Miljø og forbrugeradfærd

Kolofon

Titel:
Miljø og forbrugeradfærd

Undertitel:
- En oversigt over erfaringer omkring påvirkning af forbrugernes adfærd i relation til at inddrage miljøhensyn ved indkøb

Resume:
Projektet analyserer, hvilke barrierer der forhindrer forbrugerne i at gå fra viden til handling i forhold til miljø som et element i det daglige indkøb og kommer med forslag til hvorledes aktørerne i detailhandlen kan motiveres til at benytte sig af forskellige virkemidler. Den største barriere for at inddrage miljøhensyn er prisen,. En anden stor barriere er manglende viden hos forbrugeren.

Serietitel og -nummer:
Miljøprojekt, 718

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
dk-Teknik Energi Miljø; TNS Gallup; Center for Alternativ Samfundsanalyse

Forfatter:
Husmer, Lis; Jensen, Mette Lise; Poulsen, Jan; Hjelmar, Ulf

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

Digital ISBN nr:
87-7614-014-8

Versionsdato:
02-10-2003

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
forbrug; husholdninger; viden; indkøb

Copyright:
Miljøstyrelsen