Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2009

Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger

Resumé
Forekomsten af PCB i danske bygninger er undersøgt. Restmængden af PCB i fuger er estimeret, og der er foretaget en sundhedsmæssig vurdering af PCB i jord, støv og indeluft.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [529 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [714 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Marts 2009, © Miljøstyrelsen.