Affaldsstatistik 2006

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

1 Affaldsproduktion

2 Genanvendelse

3 Farligt affald

4 Import og eksport af affald

5 De enkelte affaldskilder og status for behandling i forhold til sigtelinierne år 2008

Bilag A: Affaldsproduktion i Danmark

Bilag B: Genanvendelse

Bilag C: Farligt affald

Bilag D: Import og eksport af affald

Bilag E: Behandling af affald opgjort på erhvervsmæssige kilder

Bilag F: Forudsætninger for fordelingen af affald fra container/omlastestationer

Bilag G: Opgørelse over organisk affald til kompostering, træflisning og bioforgasning

Bilag H: Anlæg, der indberetter til ISAG

 Version 1.0 April 2008, © Miljøstyrelsen.