Miljøprojekt Nr. 1259, 2008

Reduktion af luftforurening fra gasmotoranlæg

- Effektivitet af RECCAT-systemet

Resumé
Projektet har undersøgt RECCAT-systemets effektivitet til reduktion af luftforurening fra gasmotoranlæg.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [43 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [273 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 December 2008, © Miljøstyrelsen.