Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 93, 2008

Kortlægning og sundhedsvurdering af kemiske stoffer i hobbyprodukter til børn

Resumé
Der er foretaget en kortlægning af markedet for hobbyprodukter til børn, hvor det blev valgt at fokusere på tuscher, glimmerlim, akrylmaling og gelpenne. Efter kortlægningen blev der indkøbt 26 tuscher, nogle i pakker med flere og andre som enkelte tuscher, 11 glimmerlime, 3 gelpenne og 18 akrylmalinger. For alle de indkøbte produkter blev der indkøbt i forskellige prisklasser. Der blev udført kemiske analyser på de indkøbte produkter i udvalgte farver. Der blev identificeret en række forskellige stoffer ved den indledende kemiske screening. Herefter blev der udvalgt en række stoffer til kvantificering, samt produkter hvor kvantificeringen af stoffer skulle udføres. Der er i alt fundet 10 produkter med tuschpenne, 5 produkter med glimmerlim og 4 produkter med akrylmaling og én gelpen med stoffer der har sundhedsskadelige effekter. Det skal bemærkes, at der kun er undersøgt en delmængde af tuschpennene i hvert produkt (et produkt er fx en pakke med en række tuschpenne i forskellige farver). Der er opstillet eksponeringsscenarier for optag via hud og oralt via munden af tusch, gelpenne, glimmerlim og akrylmaling for børn og unge med udgangspunkt i, at to barnehåndflader bemales. Der er fundet risiko ved brug af en akrylmaling, og der var to tuscher som var ulovlige at sælge pga. indholdet af et opløsningsmiddel der er klassificeret som skadende for forplantningsevnen i kategori 2. Mange af de undersøgte produkter indeholder stoffer, der er klassificeret som skadelige for sundheden. Det er kun få produkter, som i sig selv udgør en risiko.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [314 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [366 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 April 2008, © Miljøstyrelsen.