Emballageforsyningen i Danmark 2007

Kolofon

Titel:
Emballageforsyningen i Danmark 2007

Emneord:
Emballage, varepositioner, emballageforsyningsmængde, emballageopgørelse, plast, glas, metal, pap, papir

Resume:
Mængden af ny emballage på det danske marked i 2007 er opgjort til 979.000 tons svarende til, at hver dansker bruger 179 kg emballage pr. år. Emballageforbruget har været nogenlunde stabilt de seneste 10 år. Omtrent halvdelen af emballageforbruget består af papir- og pap (54%). Plastemballage udgør 20%, glasemballage udgør 11%, træemballage udgør 11% og metalemballagen udgør 5% af den samlede mængde. Cirka halvdelen af den samlede emballagemængde ender som affald hos husholdningerne

Serietitel- og nummer:
Miljøprojekt Nr. 1299 2009

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
Miljøstyrelsen

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Jan Jakobsen, LOGISYS A/S

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
978-87-92548-36-8

ISBN nr. Trykt version :
978-87-92548-35-1

Version:
1.0

Versionsdato:
2009-09-03

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kolofon.htm, bred01.htm, bred02.htm, bred03.htm, bred04.htm, bred05.htm, bred06.htm, bred07.htm, bred08.htm, bred09.htm, udskriv.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, kap09.htm, kap10.htm, kap11.htm, kap12.htm, 978-87-92548-36-8.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, s08.gif, s16.gif, s38.gif, s39.gif, s51.gif, s54.gif, s57.gif, s58.gif, s59.gif, s60.gif, s61.gif, s62.gif, s63.gif, s65.gif, s67.gif

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 September 2009, © Miljøstyrelsen.