Statistik for returpapir og -pap 2003

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning

Summary

1 Metode

2 Forbrug og kvaliteter

3 Indsamling af papir og pap

4 De danske fabrikkers forbrug af returpapir

5 Afsætning

6 Datakvalitet

7 Referencer

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Bilag D

Bilag E

Bilag F

Bilag G

Bilag H

Bilag I

Bilag J

 Version 1.0 Juli 2005, © Miljøstyrelsen.