Miljøprojekt nr. 734, 2002

Prissætning af transportens eksterne effekter

En gennemgang af metoderne til prissætning samt danske og internationale prissætningsstudier

Resumé
Med en række forbehold peger forfatteren på, at: - Transportens samlede omkostninger beløber sig til 33 mia. kr. i 2000 samt et ikke nærmere beløb som er afholdt af "brugerne", som f.eks. forsikringspræmier til trafikuheld - Uheldsomkostningerne står for 53% - Luftforurening for 28% - Støj for 7,7% - Trængsel for 5,5% Endvidere peger rapporten på behovet for en fremtidig forskningsindsats, bl.a. med hensyn til en opdatering af luftforureningseffekterne - specielt på CO2 området.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (586 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (587 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. 

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.