Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001

Luftvejledningen

Begrænsning af luftforurening fra virksomheder

Resumé
Luftvejledningen indeholder en samlet beskrivelse af, hvorledes luftforurening fra virksomheder skal reguleres. Det centrale er brugen af massestrømsgrænser, emissionsgrænseværdier og B-værdier. Ud fra massestrømsgrænsen bestemmes, om det er nødvendigt at rense den luft, der udsendes gennem et afkast, og emissionsgrænseværdierne fastsætter, hvilken koncentration der skal renses til Endvidere findes kontrolmetoder og
analysemetoder og krav til energianlæg samt krav til indretning og drift af tanke og siloer.

Publikationen kan købes i trykt udgave på Miljøministeriets netboghandel

Læs publikationen i PDF-format (368Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Klik på ikonet herunder for at hente programmet.

Læs supplementerne 1-4 til luftvejledningen 

1) Måling af NOx og CO fra gas- og gasoliefyrede energianlæg med en indfyret effekt på 5 til 30 MW

2 Grænseværdien for formaldehyd for gasmotorer i Luftvejledningen, vejledning nr. 2 2001 fra Miljøsty-relsen.

3) Emissionsgrænseværdi og målemetode for Polychlorerede Bifenyler (PCB).

4) Massestrømsgrænsen for pentan for virksomheder der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren i Luftvejledningen, vejledning nr. 2, 2001 fra Miljøstyrelsen.

Må citeres med kildeangivelse.