask. Der er beregnet 26 eksempler og for hvert eksempel er gevinsten for miljøet ved en miljøvenlig adfærd angivet i form af vandbesparelser, energibesparelser eller mindre udledning af CO2.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Lęs projektartikel

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [401 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [584 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Februar 2006, © Miljøstyrelsen.