Miljøprojekt Nr. 1213, 2008

Validering og forbedring af danske lugtmålinger

Resumé
Projektets formål var at vurdere variationen på lugtresultater udført på ens prøver bedømt på de tre danske laboratorier, som er akkrediterede til lugtbestemmelser. Ved i projektet at gennemføre en sammenlignende lugtbestemmelse på ens prøver opnås et udtryk for den nuværende variation på et lugtresultat, når der gennemføres en lugtbestemmelse på én lugtprøve på et tilfældigt valgt af de tre danske laboratorier, som er akkrediterede til gennemførelse af lugtbestemmelser.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [83 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [137 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 December 2007, © Miljøstyrelsen.