Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, nr. 92, 2008

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i æteriske olier og duftolier

Resumé
Der er i denne undersøgelse fokuseret på brugen af æteriske olier og duftolieblandinger til at sprede dufte i hjemmet ved hjælp af aromalamper og elektriske duftspredere. Der er indhentet oplysninger om og analyseret for en række hudallergene parfumestoffer. Der er lavet sundheds- og eksponeringsvurderinger i forhold til indånding af stofferne. Resultaterne tyder ikke på, at der er helbredsmæssige risici ved brug af aromaterapiolier en gang imellem, med forbehold for, at der kun er vurderet på et begrænset antal indholdsstoffer. Til gengæld kan det på grundlag af undersøgelsens resultater ikke afvises, at daglig brug af 5-10 dråber olie i et mindre rum i en længere periode på sigt kan resultere i luftvejsgener.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [374 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [1.407 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 April 2008, © Miljøstyrelsen.