Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2009

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2009

Resumé
I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2009 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen og beskrives projektforslag for 2009. Bevillingen for 2009 er 5,6 mio. kr. Der planlægges i 2009 3-5 feltprojekter samt et antal udredningsprojekter.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [? kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [? kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 April 2009, © Miljøstyrelsen.