Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2006

UMIPTEX - Miljøvurdering af tekstiler

Resumé
UMIPTEX-projektet har gennemført modellering af livsforløb for seks tekstilprodukter og beregning af miljøbelastninger forbundet hermed, tilvejebragt UMIP-data for knapt 500 tekstilprocesser og beregnet effektfaktorer for en lang række kemikalier. De seks miljøvurderinger omfatter en T-shirt af bomuld, en træningsdragt af nylon og bomuld, en arbejdsjakke af polyester og bomuld, en bluse af viskose, nylon og elasthan, en dug af bomuld samt et gulvtæppe af nylon og polypropylen. Alle data og effektfaktorer er nu også tilgængelige i PC-værktøjet GaBi-UMIP, som er afløseren for UMIP-PC-værkstøjet.

Denne publikation udkommer udelukkende elekltronisk.

Læs projektartikel

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [552 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs pjecerne om miljøvurdering af tøj og tekstiler:

UMIP miljødata for tekstiler - et overblik (pdf)

Eksempler på miljøvurdering af en række konkrete tekstilprodukter (pdf)

Læs publikationen i PDF-format [1.532 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Februar 2006, © Miljøstyrelsen.