Miljøprojekt Nr. 1208, 2008

Miljø- og samfundsøkonomisk analyse af indsamling og behandling af imprægneret affaldstræ

Resumé
Imprægneret affaldstræ indeholder en række stoffer, specielt Krom, Kobber og Arsen, der kan være skadelige for mennesker og natur. En samfundsøkonomisk analysere af fire metoder til at behandle imprægneret affaldstræ: deponering, forbrænding, forgasning (ved Kommunekemi) og en ekstraktionsproces (ved RGS90 Watech) viser, at forbrænding og forgasning er billigst. Grunden er, at begge metoder producerer varme, der fortrænger andre mere forurenende brændsler.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [255 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [468 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 December 2007, © Miljøstyrelsen.