Miljøprojekt nr. 1327, 2010

Miljøteknologi på affaldsområdet - Danske styrkepositioner og potentialer

Resumé
Dette miljøprojekt præsenterer en analyse af miljøteknologiske potentialer på affaldsområdet, ud fra en analyse af de forskellige affaldsstrømme. De særlige danske styrkepositioner identificeres, og sammenholdes med udvalgte potentielle markeder i verden.

Der fokuseres på teknologier, der kan erstatte nogle af de eksisterende behandlingsmetoder, men som ikke er markedsført eller anvendt fuldt ud i forhold til potentialet på grund af forskellige barrierer – reguleringsmæssige, økonomiske, manglende udvikling.

Der anlægges en kredsløbsbetragtning og opstilles en model herfor, med inspiration af ”vugge-til-vugge”-konceptet. Dette koncept betragter alle affaldsstrømme som potentielle udgangspunkter for ny produktion.

Projektet bidrager med viden om affaldssektoren mulige fremtidige udvikling, og udgør en del af grundlaget for Affaldsstrategi 2009-12.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [322 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [508 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Juli 2010, © Miljøstyrelsen.