Miljø og forbrugeradfærd

Indholdsfortegnelse

Forord

1 Sammenfatning
   1.1 Baggrund
   1.2 Formål
   1.3 Undersøgelsen
   1.4 Hovedkonklusioner
   1.5 Projektresultater
      Barrierer for miljøhensyn ved indkøb
      Købsmotiverne skifter
      De daglige indkøb kan være svære at påvirke
      Virkningsmidler med størst effekt

2 Summary and conclusion
   2.1 Aims and objectives
   2.2 The study
   2.3 Conclusion
      Barriers to environmental purchasing
      Changing buying motives
      Daily buying patterns can be difficult to influence
      The most effective methods

3 Konklusioner og anbefalinger
   3.1 Konklusioner
      3.1.1 Barrierer for miljøhensyn ved indkøb
      3.1.2 Betydning af miljø for den enkelte forbruger
      3.1.3 Virkemidler, der påvirker forbrugernes indkøbsbeslutning
      Børn og unge som målgruppe
      3.1.4 Udenlandske erfaringer
   3.2 Anbefalinger
      3.2.1 Forslag til konkrete initiativer

4 Erfaringer omkring miljø og forbruger-adfærd fra forskningsverden
   4.1 Udviklingstendenser
   4.2 Miljø som værdiparameter
      4.2.1 Forbrugerne er mindre villige til at betale ekstra for miljøvenlige produkter
      4.2.2 Natursyn og værdier
      4.2.3 Nye livsstilsværdier i Norden
   4.3 Segmentering af forbrugerne efter miljøbevidsthed og miljøindsats
      4.3.1 Segmenteringsmodel I
      4.3.2 Segmenteringsmodel II
      4.3.3 Segmenteringsmodel III
      4.3.4 Andre segmenteringsmodeller
      4.3.5 Dilemmaer ved segmenteringsmodeller
   4.4 Miljøviden og holdninger
      4.4.1 Informationsadfærd
   4.5 Miljøadfærd
      4.5.1 Borgernes aktive miljøhandlinger
      4.5.2 Markedsandelen af økologiske produkter
      4.5.3 Forbrugernes køb af økologiske produkter
      4.5.4 Købsmotiver
      4.5.5 Produktspecifikke købsmotiver
      4.5.6 Købsbarrierer
   4.6 Hovedpointer fra forskningsverden

5 Erfaringer fra andre aktører
   5.1 Erfaringer fra reklameverdenen
      5.1.1 Troværdighed
      5.1.2 Miljø som en del af en moderne livsstil
      5.1.3 Tilgængelighed af miljøvenlige varer
      5.1.4 Hovedpointer fra reklamenverdenen
   5.2 Erfaringer fra detailhandlen og dagligvareleverandører
      5.2.1 Kampagner og virkemidler
      5.2.2 Forbrugernes forhold til miljømærkede og økologiske produkter
      5.2.3 Trends for miljømærkede og økologiske produkter
      5.2.4 Markedsføring af miljøvenlige produkter
      5.2.5 Hovedpointer fra detailhandlen og dagligvareleverandører
   5.3 Erfaringer fra myndigheder
      5.3.1 Kampagner og virkemidler
      5.3.2 Forbrugernes holdning til mærkningsordninger og deres anvendelighed
      5.3.3 Barrierer for miljøvenlige indkøb af forbrugerne
      5.3.4 Markedsføring af miljøvenlige produkter
      5.3.5 Hovedpointer fra myndigheder
   5.4 Erfaringer fra interesseorganisationer
      5.4.1 Miljøkrav og normer om forbrug blandt unge
      5.4.2 Unges holdning til miljø
      5.4.3 Unges kendskab til økologi
      5.4.4 De unges kendskab til miljømærker
      5.4.5 De unges køb af økologiske og miljømærkede varer
      5.4.6 Barrierer for køb af økologiske produkter
      5.4.7 De unges forslag til at fremme salget af økologiske varer
      5.4.8 Hvordan man som ung lever bæredygtigt
      5.4.9 De unge er mindst miljøvenlige
      5.4.10 Hovedpointer fra interesseorganisationer om unge
   5.5 Erfaringer fra analyseinstitutter
      5.5.1 Gallup
      5.5.2 ACNielsen AIM
      5.5.3 Hovedpointer fra analyseinstitutter
   5.6 Internationale erfaringer
      5.6.1 Cases fra den internationale detailhandel
      5.6.2 Pew Center on Global Climate Change
      5.6.3 OECD
      5.6.4 Skandinaviske erfaringer
      5.6.5 Hovedpointer fra de udenlandske erfaringer

6 Beslutningsprocesser ved indkøb
   6.1 Typer af beslutningsprocesser
   6.2 Købsprocesser og dagligvarer
   6.3 Informationssøgning og informationsmodtagnin g
   6.4 Faktorer, der indgår i forbrugernes købsbeslutninger
   6.5 Hvordan og hvornår påvirker man mest effektivt forbrugernes beslutning?
   6.6 Hovedpointer i forbindelse med beslutningsprocesser

7 Forbrugenes indkøbsadfærd
   7.1 Deltagerne i fokusgrupperne
   7.2 Forløbet af fokusgruppemøderne
   7.3 Indkøb og valg af indkøbssteder og varer
      7.3.1 Valg af vaskepulver og mælk
      7.3.2 Impulskøb eller efter seddel
      7.3.3 Eksempler på valg af nye produkter
      7.3.4 Er indkøb en pligt eller en fornøjelse?
      7.3.5 Forhold der har størst betydning for indkøb
      Fødevarer
      Husholdnings- og rengøringsartikler
      Personlige produkter
      Husholdningsapparater og elektronik
   7.4 Informationer i forbindelse med indkøb
      7.4.1 Hvor og hvor tit søges der informationer?
      7.4.2 Kendskab og brug af mærker
      7.4.3 Forbrugerkampagner
      7.4.4 Miljø og indkøb
      7.4.5 Vurdering af egen miljøbevidsthed
      7.4.6 Motiver og signaler ved grønne indkøb
      7.4.7 Ansvar for miljøindsatsen
      7.4.8 Hovedpointer fra fokusgrupperne

8 Kildeliste samt liste over personer, der har medvirket i interview

Bilag A: Uddybning af erfaringer fra forskningsverdenen

Bilag B: Uddybning af erfaringer fra kampagner

Bilag C: Uddybning af erfaringer fra de andre aktører

Bilag D: Segmentering og udvælgelse af deltagere til fokusgrupper