Miljøprojekt nr. 1262, 2009
Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering

Resumé
Den naturlige nedbrydning af PCE og nedbrydningsprodukter heraf i en 2,5 km lang og 70 m dyb fane i grundvandsmagasinet nedstrøms det tidligere centralrenseri i Rødekro er vurderet ved hjælp af isotopfraktionering for stabile kulstof- og chlorisotoper samt bestemmelse af specifikke nedbrydere såvel som ved traditionelle teknikker. Undersøgelsen har dokumenteret nedbrydning af såvel VC og cis-DCE som TCE og PCE i forureningsfanen. Anvendeligheden af metoderne under danske forhold er vurderet at være gode.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [203 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [2482 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Marts 2009, © Miljøstyrelsen.