Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Nr. 100, 2008

Kortlægning, emissioner samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstgræs

Resumé
Rapporten indeholder en gennemgang af europæiske undersøgelser af de sundheds- og miljømæssige effekter af kunstgræsbaner samt resultatet af laboratorieundersøgelser foretaget på kunstgræsbaner, der anlægges i Danmark. Resultaterne viser, at der ikke er sundhedsmæssige effekter af betydning, men at der kan forekomme miljømæssige effekter under de værst tænkelige forhold. Effekterne kan dog minimeres ved fx optimal dræning.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [287 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [1.115 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Oktober 2008, © Miljøstyrelsen.